TEMA: KALDET TIL AT VIDNE

Charlotte Rørth

Temaet på KATOLSK LIV i 2020 er "Kaldet til at vidne" og et af de mest markante vidner i offentligheden i disse år er journalist og forfatter Charlotte Rørth.

Hun har skrevet tre bøger: "Jeg mødte Jesus" (2015), "Vi mødte Jesus" (2017) og "Gud, du var jo lige her" (2019).

KATOLSK LIV har aftalt en videosamtale med Charlotte Rørth hvor vi bl.a. skal tale om det at vidne om Jesus og hvordan hun lever med sin tro.

Foto: © Jonas Haarr Friestad

 

PodCast: Lignelsen om sædemanden

Evangelieteksten er fra Lukas kapitel 8, versene 4-15 og p. Lars Messerschmidt prædiker over denne lignelse under morgenmessen på Vor Frue Kloster, lørdag, den 19. september 2020

Lignelse handler om, hvad der sker, når man hører Jesu ord, og hvad man bruger det til efterfølgende. Sæden symboliserer ordet, og lignelsen stiller spørgsmålet, om man lader ordet bundfælde sig når man eksempelvis hører en prædiken eller læser i bibelen – man kan spørge sig selv om sæden, det vil sige ordet, er blevet sået i god jord eller om det går til grunde på en gold klippegrund? Mere overordnet kan det forstås sådan, at man skal lade den kristne tro grundfæste sig i livet så man kan bruge den og handle derefter.


VIDEO: Indvielse af alteret på Vor Frue Kloster

 

På dagen for fejringen af "Jomfru Marias hellige navn" indviede biskop Czeslaw Kozon alteret og det fornyede kirkerum på Vor Frue Kloster, også kendt som Åsebakken.

KATOLSK LIV bringer hele festmessen, som varer 90 minutter, og senere bringer vi en videocollage fra Vor Frue Kloster med historiske og nutidige nedslag.


FOTO: Indvielse af alteret på Vor Frue Kloster

I dag, lørdag, de 12. september 2020, på dagen for fejringen af Jomfru Marias hellige navn, var der indvielse af alteret i den nyrenoverede klosterkirke i det kloster, som er opkaldt efter hende: Vor Frue Kloster. Klosteret ligger i Høsterkøb nord for København, også kendt som Åsebakken.

KATOSK LIV planlægger to videoudgaver af den 1 1/2 time lange indvielse af alteret; en KORT udgave med forskellig nedslag og en LANG udgave med hele messen som planlægges til offentliggørelse i den kommende uge, men se dagens fotoserie fra indvielsen af alteret - LÆS MERE


VIDEO: To vidunderlige engle

 

Mandag, den 10. august 2020 afholdt benediktinerinderne i "Vor Frue Kloster" i Høsterkøb, nord for København, en præsentation af to glasmosaikker der fremover skal pryde den renoverede klosterkirke.

Værkerne er udført af kunstneren John Frans og glasmager Per Steen Hebsgaard.

FORMAND for Sankt Benedikts bestyrelse Hans Jensen sagde bl.a. i sin tale: "Med en livsintensitet, der er sjælen i al kunst, indbydes vi til at træde ind i troens livsrum, hvor to lysende engle svævende møder os. Et ophøjet og betagende skue. Himlens vingesus, med former, farver, flader og linjer føjet sammen i en sublim enhed, fjernt fra enhver hjælpeløs subjektivitet. Blikket ledes så at sige ind i den overnaturlige virkelighed, de to glasmosaikker fremstiller og formidler - som en kunstnerisk set fuldbåren frugt af Evangeliets sandhed om menneskesønnen, der skal komme i sin Faders herlighed sammen med sine engle."

De nye glasmosaikker er installeret i forbindelse med en større renovering af Vor Frue Kloster, især af klosterkirken.

Bemærk: Du kan også se videoen på YouTube og foto fra præsentationen Vor Frue Kloster - HER


Bøn foran Rigshospitalet

Anton, Christopher, Kuno, Morten og Gertrud

Selvfølgelig begyndte det at regne da gruppen "Bøn foran Rigshospitalet" mødtes i dag den 6. september for første gang. Anton, Christopher, Kuno, Morten og Gertrud besluttede derfor at bede rosenkransens fire første led i Rigshospitalets "kirke".

Læs mere


ANMELDELSE: Som Sørine læser Bibelen

Præst, journalist og debattør Sørine Gotfredsen er kendt for sine skarpe samfundskritiske holdninger og eksistentielle iagttagelser af det moderne menneske.

I hendes nyeste bog ”Som Sørine læser Bibelen” slår hun et vigtigt slag for, at Bibelen er verdens vigtigste bog, selvom den i mange danske hjem står uberørt, hvis den ikke for længst er blevet kasseret til fordel for en selvudviklingsbog.

Cand.mag. Marguerita Hvid Spangsberg anmelder bogen.

Læs hele anmeldelsen


TIDSBILLEDE: Pastor Hubert Messerschmidt

Biskop Suhr i midten, med krucifiks på brystet, og p. Hubert Messerschmidt på hans venstre side.
Drengen på gulvet mellem dem er tidligere generalvikar p. Lars Messerschmidt.

