Korset er det kristne modsvar

Forsker og forfatter Mary Eberstadt
Alexander Søndergaard

HVORDAN KAN VI FORSTÅ den tomhed og det kaos, vi som kristne oplever i Vesten i disse år? Hvordan kan man forklare og forstå den ekstreme sekularisering af de vestlige samfund, som er accelereret i løbet af de seneste 60 år, og som også har sneget sig langt ind i Den Katolske Kirke?

Det giver forsker og forfatter, Mary Eberstadt, et bud på i sin artikel 'The Cross Amid the Crisis', hvor hun - med afsæt i den britiske forfatter Evelyn Waughs berømte ord om, at den religiøse kamp i Vesten i dag ikke står mellem katolicisme og protestantisme, men mellem kristendom og ateisme - understreger den katolske tros betydning som et bolværk mod tidens opløsende tendenser.

Vesten befinder sig i en dyb og vedvarende identitets- og troskrise. Ekstreme og sekulære ideologier er lykkedes med at bandlyse kristendommen fra det offentlige og politiske liv i vores lande og har nu rettet sigtekornet mod de traditionelle opfattelser af blandt andet køn og seksualitet, som de nu også kæmper for at opløse.

Mary Eberstadt undersøger denne kamp i sin artikel og giver et bud på, hvordan det kristne modsvar til de ekstreme og sekulære ideologier ikke bør bestå i at anerkende ideologiernes præmisser og invitere dem indenfor i Kirken, men i stedet at stå fast på Kirkens eviggyldige morallære og opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske.

Korset skal være det kristne modsvar til Vestens dybe krise.

Læs Mary Eberstadt's artikel 'The Cross Amid the Crisis'
- på engelsk


Oversættelse

KATOLSK LIV har aftalt en dansk oversættelse med "The Catholic Thing", og vi forsøger at offentliggøre hurtigst muligt. Hvis du mener du kan oversætte fra engelsk, og har sprogøre, må du meget gerne skrive til info@katolskliv.dk og fortælle hvorfor, hvordan og hvor meget du kan medvirke til at oversætte engelske tekster for det frivillige medieprojekt.

%d bloggers like this: