Niels Steensen, biskop

Niels Steensen var oprindeligt naturvidenskabsmand. Han er stadig i dag anerkendt for sin banebrydende videnskabelige forskning i menneskets anatomi udført

Læs mere

Gertrud af Helfta

Født ca. 1256 Død 1302 Mindedag 16. november Jomfru og mystiker. Hun kaldes ofte “den store”. Fem år gammel blev

Læs mere

Josaphat Kuncewicz, biskop og martyr

Den hellige Josaphat Kuncewicz arbejdede og døde som martyr for enheden af den katolske og ortodokse kirke. I sin overbevisning om, at kun asketiske munke kunne forene de forskellige kirker, blev han i 1604 basilianermunk – en orden efter den byzantinske ritus

Læs mere

De hellige Elisabeth og Zacharias af Jerusalem

De hellige Elisabeth og Zacharias var forældre til den hl. Johannes døber. Vi kan læse om dem i Lukasevangeliets kap. 1, at Zacharias var en jødisk præst ved templet i Jerusalem, og hans hustru, Elisabeth nedstammede fra Aron, som var bror til Moses.

Læs mere

Karl Borromæus, biskop

Ved Lago Maggiore i Norditalien blev en af modreformationens største skikkelser født i 1536. Hans fader var en adelig officer, fattig, men godgørende. Også i Italien var der meget, der trængte til at rettes, det kunne Karl allerede se som dreng, og han besluttede at vie sit liv til Kirkens tjeneste.

Læs mere

Martin af Tours, biskop

Mod sin vilje måtte Martin som 15-årig følge i sin fars fodspor og blive soldat. Det førte ham til Amiens i Frankrig, hvor han som 18-årig lod sig døbe og kort efter forlod livet som soldat, fordi det ikke kunne forenes med hans kristne tro.

Læs mere