Synode

Den første Synode om Synodalitet er slut – hvad sker der nu?

Pave Frans ved Synoden om Synodalitetens afslutningsmesse i Peterskirken den 29. oktober 2023. (foto: Daniel Ibanez/CNA / EWTN)

Af: Courtney Mares
CNA, Catholic News Agency, Rom, 30. oktober 2023
Oversat af: Birgit Bidstrup Jørgensen

Første del af Synoden om Synodalitets forsamling i to dele sluttede søndag og efterlod mange ubesvarede spørgsmål om de næste skridt i processen.

Synodens sammenfattende rapport, der blev offentliggjort i weekenden, opfordrer bispekonferencer til at "spille en vigtig rolle" i at tilskynde til teologisk og pastoral refleksion "om de mest relevante og presserende spørgsmål og forslag", der er skitseret i dokumentet.

Der står, at bispekonferencer og hierarkiske strukturer i de østkatolske kirker skal "fungere som et bindeled" mellem deres lokale katolske kirker og synodens generalsekretariat i denne "udvikling af refleksionen" i de kommende måneder.

Alligevel er meget uklart om, hvad der konkret vil ske i året op til den anden og sidste synodeforsamling i oktober 2024.

Ifølge Instrumentum Laboris, arbejdsdokumentet for den første synodeforsamling, der fandt sted 4.-29. oktober i Vatikanet: "Hovedformålet med den første session vil være at skitsere veje til dybdegående undersøgelse, der skal udføres på en synodal måde, som angiver de relevante aktører, der skal involveres, og måder at sikre en frugtbar proces i tjeneste for dømmekraften, der skal afsluttes i den anden session i oktober 2024."

Mens den sammenfattende rapport, der blev offentliggjort i slutningen af forsamlingen, opfordrer til yderligere studier af flere emner, såvel som etablering af kommissioner af teologer og kanonister, er det ingen steder i dokumentet specificeret, hvordan disse nye "kommissioner" skal sammensættes, hvem der skal vælge medlemmerne, eller hvordan eller hvornår de skal mødes.

Kommissioner til videre undersøgelser

Rapporten opfordrer især til, at der nedsættes en "særlig interkontinental kommission af teologer og kanonister" for at undersøge definitionen og den begrebsmæssige forståelse af "synodalitetens idé og praksis" og dens kanoniske implikationer.
Forslagene omfatter også dannelsen af "en fælles kommission af østlige og latinske teologer, historikere og kanonister til at studere de spørgsmål, der kræver yderligere undersøgelse og fremsætte forslag til at følge den vej."

Ud over disse kommissioner definerer dokumentet også de 75 forskellige punkter, der er anført som "spørgsmål til overvejelse" i den sammenfattende rapport som "punkter, hvor vi har erkendt, at det er nødvendigt at fortsætte teologisk, pastoral og kanonisk uddybning."

Blandt disse "spørgsmål til overvejelse", som ikke kunne finde konsensus i den første synodeforsamling, er kvinders adgang til diakontjeneste, præsteligt cølibat, "eukaristisk gæstfrihed" for tværreligiøse par, måder at gøre firmelsens sakramente "mere frugtbart" og at overdrage håndteringen af overgrebssager til et andet organ i stedet for biskopperne.

Nye deltagere i synoden?

De 365 delegerede, der deltog i dette års synodeforsamling, har fået at vide, at de er inviteret tilbage til Rom til forsamlingen i 2024, men det sammenfattende dokument opfordrer også til, at flere nye deltagere inddrages i 2024.

Flertallet af synodens delegerede stemte for et forslag "om at involvere kristne af andre trosretninger i de synodale katolske processer på alle niveauer og at invitere flere broderlige delegerede til den næste session af synoden i 2024", mens 25 delegerede protesterede mod forslaget ved afstemningen.

Dokumentet opfordrer også til "måder, der kan udvikles" for at opnå "en mere aktiv involvering af diakoner, præster og biskopper i synodeprocessen i løbet af det kommende år."

"En synodale Kirke kan ikke undvære deres stemmer, erfaringer og bidrag. Vi er nødt til at forstå årsagerne til modstanden mod synodalitet hos nogle af dem,« tilføjer det.

Et kald til at “være vidne” om synoden

I stedet for at fokusere på konkrete skridt, opfordrede synodearrangørerne i de sidste dage af forsamlingen deltagerne til at "bære vidnesbyrd" om deres oplevelser ved synodeforsamlingen efter at have forladt Rom.

"Efter en måneds arbejde kalder Herren os nu til at vende tilbage til vores kirker for at give frugterne af vores arbejde videre til alle jer og for at fortsætte rejsen sammen," står der i det sammenfattende dokument.

"Vores personlige beretninger vil berige denne syntese med tonen af levet erfaring, som ingen papirark kan genskabe. Vi vil således være i stand til at vidne om, hvor rige øjeblikke med stilhed og lytten, deling og bøn har været,” tilføjes det.

Fader Timothy Radcliffe, den åndelige rådgiver for synodeforsamlingen, fortalte i den sidste uge af samlingen de delegerede, at "den mest frugtbare tid" af synoden om synodalitet vil være månederne med "aktiv venten" op til den endelige synodeforsamling i 2024 .

Fader Radcliffe advarede også de delegerede om ikke at tale negativt eller så konflikt, når de vendte hjem fra Rom, og citerer den hellige Paulus’ brev til efeserne: "'Intet råddent ord må udgå af jeres mund'" (Ef 4,29).

Flere synodedokumenter på vej

Arrangører af synoden har sagt, at den sammenfattende rapport, der blev stemt om i slutningen af denne måneds forsamling, ikke vil komme til at fungere som arbejdsdokument for synodeforsamlingen i 2024. I stedet vil en ny Instrumentum Laboris blive skrevet og frigivet næste år for at vejlede den anden forsamlings diskussioner.

Det forventes, at synodeforsamlingen i oktober 2024 vil sammensætte og stemme om et endeligt dokument for at rådgive paven om emnet for synodens officielle tema, "For en synodal Kirke: Fællesskab, deltagelse og mission."

Kardinal Jean-Claude Hollerich, synodens relator general, forklarede i sine forberedte bemærkninger til en pressekonference den 28. oktober, at den nuværende synodes sammenfattende rapport allerede var blevet afleveret til pave Frans og nu vil blive "betroet til bispekonferencerne, så de kan fremme dens tilbagevenden til Guds folk, der lever i de lokale kirker."

"Processen begynder virkelig, i slutningen af [hele] synoden," sagde Hollerich til journalister. "Så næste år håber jeg, at der kommer et dokument, der er et rigtigt dokument, hvor også nogle teologiske spørgsmål om synodalitet bliver overvejet og så videre."

Du kan være med til at holde liv i det frivillige projekt KATOLSK LIV, som er uden betalingsmure og annoncer. Et projekt der vil ud til hele Danmark - uden for megen støj.

Vælg et årsabonnenemt på
200 kr. - 500 kr. eller 1.000 kr.

Læs mere om abonnement - HER

Er du ikke til abonnement, kan du
overføre et beløb på MobilePay 235 629

Læs om formålet med KATOLSK LIV - HER