Alene med Kristus Alene

Alone with Christ Alone. Sr. Clare Crockett, Servant sister of The Home of the Mother
Forfatter: Sr. Kristen Gardner SHM

Hvad er så interessant ved en ung nonne, at det er værd at læse en biografi om hende?

En to timer lang film på Youtube, All or Nothing, giver et medrivende billede af den livfulde og karismatiske unge søster Clare – skulle det ikke være nok at se den?

Måske, men filmen kan godt efterlade et noget overfladisk indtryk af sr. Clare. Den formidler ikke på samme måde som bogen det dybe indblik i, hvordan Gud kan handle i en sjæl – og her er der ikke tale om en ”støvet” helgen, men om et menneske i vor samtid. Det er dét, der gør den interessant. Sr. Clare Crockett døde den 16. april 2016 i et jordskælv i Ecuador. I 2021, på 5-årsdagen for hendes død, blev en saligkåringsproces indledt for hende.

Alone with Christ Alone (Alene med Kristus alene), er de særlige ord, Sr. Clare fik givet som et motto ved aflæggelsen af sine evige løfter, fordi de i særlig grad var betegnende for hendes tro. Alone with Christ Alone blev også titlen på bogen om hendes liv og tanker.

Clare i hendes tid som kandidat hos Servant Sisters of the Home of the Mother

Kontrasterne står i kø i sr. Clares liv. Hun blev født den 14. nov. 1982 som den ældste af tre søstre i den nordirske by Derry, hvor hun fik en katolsk opdragelse og skolegang. Familien var mest vanekatolikker, og det lå på ingen måde i kortene, at Clare Crockett skulle gå i kloster. Hun udviklede sig til en vild teenager med fester, alkohol og drenge, jo vildere desto bedre.

En ting var Clare dog virkelig seriøs omkring: Hun gik så benhårdt efter at blive en berømt skuespiller, at hun 15 år gammel blev vært på et tv-show for unge. Et par år senere fik hun en rolle i en rigtig film og var på den lige vej til at nå den berømmelse, hun ønskede sig så brændende. Hun havde et oplagt talent som skuespiller og en udadvendt personlighed, som hjalp hende på vejen. Hendes indstilling var, som filmens titel siger det, at hun ville have alt eller intet, All or nothing – indtil Gud blandede sig i hendes planer.

Da Clare var 17 år fik hun fik tilbudt en gratis rejse til Spanien. Hun så badeferie og fester for sit indre blik, men opdagede til sin forfærdelse, at det i virkeligheden drejede sig om en pilgrimsrejse for midaldrende og dybt troende katolikker fra Derry i den hellige uge i år 2000. Clare kunne ikke trække sin tilmelding tilbage og måtte gøre gode miner til slet spil, indtil en oplevelse langfredag ændrede hendes liv. I kirken, under korsets hyldning, blev hun ramt af erkendelsen af, at Jesus var død for hendes synders skyld, at han elskede hende, og at hun måtte give Jesus sit liv til gengæld for hans kærlighed. Den præst, hun derefter talte med, gjorde hende klart, at ville hun gå i kloster, blev der ikke noget af skuespillerplanerne. Men praktisk, som hun var, bekendtgjorde Clare samme aften for de andre pilgrimme, at kunne hun ikke blive en berømt skuespiller, så kunne hun altid blive en berømt nonne, for berømt ville hun være. All or nothing!

Værter for pilgrimmene var søstre fra ordenen Servant Sisters of the Home of the Mother (SHM), som i 1982 blev grundlagt af p. Rafael Alonso Reymundo, den præst der talte med Clare efter hendes oplevelse langfredag og senere blev hendes åndelige vejleder. Clare vendte tilbage til Derry med en længsel efter at indtræde hos søstrene og en invitation til at komme og være et stykke tid sammen med dem, for at lære dem bedre at kende.

Hjemme igen blev kontrasten for stor, og Clare blev for en tid igen opslugt af sit liv med fester, drenge og filmroller, indtil hun forstod, at ingen andre end Gud kunne fylde det tomrum, hun følte indeni. 18 år gammel afsluttede hun skolen og rejste trods stor modstand fra sin familie til Spanien for at indtræde som kandidat hos Servant Sisters of the Home of the Mother.

Ordenen var ny, og søstrene var unge. Ordenens mission er at ære Kristus i eukaristien, at ære Guds moder (deraf deres navn: at skabe et hjem for Guds moder), og at forkynde Kristus for unge mennesker. Søstrene driver skoler for børn fra familier med vanskelige kår, de giver katekeser for børn og unge og holder sommerlejre, foruden gademission og åndelig omsorg på plejehjem og hospitaler. De har kommuniteter i Spanien, USA, Sydamerika og Irland.

