Begivenheder

Historiens første julekrybbe for 800 år siden

Det hele begyndte i år 1223. Tilbage fra det hellige land passerede en ung eremit ved navn Frans, kendt som den fattige mand fra Assisi, gennem dette område på vej hjem.

Slået af landskabets betagende skønhed, der mindede ham så meget om den hellige by Betlehem, fik Frans af Assisi ideen til at genoplive mysteriet om Guds Søns fødsel. Af denne grund tøvede han ikke med at få hjælp fra de lokale indbyggere: borgerne i Greccio.

MenighedslivSynode

1. synodale møde i Sankt Birgitta Kirke i Maribo

KATOLSK LIV deltog ved søndags-messen i Sankt Birgitta Kirke i Maribo den 28. almindelig søndag i kirkeåret. Datoen hvor vi normalt fejrer en af vore store helgener og kirkelærer Thérèse af Lisieux, men søndage har forrang i fejring.

Vi lagde mærke til, at der i våbenhuset var ophængt et referat fra det 1. synodale møde i denne ene af tre kirker i Sankt Josef Sogn på Lolland-Falster.

Kirken

Hvordan begynder vi forfra?

Præst Lars Messerschmidt, forhenværende biskoppelig vikar i kirken i Danmark, har flere gange på KATOLSK LIV prøvet at definere kirkens problemer i vor tid, at forstå, hvorfor kirken er i den situation, som den er i. Spørgsmålet er nu, hvordan kirken kommer videre.

Spørg KATOLSK LIV

Kors eller krucifiks?

SPØRG KATOLSK LIV – Da jeg for et par år siden gik til konvertitundervisning, fik jeg at vide, at det nøgne kors uden Kristusskikkelsen på var mere katolsk end krucifikset, som efter min lærers mening fokuserede for meget på Kristi lidelse. Læs hvad cand.mag. Kirsten Kjærulff svarer.

TeologiTro

Kun én eneste kærlighed

Jesus siger også, at du skal elske din næste som dig selv. For at kunne elske andre, skal du først elske dig selv, elske det inderste i dig selv, der, hvor du er skabt i Guds billede (Ef 4,24). Gud fremelsker det nye menneske i dig, og sammen med ham kan du også fremelske det i dig selv.

Liturgi

Vejledning til fejring af liturgien

Biskop Czeslaw har den 20. juni udsendt en vejledning til fejring af liturgien. Anledningen er primært sidste års udgivelse af missalet på dansk samt en opfølgning på præsentationen af emnet på præsternes studieuge sidste år og drøftelser i præsterådet og pastoralrådet.

Spørg KATOLSK LIV

Tro og tvivl

Kære Spørgekasse, hvorledes kan man forklare, at paven, når han udtaler sig ex cathedra, med usvigelig sikkerhed kan udtale sig i trosspørgsmål, dvs. gøre sin tro til viden – f.eks. i spørgsmålet om Guds Moders optagelse i himlen.

Teologi

Forsonings- og helbredelsesproces

Vi står altså i gæld til Gud, forstået således, at vi skylder ham at gøre hans vilje, men vi står også i gæld til hinanden. Gud er altid parat til at eftergive os vores gæld i forhold til ham, derfor skal vi også have den samme vilje til at eftergive andres gæld til os.

Prædikener

Jesus provokerer

Der er to grupper mennesker i dagens Matthæus-evangelium: Skarerne, en masse mennesker, og disciplene. Guds rige er inden for rækkevidde og det udtrykker han i dagens tekst i billeder. Men hvorfor taler Jesus i billeder?

Udland

Kirkens styrke

Pave Frans sender et opmuntrende budskab til et møde for Basic Ecclesial Communities (BEC) i Brasilien og understreger, at Kirken aldrig må forblive “skjult”. Pave Frans har opfordret de brasilianske Basic Ecclesial Communities til fortsat at arbejde for en “udadgående” Kirke.

Prædikener

Troen på menneskets præmisser

Hvad vil Johannes fortælle os i dagens evangelium på Maria Magadalenes festdag? – Det overordnede aspekt er; hvordan man kommer til tro på at Jesus er levende, er opstået. Maria Magdalene reagerer menneskeligt i den tomme grav, mens den disipel som Jesus elskede reagerede ved tro.

Tekst

Sommerlæsning: Det med Gud

Hvordan skal jeg påkalde min Gud, min herre og min Gud? Når jeg påkalder ham, kalder jeg ham jo altid ind i mig selv; og hvor er der sted i mig, hvor min Gud kan komme ind? Hvor i mig skal den Gud kunne komme ind, som skabte himlen og jorden?

Prædikener

PodCast: Vor sande identitet som kristne

I denne tid i kirkeåret hører vi Matthæusevangeliet. Derfor skal vi være opmærksom på, lytte til, hvad Matthæus ønsker at fortælle os og sin samtid. Hver evangelist har en særlig intention med hvad de skriver, og det er meget vigtigt for at forstå. Lyt til hele pastor Prædiken på Vor Frue Kloster, lørdag, den 8. juli.

Tekst

Ferielæsning: Kirke i kamp

Således bygger ægte kærlighed mellem to mennesker heller ikke på den glæde, de har af hinanden, men på personsforholdet mellem dem dvs. på det at lære hinanden stadig bedre at kende og således få mulighed for at give sig stadig mere til hinanden. At dette vil føre til ægteskabelig lykke er en tilgift til den, der har søgt den anden for hans egen eller hendes egen skyld.

Provokeret abort

Der er et hul i mit hjerte

Kristin Turner var en åbenlys tilhænger af abort, som ikke troede på Gud. Hun plejede endda at tale ved arrangementer om emnet “Hvorfor abort er godt for samfundet”. En af mange grunde til hun skiftede mening var fundet af ligene af 115 babyer i en affaldscontainer uden for en abortklinik, hvoraf fem babyer var næsten helt udviklet.

Pave Frans

Jeg ledsager dig på rejsen

Pave Frans sender en rørende videobesked til en 17-årig portugisisk pige, der lider af en alvorlig sygdom. Pigen havde skrevet et brev til ham, hvor hun udtrykte sin kærlighed og også sin sorg over ikke at kunne deltage i den næste Verdensungdomsdag i Lissabon.

Små, store tekster

Et møde

I almindelighed er det jo sådan, at et menneske altid først genkender sig selv i andre og gennem andre. Ingen kan finde frem til sig selv ved kun at kigge ind i sig selv og ved at ville gruble sig frem og konstruere sig selv på grundlag af sig selv.

Katolsk troSamfund

Du må ikke slå ihjel

KATOLSK LIV │ EWTN Danmark har fået tilladelse til at bringe et større tekstafsnit fra den fremragende “ungdomsbog” med udlægninger af Den katolsk Katekismus, YouCat, som afdøde pave Bendikt XVI kraftigt anbefalede til ungdommen, men som også sagtens kan læses af nysgerrige voksne, der gerne vil vide mere om katolsk tro.

Små, store tekster

Menneskets dybeste længsel

Kun få mennesker accepterer og elsker sig selv. Nogle tror endda, at det ikke er tilladt for en kristen at elske sig selv. Jesus har jo talt om at fornægte sig selv, han har sagt, at vi skal hade vort liv (Joh 12,25). Et menneske, som ikke elsker sig selv, kan heller ikke på en sund måde tage imod andres kærlighed.