Skriftespejl 1 – De ti Bud

Jeg er Herren din Gud (5 Mos 5,6)

1. Du må ikke have andre guder end mig

Der er for alle kristne et krav om, at de skal bekende troen på den ene Gud, Fader, Søn og Helligånd. Ham skal vi elske og tilbede, for han har elsket os først og har forløst og helbredt os. Til ham skal vi sætte vort håb, for han er vort livs oprindelse og mål.

 • dyrker jeg falske guder (penge, magt, karriere, sex, ...)?
 • tager jeg afstand fra spiritisme, satanisme, astrologi og horoskoper, numerologi og New Age?
 • tror jeg virkelig på, hvad jeg bekender i trosbekendelsen?
 • er den katolske Kirkes tro også min tro?
 • respekterer jeg den kirkelige autoritet?

2. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn

Det er et krav om ærefrygt for Guds uudgrundelige mysterium. Vi kan ikke forestille os hans magt og herlighed. Det må al vor tale om Gud, vor omgang med ham, med alt og alle, være præget af.

 • bander jeg?
 • gør jeg nar af Gud, engle og helgener?
 • indgår Gud i mit verdensbillede?
 • er jeg ydmyg over for Guds mysterium?

3. Giv agt på sabbatsdagen og hold den hellig

Det er for de kristne kravet om, at de tager del i Gud Skabers hvile, og i gudstjenesten takker Herren for skabelsens gave og forløsningens nåde, sådan som Kirken fremfor alt gør det i søndagsmessen.

 • har jeg deltaget i messen på søndage og påbudte helligdage?
 • har jeg udført unødvendigt arbejde på søn- og helligdage?
 • har jeg benyttet søn- og helligdage til at beskæftige mig mere med religiøse spørgsmål, med familien?

4. Ær din far og din mor

Det er kravet om at møde forældre — og i videre forstand — enhver i familie, samfund, nation og Kirke med agtelse og stå inde for dem. Dette krav indeholder også pligten til at hjælpe dem, som har et særligt ansvar, med at opfylde deres opgaver.

 • har jeg en regelmæssig og god kontakt til mine forældre?
 • har jeg forsøgt at glæde dem, husket deres mærkedage?
 • hjælper jeg dem, hvis de har behov for det?
 • bærer jeg over med dem, hvis deres åndsevner svigter?
 • har jeg bedt for dem?

5. Du må ikke begå drab

Det er kravet om at respektere både sit eget og andres liv. Åndeligt og fysisk liv er gaver, som Gud har betroet os at pleje og udvikle. Det indebærer den opgave at sørge for sunde livsvilkår og en gensidig omsorg, hvor enhver ikke blot får sin ret, men også erfarer den kærlighed og anerkendelse, som er nødvendig for ikke at sygne hen.

 • har jeg slået et andet menneske ihjel?
 • har jeg fået foretaget eller medvirket til abort?
 • har jeg samtykket i drab på andre mennesker eller abort?
 • har jeg forulempet nogen fysisk eller psykisk?
 • takker jeg Gud for livet som en gave fra ham?
 • har jeg mishandlet dyr?
 • har jeg i trafikken udsat andres liv for fare (kørt uforsvarligt, spirituskørsel, ...)
 • har jeg udsat andre for farlig smitte?

6. Du må ikke bryde et ægteskab og 9. Du må ikke begære din næstes hustru

Det er kravet om at holde seksualiteten fri for egoisme, og udvikle den ægteskabelige kærlighed og bevare den for ødelæggelse. En naturlig blufærdighed og en disciplineret kyskhed beskytter den enkelte mod tilfældigt begær.

 • har jeg brudt mit eget eller andres ægteskab?
 • har jeg altid husket på, at ægteskabet er et sakramente, som styrker min ægtefælle og mig og giver os mulighed for, at vi udvikler os åndeligt?
 • har jeg misbrugt ægteskabet til egoistiske formål?
 • har jeg kun søgt min egen lykke?
 • har jeg med vilje indgået et ugyldigt ægteskab?
 • har jeg af egoistiske grunde forhindret, at vi fik børn?
 • forsøger jeg for alvor at leve et kysk liv?
 • har jeg frivilligt opsøgt eller beskæftiget mig med pornografi?
 • lever jeg som enlig seksuelt afholdende?

7. Du må ikke stjæle og Du må ikke eftertragte din næstes hus eller mark, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom

Det er kravet om at respektere næstens ejendom og omgås ansvarligt med sine egne og andres ejendele. Ordnede og sikrede ejendomsforhold er grundlaget for udfoldelse af åndelige og kulturelle værdier i den enkeltes og fællesskabets liv. Det forpligter til samvittighedsfuldt arbejde og ansvarsbevidst udnyttelse af de ressourcer, som Guds skaberværk stiller til rådighed for menneskene.

 • har jeg stjålet?
 • er jeg misundelig på min næste for noget, han har?
 • har jeg arbejdet sort?
 • har jeg snydt det offentlige eller et forsikringsselskab?
 • har jeg bedraget nogen?
 • har jeg udnyttet andre menneskers naivitet eller uvidenhed til egen fordel?
 • har jeg undladt at levere lånte ting tilbage?
 • har jeg bedraget min arbejdsgiver ved med vilje at udføre dårligt arbejde?
 • har jeg uretmæssigt taget eller brugt ting på min arbejdsplads?
 • har jeg lånt penge uden at være sikker på at kunne betale dem tilbage?
 • er jeg forfalden til spil om penge?
 • er jeg økonomisk ansvarlig?

8. Du må ikke vidne falsk mod din næste

Det er kravet om sandhed i ord og gerning. Intet menneske kan udfolde sig, og intet fællesskab bestå, hvis falskneri, bedrageri, løgn, bagtalelse, troløshed og mistillid undergraver tillid og sikkerhed. Vi lever af Guds trofasthed og sandfærdighed. Vi kan kun leve i fred med os selv og med andre, hvis vi ikke bygger vort liv på hykleri og løgn, men på sandfærdighed.

 • har jeg løjet?
 • har jeg udbredt falske rygter?
 • har jeg forfalsket breve eller dokumenter?
 • har jeg været tilstrækkelig diskret med min viden om min næste?
 • har jeg misbrugt andres fortrolighed?
 • har jeg bagtalt nogen?
 • har jeg lovet noget, som jeg godt vidste, jeg ikke kunne holde?
 • har jeg tillid til andre?
 • overholder jeg mine aftaler?
 • forsøger jeg at komme til aftalte tidspunkter?
 • respekterer jeg privatlivets fred?
 • har jeg skrevet anonyme breve?
 • har jeg beluret eller aflyttet andre?

 

Kilde:

Bønnebog
- for Den katolske Kirke

%d bloggers like this: