Bankforbindelse │ Bank connection

Den frivillige forening Katolsk Liv

Konto: 9570-13307954

Danske Direkte Forening

Reg.nr.: 9570
Kontonummer: 13 307 954

IBAN kontonummer: DK7830000013307954
BIC (SWIFT-adresse) DABADKKK

CVR: 42 45 33 15

Indtast nummer: 235 629

 

English

The voluntary association Catholic Life

Account: 9570-13307954

BANK NAME: Danish Direct Association │ Danske Direkte Forening

Register number: 9570
Account number: 13 307 954

IBAN account number: DK7830000013307954
BIC (SWIFT address) DABADKKK

CVR (firm registration number): 42 45 33 15