Da hun indtrådte som kandidat og senere novice havde Clare en oplevelse af at være kommet hjem, selvom det ikke gik uden sværdslag, for hendes gamle liv og familiens opfordringer til at vende hjem trak i hende. Løfterne om lydighed og fattigdom var vanskelige – hun måtte jo opgive cigaretterne – men bønnens verden åbnede sig mere og mere for sr. Clare.

Hendes udadvendte personlighed gjorde det let at få kontakt og komme overens med alle. I begyndelsen, mens hun stadig nød at være centrum for opmærksomhed, var det en gevinst for hende. Hun spredte altid stemning og godt humør omkring sig med sin guitar og sang, men efterhånden opfattede hun mere og mere dette som en tjeneste; en måde at leve sin ordens spiritualitet og mission for at omvende børn og unge. Da ordenen pålagde hende at være dukkefører for en lyserød struds ved navn Lucy, der taler med en af hendes medsøstre i et kateketisk børneprogram, var hun nået så langt i sin åndelige udvikling, at hun gjorde det af lydighed og ikke for at få opmærksomhed.

Sr. Clare er dukkefører for strudsen Lucy, der taler med Sr. Grace i børneprogrammet Hi Lucy.

Sr. Clare begyndte sit klosterliv i Spanien. Senere blev hun sendt til Florida og til Ecuador, hvor hun virkede som underviser på flere forskellige skoler, indtil et jordskælv dræbte sr. Clare og fem af hendes elever, da søstrenes skole styrtede sammen over dem den 16. april 2016.

Efter hendes død fandt søstrene hendes notesbøger, hvor sr. Clare siden sin indtræden i ordenen havde nedskrevet tanker og meditationer, der viste hendes udvikling og den modenhed, hun nåede frem til i sit åndelige liv. Af notesbøgerne fremgår, hvordan hendes kærlighed til Gud udviklede sig gennem perioder med glæde og lys og andre perioder med svære kampe. Bogen Alone with Christ Alone er værd at læse, fordi netop dette indefra-perspektiv er så veldokumenteret.

Sr. Clare (th) og Sr. Kristen som novicer i 2005

Bogen er skrevet af sr. Kristen Gardener, der indtrådte hos Servant Sisters of the Home of the Mother i 2002 og kendte sr. Clare fra hendes tid som novice og frem til hendes død. Dokumentationen stammer fra Clares familie og venner, erindringer fra medsøstre og elever, der kendte hende, interview med hende selv, billeder og filmklip, hendes breve og e-mails og ikke mindst notesbøgerne. Siden hun har skrevet dem til sig selv og ikke for at andre skal læse dem, virker de troværdige. Flere af de store helgener beskriver, hvordan de har gennemgået det, som den hellige Johannes af Korset kalder ”sjælens mørke nat” og senere ”åndens mørke nat”. Sr. Clare havde læst den mystiske litteratur og henviser til den i notesbøgerne, men den hjalp hende ikke, da hun selv gennemgik disse renselsesprocesser, indtil hun overgav sig helt til Gud. Den dag, da jordskælvet ramte, havde søstrene tilfældigvis talt om, hvorvidt de følte sig parat til at dø. Flere af dem gjorde det ikke, men sr. Clare følte sig parat.

Bogen om Sr. Clare er selvklart skrevet ud fra hendes ordens egen interesse i at udbrede kendskabet til en af deres søstre, som de mener har levet et liv præget af hellighed. Men den fremtræder på ingen måde som et fromt skønmaleri, sødladen og salvelsesfuld. ”Giv mig et udelt hjerte”, bad sr. Clare, ”Lad aldrig noget komme mellem dit og mit hjerte”. Sr. Clare advarede altid andre mod lunkenhed i troen. På den måde blev hun et eksempel for mange, mens hun levede. Selv bad hun, lige før hun blev flyttet til Ecuador: ”Mit hjerte er dit, mit sind er dit, mine tanker er dine. Bed mig om alt. Intet er for meget, for intet af det, jeg har, er mit eget. Overtag mig helt, Jesus”. Gennem bogen lyser hendes eksempel også for os.

Alone with Christ Alone er udgivet sept. 2020 på forlaget Agencia ISBN, 433 s.
Kan købes som paperback for 16 € HER eller downloades som PDF/EPUB til den pris, man selv ønsker at give, HER.

Bogen er foreløbig udgivet på engelsk, spansk og italiensk. Oversættelser til polsk og flere andre sprog er på vej.

Anmeldt af Birgit Bidstrup Jørgensen
Marts 2022

%d bloggers like this: