25 spørgsmål & svar

Hvad sker der efter døden

Peder Mads Strand i Humlebæk - nord for København

Gennem sin død og opstandelse har Kristus givet os håb og tillidsfuld forventning om det evige liv hos Gud. Gud vil, at alle skal leve i kærlighed og "se Guds herlighed". Det er Himlen.

Guds kærlighed er stærkere end døden. Gennem sakramenterne hører vi sammen med Kristus, som har lidt, er død og genopstået. Dette giver os et stærkt håb for evigheden.

At tale om, hvad der sker efter døden, er ikke let, fordi tiden - som vi kender den - slutter. Hvordan skal vi så beskrive Himlen? Her slår hverken vores ord eller forestillinger til.

Apostlen Paulus skriver: "Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad intet menneske har anet, det har Gud forberedt for dem, som elsker ham" (1 Kor 2,9).

Og i Johannes Åbenbaring læser vi: "Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere" (Åb 21,4).

Himlen kan beskrives som "et evigt og altomfattende rige, et sandhedens og livets rige, et hellighedens og nådens rige, et rige af retfærdighed, kærlighed og fred" som det lyder i messen på kirkeårets sidste søndag, Krist Konges dag.

I forbindelse med døden taler Den Katolske Kirke om skærsilden, "renselsen". Inden vi fuldt og helt træder ind i glæden foran Guds ansigt, må de fleste af os renses. Det medfører, at den, som dør i fællesskab med Gud i Kristus, får lejlighed til at se, hvad de handlinger, han/hun har foretaget i livet, har indebåret og medført. Vi får vist, hvordan de ting, vi har gjort, sagt eller undgået at gøre, har såret og skadet os selv, andre mennesker og hele Skabelsen og har ledt os væk fra Gud og gjort os ulykkelige. Hvis vi ikke allerede i vores jordiske liv har indset det, giver Gud os mulighed for at fuldbyrde vores renselse, så at vi kan træde ind i hans nærvær i Himlen.

Bibelen fortæller om dommen efter døden, hvor vi kommer til at stå til ansvar for vore valg. Det frie valg betyder, at vi kan gøre ting, som skiller os fra Guds kærlighed. Et bevidst fravalg af Gud og hans kærlighed er fortabelse, hvilket betyder at ende i helvede - en tilstand, hvor vi er helt skilt fra Gud.

Gud har ikke forudbestemt nogen til at ende i Helvede. Gud elsker os og vil, at alle mennesker skal reddes til Himlens glæde.

Thomas af Aquinas

En af de største teologer Thomas af Aquinas fra 1200-tallet skriver om Himlen:

"I det evige liv forenes for det første mennesket med Gud. Gud selv er jo belønningen og slutningen på vores møje og besvær ...

Endvidere består Himlen fuldkommen tilfredsstillet længsel. Alle de salige skal dér nyde mere, end de har længtes efter og håbet på.

Årsagen er, at ingen i dette liv kan få alt, hvad han længtes efter, og intet skabt kan nogensinde opfylde menneskte slængsel. Gud er alene den, som mætter, og han overgår enhver længsel.

Derfor finder mennesket ikke ro andre steder end i Gud ... "Du har skabt os til dig, Herre, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig".


Bemærk: Hæftet "25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro" kan købes i Katolsk Webshop

25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro - oversigt

01. Hvem er Gud?

01. Hvem er Gud? - (Katolsk PodCast)

02. Hvem er Jesus? - (Katolsk PodCast)

03. Hvad er Kirken? - (Katolsk PodCast)

04. Tilbeder katolikker Jomfru Maria? - (Katolsk PodCast)

05. Er alt, som står i Bibelen, bogstaveligt sandt? - (Katolsk PodCast)

06. Hvorfor behøver vi paven?

07. Hvis den kærlige Gud lever - hvorfor findes der så ondskab?

08. Hvorfor går katolikker til skrifte?

09. Hvordan foregår en katolsk messe?

10. Hvorfor har Den katolske Kirke ikke kvindelige præster?

11. Hvad gør munke og nonner?

12. Hvad er helgener?

13. Hvordan beder man?

14. Hvad adskiller Den katolske Kirke fra de kirker der blev grundlagt efter Reformationen?

15. Hvad mener Den katolske Kirke om andre religioner?

16. Hvorfor siger Den katolske Kirke at fosterdrab (provokeret abort) er forkert?

17. Må man ikke bruge prævention, selv om det kan forhindre HIV/ AIDS?

18. Hvad siger Den katolske Kirke om seksualitet?

19. Hvad gør man ved de seksuelle overgreb, som er sket i Den katolske Kirke?

20. Må katolikker blive skilt?

21. Hvordan ser Kirken på rigdom og fattigdom?

22. Har dyr samme værdi som mennesker?

23. Hvad sker der efter døden?

24. Hvad er vigtigt for en katolik?

25. Hvordan bliver man katolik?