25 spørgsmål & svar

Har dyr samme værdi som mennesket

Man må aldrig forårsage unødvendig lidelse hos dyr

Mennesket har en særlig plads i skabelsen, for det er den eneste skabning, som er skabt i Guds billede.

Mennesket er udrustet med fornuft, fri vilje og evnen til at elske, hvilket betyder frivilligt at give sig selv til den anden uden krav om at få noget som helst tilbage.

Mennesket kan, til forskel fra dyrene, vælge mellem godt og ondt, mellem at opføre sig moralsk eller umoralsk.

Vi kan ikke sige om dyr, at de opfører sig umoralsk. Det er mennesket, som har fået til opgave at forvalte og beskytte skaberværket på en ansvarsfuld måde i harmoni med Gud og Guds vilje.

I Det Gamle Testamente findes der også flere tekster, som taler om menneskets ansvar for dyrene, for eksempel i skabelsesberetningen i 1. Mosebog, hvor mennesket sættes som forvalteren over dyrene i naturen.

Pave Frans skriver: "Sammen med vor forpligtelse til at bruge jordens goder på ansvarlig vis, bliver vi opfordret til at erkende, at andre levende væsner har en værdi i Guds øjne: "De velsigner og forherliger ham ved deres blotte eksistens,"

Som følge af vor enestående værdighed og den intelligens, der er skænket os, forlanges det, at vi respekterer Guds skaberværk. ... Hver skabning har sin egen kvalitet og fuldkommenhed ... De forskellige skabninger, villet som de er, genspejler, hver på sin måde, et glimt af Guds uendelige visdom og godhed. Det er derfor, mennesket skal respektere enhver skabnings egenværdi og vogte sig for at bruge tingene imod deres bestemmelse." - (fra Laudato Si”. afsnit 69)

Frans af Assisi (1181-1226)

DEN KATOLSKE KIRKE respekterer dyr højt og skelner ikke mellem rene og urene dyr. Den hellige Frans af Assisi elskede alle dyr, og i nogle lande er det skik, at man får velsignet sine kæledyr hvert år på hans helgendag, den 4. oktober. Den ældste bibelske skabelsesberetning beskriver, hvordan dyrene blev givet til mennesket for at lindre dets ensomhed.

Man må aldrig forårsage unødvendig lidelse hos dyr. Samtidig må man også huske på, at kærlighed til dyr heller ikke må føre til, at man forsømmer sine medmennesker.


Bemærk: Hæftet "25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro" kan købes i Katolsk Webshop

25 Spørgsmål og Svar om katolsk tro - oversigt

01. Hvem er Gud?

01. Hvem er Gud? - (Katolsk PodCast)

02. Hvem er Jesus? - (Katolsk PodCast)

03. Hvad er Kirken? - (Katolsk PodCast)

04. Tilbeder katolikker Jomfru Maria? - (Katolsk PodCast)

05. Er alt, som står i Bibelen, bogstaveligt sandt? - (Katolsk PodCast)

06. Hvorfor behøver vi paven?

07. Hvis den kærlige Gud lever - hvorfor findes der så ondskab?

08. Hvorfor går katolikker til skrifte?

09. Hvordan foregår en katolsk messe?

10. Hvorfor har Den katolske Kirke ikke kvindelige præster?

11. Hvad gør munke og nonner?

12. Hvad er helgener?

13. Hvordan beder man?

14. Hvad adskiller Den katolske Kirke fra de kirker der blev grundlagt efter Reformationen?

15. Hvad mener Den katolske Kirke om andre religioner?

16. Hvorfor siger Den katolske Kirke at fosterdrab (provokeret abort) er forkert?

17. Må man ikke bruge prævention, selv om det kan forhindre HIV/ AIDS?

18. Hvad siger Den katolske Kirke om seksualitet?

19. Hvad gør man ved de seksuelle overgreb, som er sket i Den katolske Kirke?

20. Må katolikker blive skilt?

21. Hvordan ser Kirken på rigdom og fattigdom?

22. Har dyr samme værdi som mennesker?

23. Hvad sker der efter døden?

24. Hvad er vigtigt for en katolik?

25. Hvordan bliver man katolik?