Hvordan læses Bibelen?

Den katolske Kirke opfordrer os til at give Guds ord, Bibelen, en fremtrædende plads, langt mere end det hidtil har været tilfældet. Sankt Hieronymus, bibelstudiernes skytshelgen, citeres for udtrykket: Ukendskab til Bibelen er ukendskab til Kristus.

VERBUM DOMINI (Herrens ord) er en post-synodal apostolisk formaning udstedt af pave Benedikt XVI, som omhandler, hvordan Den katolske Kirke bør prioritere Bibelen. Han udstedte den efter den XII ordinære bispesynode, som havde samling i oktober 2008 for at diskutere "Guds ord i Kirkens liv og mission".

Den apostoliske formaning siger, at Gud søger dialog med menneskeheden. Ved inkarnationen blev Ordet kød og boede iblandt os.

I Danmark fulgte p. Lars Messerschmidt op på den post-synodale formaning, med en vejledning til hvordan man bør læse i Bibelen.

Pastor Lars Messerschmidt skriver:

Pave Benedikts skrivelse, som er en sammenfatning af bispesynoden i oktober 2008, må betegnes som revolutionerende. Biskopperne og pave Benedikt har kulegravet Guds Ords betydning for Kirken og for de enkelte kristne, naturligvis på basis af 2. Vatikankoncils konstitution om Åbenbaringen (1965): Dei Verbum.

Ved at læse denne tekst kom jeg hele tiden til at tænke på "den nye pinse". Den nye pinse kommer, når Kirken og de kristne først og fremmest lytter til Helligånden, som taler gennem Guds ord. Den nye pinse er altså begyndt i og med, at Kirken nu officielt opfordrer os til at give Guds ord, Bibelen en fremtrædende plads, langt mere end det hidtil har været tilfældet.

Pave Benedikt (og biskopperne) tager udgangspunktet i Prologen i Johannesevangeliet og vender tilbage og tilbage til den: Ordet blev kød. Det er den teologiske begrundelse for Bibelens primære betydning for de kristne. Guds evige ord er nu blevet et menneskeligt ord. Skriftens menneskelige ord er Guds ord. Hieronymus citeres for udtrykket: Ukendskab til Bibelen er ukendskab til Kristus.

Paven udvikler en dyb og omfattende teologi om Guds ord, men giver os også ganske praktiske vejledninger om, hvordan vi individuelt og kollektivt skal læse Bibelen. Han beskriver proceduren på følgende måde og bruger udtrykket lectio divina. Pastor Lars Messerschmidt opstiller 6 punkter:

1. Hvad siger den bibelske tekst i sig selv? Hvad vil den bibelske forfatter fortælle os? Han understreger, at dette første trin er uhyre vigtig, hvis ikke vi skal indlæse vore egne interesser og meninger i Bibelen.


Ups! ... videre som abonnent, med sikker betaling


DEN HURTIGE MÅDE

Du kan blive abonnent på KATOLSK LIV for kun 20 kr.
Betal med betalingskort og få adgang med det samme.

KLIK HER 


FAKTURA

Hvis du ikke vil benytte betalingskort, kan du vælge at downloade en faktura og betale ved en bankoverførsel.

1. Opret dit abonnement

2. Vælg "Send faktura"

3. Log ind og hent din faktura med betalingsoplysninger.

4. Når vi har registreret din betaling, åbner vi dit abonnement.Undtagelsesvis modtager vi betaling med MobilePay. Betalingsmetoden er dyr som "erhverv" og derfor bruger vi undtagelsesvis en privat konto indtil økonomien i medieprojektet kan bære. KATOLSK LIV overfører herefter beløbet til foreningens bankkonto i Danske Bank via en mellemregning.

Gør det samme som "FAKTURA", men overfør beløbet til MobilePay 23 44 81 55 - Husk at oplyse fakturanummer, så opretter vi dit abonnement hurtigt.


TELEFON & MAIL

Kan du slet ikke bruge nogle af ovenstående betalinger - så ring til 23 44 81 55 eller skriv til info@katolskliv.dk - så finder vi en løsning.

Ring i tidsrummet 7-21 alle ugens dage.