Redaktion

Ansvarshavende Kuno Arnkilde

Formål

KATOLSK LIV i Danmark er forskelligt.

Nogle katolikker deltager i de mange arrangementer som bispedømmet afholder i løbet af året, går til messe om søndagen, deltager i årets festdage, er aktive i menigheden, går regelmæssigt til skrifte, lever i bøn og meditation, læser inden- og udenlandske katolske magasiner og holder sig i øvrigt orienteret om katolske begivenheder.

Andre katolikker ser sjældent kirkerummet igen før næste barnedåb i familien, men er alligevel nysgerrige efter hvad der sker i menigheden og i bispedømmet.

Den tredje gruppe er udlændinge, som er kommet til Danmark for enten at arbejde eller bosætte sig. Nogle er flygtninge og har måske et særligt behov for at orientere sig i det danske katolske landskab.

Den katolske Kirke er en verdenskirke der gør sig gældende i mange lande, også i Danmark, og medieprojektet vil bidrage til, at den danske befolkning kan danne sig et indtryk af katolikker i Danmark, og hvordan vi lever et liv som katolske kristne. Vi vil formidle levende tro.

KATOLSK LIV imødekommer et behov for at anvende tidssvarende kommunikation i et ændret mediebillede og i en ny virkelighed.

KATOLSK LIV bliver formet af de mennesker der bidrager, indenfor en ramme der er Kirken til ære.

KATOLSK LIV er et frivilligt privat projekt uden økonomi, men vi modtager små beløb, engang imellem, for at betale nogle af regningerne. Vi har modtaget beløb fra: Katolsk Forlag og Den benediktinske Stiftelse. Boggaver fra Katolsk Webshop

Vil du bidrage med indhold til KATOLSK LIV? - Skriv en mail til info@katolskliv.dk

Kuno Arnkilde

Kort videregående uddannelse som multimediedesigner fra Erhvervsakademiet i Hillerød i 2004. Har de sidste 15 år udviklet en lang række medieprojekter i samarbejde med erhverv, offentlige institutioner og private.

Udvikler, planlægger og gennemfører informationsformidling med anvendelse af de nyeste værktøjer inden for multimedier med fokus på video, foto og online kommunikation.

Tak

Tak til følgende som en gang imellem hjælper KATOLSK LIV med nogle af regningerne for at holde medieprojektet kørende:

  • Katolsk Forlag
  • Sankt Benedikts Stiftelse