25 spørgsmål & svar

Vigtigt for en katolik

Udsnit af treenighedsikon fra Katolsk Webshop

RELATIONEN TIL DEN TREENIGE GUD burde være central i en katoliks liv. Denne personlige relation udtrykkes bl.a. i Kirkens fællesskab med søndagmessen som højdepunkt. I messen møder vi Gud på en særlig måde, og tager imod Kristus selv. Det styrker vores tro, giver håb, og lader os få del i Guds grænseløse kærlighed. Hvis vi samarbejder med denne gave, bidrager den til at forvandle og forandre os, så vi i stigende grad lever med og for Gud. Troen på Gud giver ikke et liv uden besvær og modgang, men den giver os vished om, at vi er elskede og båret af Gud, at vores liv er del af noget større, at Jesus Kristus er med os midt i vanskeligheder og modgang, og at vi aldrig er forladt, aldrig er alene.

I dagligdagen forsøger vi at følge Guds bud, sammenfattet i det dobbelte kærlig hedsbud om at “elske Herren din Gud og din næste som dig selv". Vi vil se Kristus i vore medmennesker og møde dem, som vi ville møde ham. At leve som ven til Kristus medfører også respekt for Guds skaberværk, for naturen og dyrene og solidaritet med vores samfund og verden omkring os. Jesus er vores konkrete forbillede: Lever jeg for det, som er sandt og rigtigt, er jeg parat til at give af mig selv til mine medmennesker? Når jeg ikke lykkes med det, má jeg bede Gud om hjælp. og vigtigst af alt modtage tilgivelsen i skriftemålet.

Gennem bøn lader vi Gud blive en del af vores liv. Under stille bøn kan man ofte i sit indre få vished om. hvordan man skal handle i en given situation. Alle mennesker har en samvittighed og kan gennem fornuften træffe de rette valg. Kirkens vejledning og sakramenterne hjælper til at forme samvittigheden, så vores liv stemmer mere overens med Guds vilje. Den forvandling, hvor vi bliver mere og mere som Jesus, kommer til at forvandle alle vore relationer. Og derved forvandles hele verden også skridt for skridt.


Bemærk: Hæftet "25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro" kan købes i Katolsk Webshop

25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro - oversigt

01. Hvem er Gud?

01. Hvem er Gud? - (Katolsk PodCast)

02. Hvem er Jesus? - (Katolsk PodCast)

03. Hvad er Kirken? - (Katolsk PodCast)

04. Tilbeder katolikker Jomfru Maria? - (Katolsk PodCast)

05. Er alt, som står i Bibelen, bogstaveligt sandt? - (Katolsk PodCast)

06. Hvorfor behøver vi paven?

07. Hvis den kærlige Gud lever - hvorfor findes der så ondskab?

08. Hvorfor går katolikker til skrifte?

09. Hvordan foregår en katolsk messe?

10. Hvorfor har Den katolske Kirke ikke kvindelige præster?

11. Hvad gør munke og nonner?

12. Hvad er helgener?

13. Hvordan beder man?

14. Hvad adskiller Den katolske Kirke fra de kirker der blev grundlagt efter Reformationen?

15. Hvad mener Den katolske Kirke om andre religioner?

16. Hvorfor siger Den katolske Kirke at fosterdrab (provokeret abort) er forkert?

17. Må man ikke bruge prævention, selv om det kan forhindre HIV/ AIDS?

18. Hvad siger Den katolske Kirke om seksualitet?

19. Hvad gør man ved de seksuelle overgreb, som er sket i Den katolske Kirke?

20. Må katolikker blive skilt?

21. Hvordan ser Kirken på rigdom og fattigdom?

22. Har dyr samme værdi som mennesker?

23. Hvad sker der efter døden?

24. Hvad er vigtigt for en katolik?

25. Hvordan bliver man katolik?