25 spørgsmål & svar

Må katolikker blive skilt

Man kan ikke få annulleret sit ægteskab fordi man ikke længere er forelsket

De allerfleste, som bliver gift, har en drøm og et håb om, at ægteskabet skal vare hele livet.

På trods af alle gode intentioner sker der alligevel mange brud. Næsten alle i vores samfund har på en eller anden måde været i kontakt med den tragedie, som en skilsmisse medfører.

I Den Katolske Kirke er ægteskabet et sakramente, dvs. en særlig pagt mellem ægtefællerne og med Gud, hvor Gud er særligt virksom med sin nåde og velsignelse. Kirken ser derfor ægteskabet som noget helligt, noget som genspejler Guds kærlighed til sin skabning og Jesu bånd til Kirken. Jesus har tydeligt vist Guds plan for ægteskabet: det gælder hele livet (se fx. Mark 10,11-12). Derfor kan man ikke blive skilt i Den Katolske Kirke.

Eftersom Kirken sætter ægteskabet højt, kræves en grundig forberedelse af det kommende ægtepar. Kirken ønsker, at parret skal forstå, hvad man begiver sig ud i. I ægteskabsforberedelsen får parret hjælp til at støtte hinanden i en livslang kærlighed som ægtefæller, som forældre og som familie.

For at ægteskabet skal ses som gyldigt i Kirkens øjne, er det vigtigt at opfylde visse vilkår: parterne skal for eksempel have giftet sig af fri vilje (såkaldte tvangsægteskaber godkendes ikke). De skal have til hensigt at ægteskabet skal vare hele livet, og de skal være parate til at tage imod børn. Hvis disse vilkår ikke har været opfyldt ved ægteskabets indgåelse, kan man følgende få sit ægteskab annulleret (eller mere korrekt: erklæret ugyldigt). En ugyldighedserklæring, som Kirken tillader, er ikke det samme som en skilsmisse. Den fastslår, at der fra første instans aldrig har eksisteret et sakramentalt gyldigt ægteskab. Man kan for eksempel ikke få en annullering, bare fordi man ikke længere er forelsket.

Hvis et katolsk ægteskab går galt, hvilke alternativer er der så? Man kan blive separeret uden at gifte sig igen og dermed forsøge at hele det ødelagte ægteskab. Det er tragisk, men nogle gange nødvendigt for at løse en svær krise.

Hvis man gifter sig igen med en anden, betyder det ægteskabsbrud.


Bemærk: Hæftet "25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro" kan købes i Katolsk Webshop

25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro - oversigt

01. Hvem er Gud?

01. Hvem er Gud? - (Katolsk PodCast)

02. Hvem er Jesus? - (Katolsk PodCast)

03. Hvad er Kirken? - (Katolsk PodCast)

04. Tilbeder katolikker Jomfru Maria? - (Katolsk PodCast)

05. Er alt, som står i Bibelen, bogstaveligt sandt? - (Katolsk PodCast)

06. Hvorfor behøver vi paven?

07. Hvis den kærlige Gud lever - hvorfor findes der så ondskab?

08. Hvorfor går katolikker til skrifte?

09. Hvordan foregår en katolsk messe?

10. Hvorfor har Den katolske Kirke ikke kvindelige præster?

11. Hvad gør munke og nonner?

12. Hvad er helgener?

13. Hvordan beder man?

14. Hvad adskiller Den katolske Kirke fra de kirker der blev grundlagt efter Reformationen?

15. Hvad mener Den katolske Kirke om andre religioner?

16. Hvorfor siger Den katolske Kirke at fosterdrab (provokeret abort) er forkert?

17. Må man ikke bruge prævention, selv om det kan forhindre HIV/ AIDS?

18. Hvad siger Den katolske Kirke om seksualitet?

19. Hvad gør man ved de seksuelle overgreb, som er sket i Den katolske Kirke?

20. Må katolikker blive skilt?

21. Hvordan ser Kirken på rigdom og fattigdom?

22. Har dyr samme værdi som mennesker?

23. Hvad sker der efter døden?

24. Hvad er vigtigt for en katolik?

25. Hvordan bliver man katolik?