Formålet med foreningen KATOLSK LIV

Glasmaleri i St. Franziskus Xaverius Kirke på Fehmern.

KATOLSK LIV er forskelligt og medieprojektet har fem målgrupper.

FØRSTE GRUPPE deltager i arrangementer som bispedømmet afholder i løbet af året, går til messe om søndagen, deltager i årets festdage, er aktive i menigheden, går regelmæssigt til skrifte, lever i bøn og meditation, læser inden- og udenlandske katolske magasiner og holder sig orienteret om øvrige katolske begivenheder. Katolske kristne som har deres tro helt ind på livet.

ANDEN GRUPPE ser sjældent kirkerummet igen før næste barnedåb i familien, men er alligevel nysgerrige efter hvad der sker i menigheden og i bispedømmet; de katolske kristne der ikke kender deres tro så godt.

TREDJE GRUPPE er udlændinge, som er kommet til Danmark for enten at arbejde eller bosætte sig. Nogle er flygtninge og har måske et særligt behov for at orientere sig i det danske katolske landskab.

FJERDE GRUPPE er børn og unge. Vil vil gerne have at unge mennesker bruger medieprojektet KATOLSK LIV. At unge katolikker erfarer værdien af katolsk liv og lære. At de får mulighed for at forstå hvad det vil sige at være katolsk kristen. Inspirere dem til at tage aktivt del i børn- og ungeprojektet KirkePOP.dk

FEMTE GRUPPE er den danske befolkning som helhed. Vi ønsker at gøre det katolske Danmark kendt i dansk offentlighed. Vi vil være synlige på nettet, så skolebørn og unge under uddannelse kan finde og anvende en dansk katolsk portal i deres uddannelsesforløb.

Derudover vil samarbejdet med EWTN medføre større aktivitet mellem de nordiske lande og den øvrige katolske verden. Vi  har rejst parabolen for at blive inspireret, men også for at vise, at der rent faktisk findes et katolsk Danmark med et stadigt stigende antal troende.

Det er vores håb, at mange vil medvirke til at videreudvikle KATOLSK LIV, og der er en lang række områder hvor du kan medvirke. Du kan blive en del af TEAM KATOLSK LIV eller du kan kigge på menupunkterne OPGAVER I UDBUD og LEDIGE STILLINGER

KATOLSK LIV er et frivilligt projekt og vi arbejder uden løn, men nødvendige og aftalte udgifter i forbindelse med produktion af indslag vil vi betale for.

KORT SAGT: Vi vil formidle levende tro og det vil vi gøre i overensstemmelse med Kirkens Lære - Kirken til ære.

Den fattige enkes gave

Den fattige enkes gave... læs mere