Bankforbindelse │ Bank connection

Den frivillige forening Katolsk Liv
CVR: 42 45 33 15
Reg. 9570 Konto 133 07954