Men hvad var det vi lærte hos pastor Messerschmidt, og som vi i stor, umoden begejstring gav videre til vore kammerater? - spørger Elsebet Kieler i slutningen af artiklen. "Vi lærte TROENS HOLDNING.

Gud var ikke bare sætninger og bud. Han er Virkeligheden. Vi andre kommer kun ind i billedet, hvis vi træder ud af os selv og begynder, ligesom den bedende i Davids salmer, at "søge hans Åsyn", dvs ham selv, på hans betingelser, for hans egen skyld, fordi han er den, der gør livet værd at leve."

Læs hele forfatter og foredragsholder Elsebet Kielers fine tidsbillede - HERVor fælles kristne rødder

Grethe Livbjerg (1927-2019)

"På så mange områder i dag søger man sine rødder. Jo mere forvirret samfundet bliver, jo større er behovet for dybe rødder, så man kan stå fast," skriver retræteleder Grethe Livbjerg i forordet til den berømte bog "Kilder - Kirkefædrene om troens liv".

"Også vi kristne må søge vore rødder, og jo dybere vi trænger ned, jo mere ser vi, at vore rødder er fælles. I denne bog får vi et redskab til at finde vore fælles rødder. Derfor er bogen en gave til alle kristne i vort land – og en gave til enheden."

Læs hele Grethe Livbjergs forord til bogen - HER


ANMELDELSE: Kan vi gøre det igen?

Mike Aquiliana og James L. Papandrea

Redaktør af KATOLSK MAGASIN Torben Riis, anmelder bogen ”How Christianity Saved Civilization … And Must Do So Again”. - Han skriver blandt andet:

I denne feriemåned, hvor de fleste af os har bedre tid til at læse, vil jeg især anbefale én bog, som set med mine øjne hører til blandt de vigtigste udgivelser i de seneste år.

Men hvorfor netop denne bog? Først og fremmest fordi den siger os noget helt afgørende om den situation, vi som katolikker for tiden befinder os i – en situation præget af usikkerhed og forvirring, hvor vi trænger til at blive mindet om, hvor privilegerede vi i grunden er ved at kunne leve i et samfund, som endnu i et vist omfang er præget af kristne værdier.

Det skal på den anden side ikke få os til at lukke øjnene for, at de kristne værdier er under pres. Men så meget desto vigtigere er det, at vi bliver bevidst om, hvad det er for kræfter vi er oppe imod, og hvad det helt konkret er for værdier, vi skal være taknemmelige for og derfor også være villige til at forsvare.

Læs hele anmeldelsen


SAMTALE: At søge Gud - og være bange

Katolsk munk Wilfrid Stinissen, O.C.D. i samtale med den svenske journalist Göran Skytte

Den svenske samtalebog "Ansigt til ansigt" mellem journalist Göran Skytte og den katolske munk Wilfrid Stinissen, O.C.D. berører en lang række vedkommende eksistentielle temaer i moderne tid. En samtalebog af stor vigtighed. En bog til trøst og fornyet mod til kristne af alle konfessioner. I dette lille snit fra bogen taler de bl.a. om det kristne mod.

Læs fra bogen HER


VIDEO: Næstekærlighed er en beskidt affære

Pastor Christian Noval

Skærtorsdag 2019 skrev den katolske præst, dr. theol Christian Noval en artikel i "Katolsk Orientering" om fællesskab i Kirken. Han kaldte artiklen "Næstekærlighed er en beskidt affære"

Han tog udgangspunkt i teksten hos Johannes, hvor Jesus vasker disciplenes fødder.

Han skrev bl.a. at fællesskab forudsætter både stor næstekærlighed, men også stor selvindsigt og ydmyghed.

KATOLSK LIV har aftalt en videosamtale med ham om artiklen. Vi bringer videosamtalen i sensommeren.


VIDEO: Foran Gud er vi alle feminine ... modtagende

Paul Marx, O.M.I. og Helle Bjerre taler om friske blomster ved Maria-alteret i Vor Frue Kirke i Herlev

KATOLSK LIV præsenterer en videosamtale med katolsk præst og ordensbroder Paul Marx, O.M.I. som fylder 80 år mandag den 29 juni.

Første gang han satte sine ben i et præstseminarium var han blot 13 år. Det gjorde han i staten Minnesota, USA. Efterfølgende valgte han at blive knyttet til "Oblatordenen" fordi han ville missionere. Gerne i Grønland som han var fascineret af.

Paul Marx har været præst i mange år på Grønland, men han har også udvirket et meget stort arbejde som ordensbroder og præst i Danmark, bl.a. i Vor Frue Kirke i Herlev hvor samtalen er optaget. Han har også været biskoppelig stedfortræder, såkaldt generalvikar i en årrække.

Vi taler om hans opvækst, Oblatordenen, katolsk tro, provokeret abort og misbrugsskandalerne i Kirken, men det som præger samtalen mest, er Paul Marx' aldrig svigtende glæde over Jesus Kristus og Hans Kirke.

Titlen på videoen er fra et udsagn i samtalen: Foran Gud er vi alle feminine ... modtagende.

Samtalen som VIDEO eller PODCAST - gå til link:


VIDEO: Biskop Kozon & redaktør Riis

Redaktør Torben Riis og biskop Czeslaw Kozon

KATOLSK LIV har mødt biskop Czeslaw Kozon og redaktør af Katolsk Magasin, Torben Riis, til en videosamtale. Samtalen fandt sted i Niels Steensen Stuen på Sankt Andreas Bibliotek og varede to timer. Videoen er derfor delt i to afsnit.

1. del kredser om emnet 2. Vatikankoncil; var koncilet nødvendigt? Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Vi taler om rundskrivelsen "Humanae Vitae", om samlivet i ægteskabet, som de nordiske biskopper fejlvurderede, og vi får en vurdering af, om Den katolske Kirke er i krise som følge af en fornyet reformiver anført af liberale overfor mere traditionelle katolikker.

2. del handler bl.a. om familien og hvorfor Den katolske Kirke ikke kan ægtevie mennesker af samme køn. Vi taler om den blufærdighed som mange katolikker udviser, når de skal tale om deres tro i det offentlige rum; hvorfor er det så svært at vidne om Kristus? Og vi talte om de fortsatte økumeniske bestræbelser. Nytter de noget? - KATOLSK LIV stikker en finger i jorden. Til sidst taler vi om menighedernes fællesskab og Pastoralrådet.

Spørgsmålene var mange flere til biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Riis, men de to videoer var dét vi kunne nå indenfor en overskuelig tidsramme.

 

PODCAST: Biskop Kozon & redaktør Riis

Samtalen mellem biskop Czeslaw Kozon og redaktør Torben Ris findes også som PodCast - klik på foto.

Bemærk: Foruden at "Subscribe", nederst på siden med PodCast, og lytte til samtalerne i din app kan du downloade og kopiere mp3.filerne


PODCAST: Egoisme, kærlighed, kontemplation

Pastor Hubert Messerschmidt

"Således bygger ægte kærlighed mellem to mennesker heller ikke på den glæde, de har af hinanden, men på personsforholdet mellem dem dvs. på det at lære hinanden stadig bedre at kende og således få mulighed for at give sig stadig mere til hinanden. At dette vil føre til ægteskabelig lykke er en tilgift til den, der har søgt den anden for hans egen eller hendes egen skyld. Men den er kun en tilgift. Svigter lykken ved den enes skyld, generalmobiliserer kærligheden viljen i den anden til at hjælpe ægtefællen tilbage til hans - eller hendes - sande jeg."

Foredrag af den katolske præst Hubert Messerschmidt (1893-1979) - afholdt på Ledreborg i 1964.


LÆS foredrag
/ HØR Podcast


Den Lutherske revolution

Anton von Werners maleri fra 1877 af Martin Luther før rigsdagen i Worms i 1521

Dette er den første af fem artikler, som KATOLSK LIV bringer i anledning af 490-året for fremlæggelsen af Den augsburgske Bekendelse på rigsdagen i Augsburg, der førte til det store skisma, der i de følgende århundreder splittede den kristne Kirke i talløse fraktioner. - Se oversigten over de fem artikler


KRONIK: Moralrelativismens to ansigter

Redaktør af KATOLSK MAGASIN Torben Riis

Umiddelbart inden kardinal Ratzinger blev valgt til pave i 2005, holdt han en skelsættende tale i Peterskirken, hvor han advarede mod det, som han kaldte ”relativismens tyranni.” At bekæmpe dette tyranni blev et tilbagevendende – nogle vil endda mene dominerende – tema i hans pontifikat.

LÆS HELE ARTIKLEN


PodCast med Wilfrid Stinissen, O.C.D.

Wilfrid Stinissen, O.C.D.

En decemberdag i 2006 tog Kuno Arnkilde sin diktafon med på færgen fra Helsingør til Helsingborg for at besøge forfatter, præst og katolsk munk Wilfrid Stinissen, O.C.D. som fyldte 80 år måneden efter. Vi vidste ikke hvad vi skulle tale om, men udgangspunktet blev nok bogen "Den livslange glæde" af Henri J. M. Nouwen.

Wilfrid Stinissen åbnede klosterets dør i Norraby og tog imod med den hjertelighed og imødekommenhed som - ja, tusind mennesker kender ham for, og vi gik straks i gang med vores samtale.

Henri J. M. Nouwen blev engang spurgt af sin unge ven Fred, en sekulariseret jøde og intellektuel journalist: "Hvorfor skriver du ikke noget om det åndelig liv for mig og mine venner?". Henri Nouwen skrev bogen som kom til at handle om at være den elskede, at blive den elskede og at leve som den elskede.

Optagelsen med Wilfrid Stinissen er fra 2006 og aldrig tænkt med henblik på udgivelse, men som et arbejdsredskab, og det bærer lydoptagelsen præg af, men det er lykkedes at optimere lyden til en acceptabel gengivelse på dansk og svensk.

Wilfrid Stinissen døde den 30. november 2013 - PodCast HER


Alle videoproduktioner på Katolsk Liv