Eksempelwidget

This is an example widget to show how the Secondary sidebar looks by default. You can add custom widgets from the widgets screen in the admin. If custom widgets are added then this will be replaced by those widgets

Bøger

En indføring for begyndere i Bibelens fortællinger

Forfatter Ida Jessen │ Fotograf: Carsten Lundager.

ANMELDELSE: Ida Jessen er en af Danmarks kendteste forfattere med en række romaner, noveller og børnebøger bag sig, som hun har modtaget flere priser for, herunder De Gyldne Laurbær, Blixenprisen og DR Romanprisen. I 2016 udgav hun den meget anmelderroste ”Bibelhistorier” fortalt for børn og illustreret af Hanne Bartholin.

Den nye udgivelse, ”BIBELEN genfortalt af Ida Jessen” er en let revideret udgave af ”Bibelhistorier”, nu fortalt i romanform for voksne og unge: ”Jeg har rettet min lygte en vej, hvor Gud er hovedpersonen i Det Gamle Testamente. I Det Nye Testamente overlader han pladsen til sin søn, som kan komme tættere på menneskene”, fortæller Ida Jessen.

Bogens 29 kapitler rummer 14 historier fra Det Gamle og 15 fra Det Nye Testamente. Tilsammen fortæller de frelseshistorien fra skabelsesberetningen til apostlen Paulus i et flydende og let læst sprog, der aldrig bliver kedeligt, og hvor hele frelseshistorien får en tydelig sammenhæng.

Vi hører fra Det Gamle Testamente om skabelsen, om Adam og Eva, Kain og Abel, Noas ark, Babelstårnet, Abraham og Isak, Jakob og Esau, Josefs tid som slave og hans møde og forsoning med sin far Jakob og sine brødre. Så hører vi om Moses, der befrier jøderne fra Farao og vandringen gennem ørkenen til landet, der flyder med mælk og honning. Om David, Job, Jonas og en smule om profeterne, der forudsagde, at Jesus skulle fødes.

Fra Det Nye Testamente hører vi om bebudelsen af Jesu fødsel, om Jesus i templet som 12-årig, fristelserne i ørkenen, om kaldelsen af disciplene og brylluppet i Kana, hvor Jesus danser med sin mor. Kapitlet om Jesus, der gik på vandet, handler om at tro. Kapitlet om Martha og Maria rummer også lignelsen om den fortabte søn; begge for at belyse jalousiens problem for dem, der følger Jesus. Kapitlet om Lazarus, der bliver vækket fra de døde rummer forudsigelsen af Jesu egen død og forklarelsen på bjerget. Derpå følger nogle af de vigtigste af Jesu lignelser, fortællinger om helbredelser, om synd og tilgivelse, konflikter med farisæere og skriftkloge og til sidst indtoget i Jerusalem, Jesu død og opstandelse, Helligåndens komme og Paulus i færd med at skrive om kærlighedens væsen i sit brev til romerne.

Desværre indeholder bogen ikke et forord fra forfatteren, hvor hun gør rede for sine overvejelser over de valg, hun nødvendigvis har måttet tage omkring udvalget af fortællinger, som i genfortællingen af en så stor bog må rumme fravalg. Det kunne også have været interessant at høre forfatterens tanker om sit eget moderne sprog i bogen i forhold til Bibelens sprog og om den måde at gøre Bibelens fortællinger forståelige i vores tid, der ligger i, at Jesus og apostlene f.eks. i Ida Jessens udgave tog på hotel for at fejre den sidste nadver.

Bogens fortællinger er netop, hvad de giver sig ud for at være: genfortællinger af Bibelens historier. I genfortællingerne bruger Ida Jessen det fortælletekniske greb at tilføje dialoger, som giver fortællingerne liv, og som til tider har en fin humor.

Indimellem forenkler Ida Jessen den omstændelige fortælleform, som nogle af Bibelens forfattere bruger, og som var karakteristisk for deres tid. Det gælder f.eks. historien om Job, hvor dialogerne mellem Gud og Satan er ret morsomme, så man kan se dem for sig. Jobs venners omstændelige moraliserende dialoger er forenklede, så pointerne træder klart frem, hvor de i Bibelens originaltekst er svære at overskue. Det er flot gjort.

Men den litterære form og dét at ville fortælle den gode historie ind i vor tid og vort sprogbrug får nogle steder forrang på bekostning af det teologiske indhold i Bibelens tekster, som ikke rigtig kommer med, og nogle gange udelades det mystiske til fordel for det dagligdags. Et eksempel er Peters bekendelse. I Ida Jessens genfortælling lyder dialogen mellem Jesus og Peter om, hvem folk siger, han er, og hvem Peter tror, han er, således:

”Jeg tror, du er Guds søn”, svarede Peter.
”Det er jeg glad for”, sagde Jesus.

I Bibelen svarer Jesus Peter således: ”Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den” (Matt 16, 17-18). Dette svar har en dyb teologisk betydning, som i den katolske kirke er grundlaget både for at forstå pavens position som Peters efterfølger, og samtidig præsters myndighed til på Kristi vegne at give syndernes forladelse i forsoningens sakramente, når Jesus i v. 19 fortsætter: ”Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene”. Denne del af deres dialog er udeladt i genfortællingen.

Ida Jessens ærinde og intention med bogen er ikke at forkynde, altså at fortælle om den kristne tro og understrege fortællingernes teologiske betydning, så derfor kan man ikke kritisere hende for ikke at gøre det. Men af den grund er bogens begrænsning, at den er rigtig god underholdning og kan være en indføring for begyndere i Bibelens fortællinger netop forstået som fortællinger. Men for de læsere, der ønsker et mere dybtgående grundlag for at forstå den kristne tro og Bibelens beretninger, er der ingen vej uden om at læse Bibelens originaltekster.


BIBELEN genfortalt af Ida Jessen
Bibelselskabets Forlag
Udkommer 23.02.23
256 s., 249.95 kr.
ISBN 978-87-7232-277-3
Udkommer også som e-bog og lydbog


Birgit Bidstrup Jørgensen

Anmeldelse af Birgit Bidstrup Jørgensen

Sygeplejerske, tidl. lektor i sygeplejerskeuddannelsen og forlagsredaktør, nu pensioneret.
Medlem af Skt. Elisabeths menighed i Holbæk