25 spørgsmål & svar

Katolsk messe

Oliemessen er en festmesse, en særlig messe, hvor biskoppen indvier de hellige olier

DER FINDES FORSKELLIGE SLAGS GUDSTJENESTER, men den vigtigste i Den Katolske Kirke er messen.

Ved det sidste måltid, da Kristus forvandlede brød og vin til sit eget legeme og blod, bad han disciplene fejre dette måltid til minde om ham. Dette førte apostlene videre som et specielt sakramente i Kirken. Messen fejres hver dag, men er særligt højtidelig om søndagen og ved højtider som jul og påske.

Alle er velkomne til at deltage i en katolsk messe, men kun katolikker kan tage imod kommunionen - altså brødet og vinen, som under messen er blevet til Kristi legeme og blod. I forbindelse med kommunionen er ikke-katolikker velkomne til at gå frem og tage imod en velsignelse ved at lægge højre hånd på venstre skulder. Messen om søndagen og ved højtider har følgende elementer:

Når præsten kommer ind, rejser forsamlingen sig op og synger en salme.

Man gør korsets tegn sammen - i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn - og bekender derefter, at vi ofte begår fejl; dvs. synder i tanke, ord og gerning, ved at undlade det gode eller gøre det onde.

Man synger en lovsang til Guds ære (på latin: Gloria). Messens indledning afsluttes med at præsten beder en bøn.

Så følger messen i to hoveddele. I den første del læser vi tekster fra Bibelen. Den sidste læsning er altid fra Evangeliet. Dernæst lytter vi til en prædiken, hvor præsten eller diakonen forklarer læsningerne og hvordan de er relevante for vores liv. Endelig siger man Kirkens trosbekendelse sammen.

Messens anden hoveddel når sit højdepunkt, når vi takker Gud for alt, han har givet os, og brød og vin forvandles til Kristi Legeme og Blod. Alt, som Jesus gjorde , for os, da han døde og genopstod - hans offer - bliver nærværende. Kirken frem bærer Jesu eget offer til Gud Fader og vi frembærer os selv som en gave til Gud. Vi beder Fader vor og ønsker hinanden Guds fred. Når vi i kommunionen modtager Kristi Legeme og Blod, tager vi imod Kristus selv. Så bliver vi alle ét i Kristus.

Messen afsluttes med at vi modtager Guds velsignelse. Så sendes vi ud for at give Jesu kærlighed, som vi lige har modtaget, videre til andre.