Formål

- den frivillige forening KATOLSK LIV

Glasmaleri i St. Franziskus Xaverius Kirke i Burg på Fehmern

Katolsk liv er forskelligt.

Nogle katolikker deltager i de mange arrangementer som bispedømmet afholder i løbet af året, går til messe om søndagen, deltager i årets festdage, er aktive i menigheden, går regelmæssigt til skrifte, lever i bøn og meditation, læser inden- og udenlandske katolske magasiner og holder sig i øvrigt orienteret om katolske begivenheder.

Andre katolikker ser sjældent kirkerummet igen før næste barnedåb i familien, men er alligevel nysgerrige efter hvad der sker i menigheden og i bispedømmet.

Den tredje gruppe er udlændinge, som er kommet til Danmark for enten at arbejde eller bosætte sig. Nogle er flygtninge og har måske et særligt behov for at orientere sig i det danske katolske landskab.

Den katolske Kirke er en verdenskirke der gør sig gældende i mange lande, og denne hjemmeside vil bidrage til, at den danske befolkning kan danne sig et indtryk af katolikker, og hvordan vi lever et liv som katolske kristne.

KATOLSK LIV vil formidle levende tro - Kirken til ære.

Hvem sidder i bestyrelsen?