Sømænd, Samtale og Sang

Diakon David Noval, diakon Kaare Nielsen og korleder Olav Karl Jepsen

En lille sommerpause lakker mod enden på KATOLSK LIV og vi glæder os til at komme i gang.

I denne uge 31, kan du bla. høre ny sang fra "Den katolske Vor Frue Kirkes Kantori, Århus" på KATOLSK RADIO. Du kan høre en "Walk and Talk" om "Livet og døden - kærligheden og Kirken" på en vandring gennem Rude Skov, og så arbejder vi på højtryk for at planlægge og producere en videoproduktion til KATOLSK TV om søens folk -  inden 1. søndag i oktober.

Læs mere


KATOLSK LIV til Krakow

Moder Angelica grundlagde verdens største religiøse netværk - EWTN - den 15. august 1981

EWTN er verdens største religiøse medienetværk og koncernen har udtrykt ønske om et samarbejde med KATOLSK LIV, et samarbejde som biskop Czeslaw Kozon støtter.

Samarbejdet skal ses i lyset af bestræbelserne på at udvikle en katolsk skandinavisk medieplatform - EWTN Nordic - og KATOLSK LIV vil gennem efteråret, i samarbejde med EWTN, udvikle en dansk hjemmeside, som hedder EWTN Danmark.

Læs mere


Katolske fyrtårne i det 20. århundrede

KATOLSK RADIO: I sensommeren sender Katolsk Radio en række udsendelser om katolske fyrtårne i Danmark: Mennesker som på en særlig måde har markeret sig som katolikker i det 20. århundrede.

Alexander Søndergaard (billedet) har skrevet en række artikler om disse personligheder i bispedømmets blad Katolsk Orientering, og KATOLSK LIV har valgt at lade disse indgå som en del af programfladen på KATOLSK RADIO.

I de første to udsendelser vil vi høre om forfatteren Johannes Jørgensen og den katolske præst Peter Schindler.

Du kan lytte til den første udsenelse om Johannes Jørgensen som  PODCAST

Har du tilmeldt dig som abonnent eller medlem af KATOLSK LIV? - LÆS MERE HER

LYT TIL KATOLSK RADIO


Pavens og Kirkens ufejlbarhed

Biskopper fra hele verden samlet i Peterskirken til 1. Vatikankoncil - 1869-1870

ABONNEMENT - Det, man især husker 1. Vatikankoncil for er, at det var her, man endegyldigt bekræftede dogmet om pavens og Kirkens ufejlbarhed - altså troen på, at Jesus ikke svigter sin Kirke, men bevarer den i sandheden.

Læs mere


Walk & Talk: Livet og døden, kærligheden og Kirken

KATOLSK RADIO møder diakon Kaare Nielsen i Rude Skov

KATOLSK RADIO har taget hul på en ny udsendelsesrække som vi kalder "Walk & Talk" og den første udsendelse er i skabet. Vi vil møde mennesker hvor troen på Gud spiller en vigtig rolle. Vi vil tale mens vi går vejen.

Diakon Kaare Nielsen og redaktør af KATOLSK LIV, Kuno Arnkilde, vandrede en varm sommerdag noget af valfartsstrækningen fra Paradishuset i Holte til Vor Frue Kloster i Høsterkøb, og undervejs talte vi om livet og døden, kærligheden og Kirken.

Læs mere


Ny åndelighed i kristendommen?

Kirsten Kjærulff

ABONNEMENT - Alt for mange mennesker søger forgæves i det traditionelle kirkeliv efter en mystisk dimension, der kan imødekomme deres tørst efter åndelig fordybelse, bøn og meditation. De savner den dybe sammenhæng og det eksistentielle engagement. Dermed være ikke sagt, at det ikke findes, men det kan ofte være meget svært at få øje på. Derfor har mange søgt mystikken i new age-bevægelserne eller i andre religioner, fordi de ikke har været opmærksomme på den overvældende rigdom, der gemmer sig i kristendommens egen mystiske tradition.

