Formål

- den frivillige forening KATOLSK LIV

Glasmaleri i St. Franziskus Xaverius Kirke i Burg på Fehmern

Katolsk liv i Danmark er forskelligt.

Nogle katolikker deltager i de mange arrangementer som bispedømmet afholder i løbet af året, går til messe om søndagen, deltager i årets festdage, er aktive i menigheden, går regelmæssigt til skrifte, lever i bøn og meditation, læser inden- og udenlandske katolske magasiner og holder sig i øvrigt orienteret om katolske begivenheder.

Andre katolikker ser sjældent kirkerummet igen før næste barnedåb i familien, men er alligevel nysgerrige efter hvad der sker i menigheden og i bispedømmet.

Den tredje gruppe er udlændinge, som er kommet til Danmark for enten at arbejde eller bosætte sig. Nogle er flygtninge og har måske et særligt behov for at orientere sig i det danske katolske landskab.

Den katolske Kirke er en verdenskirke der gør sig gældende i mange lande, også i Danmark, og denne hjememside vil bidrage til, at den danske befolkning kan danne sig et indtryk af katolikker i Danmark, og hvordan vi lever et liv som katolske kristne.

KATOLSK LIV vil formidle levende tro - Kirken til ære.

Hvem sidder i bestyrelsen?