Bestyrelsen

- for "Den frivillige forening Katolsk Liv"

Kuno Arnkilde
Torben Riis
Ingegerd Riis

 

 

Kontakt

Den frivillige forening Katolsk Liv

Vinkelvej 27

2990 Nivå

Email: info@katolskliv.dk

Telefon: +45 23 44 81 55

CVR: 42453315