Læs Kirsten Kjærulff's artikel


Opgaven med at tjene Gud gælder til sidste åndedrag

Udsigt til Santa Chiara - Assisi
Hans Jensen

ABONNEMENT - Theodor er en temperamentsfuld munk, ikke et fromt hængehoved, der hælder vievand ud af ørerne. Tværtimod krydrer han sin beretning med væsentlige detaljer og anskuelige billeder. Det er livfuldt og spændende og katolsk kristendom, hvor opgaven med at tjene Gud gælder til sidste åndedrag.

Læs hele Hans Jensen's anmeldelse


Forskellen mellem katolsk og protestantisk tro

Glasmaleri fra St. Franziskus Xaverius Kirke i Burg på Fehmarn
Kirsten Kjærulff

ABONNEMENT - Grundlæggende har katolikker og protestanter den samme kristne tro: At Jesus er Kristus, Guds Menneskesøn, som det er formuleret i den apostoliske og den nicænske trosbekendelse. Men selvfølgelig er der forskelle, ellers var vi jo for længst igen blevet én Kirke, som Jesus ønskede det. Her får du tre forskelle, som har vidtrækkende konsekvenser.

Læs mere


Kardinal John Henry Newman og lægfolkets rolle

John Henry Newman født 1801 i London i en evangelisk familie
Biskop Kozon

JOHN NEWMAN: ”Hvad jeg savner hos katolikker, er den gave at komme ud med, hvad deres religion er. – Jeg ønsker et lægfolk, ikke arrogant, ikke overilet i tale, ikke trættekært, men mennesker, som kender deres religion, som går ind i den, som ved nøjagtigt, hvor de står, som ved, hvad de har, og hvad de ikke har, som kender deres trosbekendelse så godt, at de kan gøre rede for den, som ved så meget om historien, at de kan forsvare den.

Jeg ønsker et intelligent, velinformeret lægfolk – jeg ønsker at I øger jeres viden, opelsker jeres fornuft, skaffer jer en indsigt i forholdet mellem sandhederne, lærer at betragte ting, som de er, forstår hvordan tro og fornuft forholder sig til hinanden, hvad der er katolicismens grundlag og principper, og hvor de vigtigste inkonsekvenser og absurditeter i protestantisk lære ligger.”

Læs biskop Czeslaw Kozon's artikel


Relativismens diktatur og Kirkens rolle

Professor Janne Haaland Matlary

ABONNEMENT - Fra USA kommer tankegods som nu er blevet "mainstream" med krav om "de-kolonisering" af pensum og af historien, "strukturel racisme" som diagnose på vore samfund, politisk korrekthed eller professionel død ved at professorer, journalister og virksomhedsledere, som ikke følger de nye dogmer, bliver jaget fra jobbet, ofte af chefer, som ikke tør lægge sig ud med den nye intolerance fra dem som mener sig krænket. Forfatteren J.K. Rowling blev boykottet da hun påpegede at der findes mænd og kvinder. Statuer nedrives af en fanatisk pøbel - selv Churchill står for skud.

KATOLSK LIV har aftalt med artiklens forfatter, professor Janne Haaland Matlary, at bringe hendes artikel i dansk oversættelse fra det norske magasin St. Olav - HER


TV-SERIE: Proklamation uden reservation

I denne episode af "Katolsk Skandinavien" er vi i Danmark. Vi besøger den danske biskop Czeslaw Kozon, der fortæller om det værdifulde ved indvandringen af katolikker, men også de store udfordringer indvandringen har medført, bl.a. introduktionen af nogle af de hårdeste anti-immigrationslove i Europa.

Han taler om sit motto "Sandhed i velfærd" og forklarer, at den katolske tro bør proklameres uden reservation, selv om det nogle gange er ubelejligt og politisk ukorrekt.

Sproget er engelsk, men KATOLSK LIV har monteret danske undertekster.

SE PLAYLIST