25 spørgsmål & svar

Hvorfor skriftemål

Skriftemâlet forsoner os med Gud, men også med hele Kirken

ALLE MENNESKER KENDER til at mislykkes med de gode intentioner. Ofte vil vi gøre det gode, men kommer til at gøre lige modsat; nogle gange med vilje på grund af vores egoisme. Dette kalder vi synd. Det er når vi "rammer forbi målet" og fejler over for det sande og det gode. Synd er en mangel på sand kærlighed til Gud og næsten, når vi sætter os selv i centrum.

Synden ødelægger relationer mellem mennesker, men Gud, som aldrig opgiver os, lige meget hvad vi har gjort, møder os i skriftemålet. Han er altid parat til at tilgive os. Skriftemålet kan være begyndelsen på en helbredelsesproces.

I SKRIFTEMÅLET oplever vi, at Gud tilgiver os vore synder og giver os en ny start. Jesus befrier os fra den skyld, vor synd har medført, og åbner mulighed for at vi kan gå videre.

Skriftemålet er en forlængelse af den magt Jesus gav sine apostle til at tilgive synder. og den opgave har apostlene givet videre til deres efterfølgere. Vi har brug for at skrifte hos en præst, dels fordi vi skal tage ansvar for vore synder ved at erkende dem, men også fordi vi skal tage imod tilgivelsen og erfare Guds barmhjertighed. Som alle sakramenter* er skriftemålet et møde med Kristus.

Skriftemâlet, også kaldet forsoningens sakramente - forsoner os med, Gud men også med hele Kirken. For synden skader ikke kun mit forhold til Gud, men også til fællesskabet. Præcis som et skænderi mellem to mennesker kan ødelægge stemningen til en fest, så påvirker et menneskes synd os selv og andre. I skriftemålet repræsenterer præsten Jesus Kristus, men også hele Kirken. Præsten har ofte mulighed for at give råd og opmuntring til at komme videre.

En katolik, der begår en alvorlig synd, er forpligrtet til at skrifte. Man skal tage imod Guds invitation til omvendelse og for alvor tage imod hans kærlighed. De synder, som på en alvorlig måde krænker Guds lov og som begås velovervejet og med fuld bevidsthed, kaldes "dødssynder", fordi de ødelægger kærligheden i menneskets hjerte og vender os bort fra Gud. Jesus har lovet, at vi får tilgivelse, hvis vi bekender, hvad vi har gjort og angrer det.

En forudsætning for tilgivelse er anger. Det må vi gøre, så mange gange vi har brug for det. Katolikker opfordres til regelmæssigt at skrifte og modtage tilgivelsen, selv for mindre alvorlige synder. Det gælder særligt op til kirkeårets store højtider som jul og påske. Gud vil ikke, at vi skal tynges af vores synd men gøres fri af den. At gå til skrifte regelmæssigt hjælper os at leve nær Gud og i hans kærlighed. Alle er velkomne til en personlig samtale med en præst. Men skrifemålet er et sakramente, som man må være katolik for at modtage. Præsten må ikke fortælle til nogen, hvad har har hørt i skriftestolen; hvis han skulle gøre det, kan han blive udelukket af Kirkens fællesskab.

* Sakramente = hellig handling eller ritual, indstiftet af, hvor Guds nåde formidles. Den Katolske Kirke har syv sakramenter.

Se også Den Katolske Kirkes Katekismus §1854 til 1864.


Bemærk: Hæftet "25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro" kan købes i Katolsk Webshop

25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro - oversigt

01. Hvem er Gud?

01. Hvem er Gud? - (Katolsk PodCast)

02. Hvem er Jesus? - (Katolsk PodCast)

03. Hvad er Kirken? - (Katolsk PodCast)

04. Tilbeder katolikker Jomfru Maria? - (Katolsk PodCast)

05. Er alt, som står i Bibelen, bogstaveligt sandt? - (Katolsk PodCast)

06. Hvorfor behøver vi paven?

07. Hvis den kærlige Gud lever - hvorfor findes der så ondskab?

08. Hvorfor går katolikker til skrifte?

09. Hvordan foregår en katolsk messe?

10. Hvorfor har Den katolske Kirke ikke kvindelige præster?

11. Hvad gør munke og nonner?

12. Hvad er helgener?

13. Hvordan beder man?

14. Hvad adskiller Den katolske Kirke fra de kirker der blev grundlagt efter Reformationen?

15. Hvad mener Den katolske Kirke om andre religioner?

16. Hvorfor siger Den katolske Kirke at fosterdrab (provokeret abort) er forkert?

17. Må man ikke bruge prævention, selv om det kan forhindre HIV/ AIDS?

18. Hvad siger Den katolske Kirke om seksualitet?

19. Hvad gør man ved de seksuelle overgreb, som er sket i Den katolske Kirke?

20. Må katolikker blive skilt?

21. Hvordan ser Kirken på rigdom og fattigdom?

22. Har dyr samme værdi som mennesker?

23. Hvad sker der efter døden?

24. Hvad er vigtigt for en katolik?

25. Hvordan bliver man katolik?