Prædikener

Kirken som alternativ til Verden

Præst Lars Messerschmidt prædiker på Vor Frue Kloster i Høsterkøb

PRÆDIKEN: Lørdagens evangelietekst handlede om talenter. Ikke de talenter vi umiddelbart tror, men de overnaturlige. Jesus taler om Gudsriget; den åndelige virkelighed, som er vores. Lignelsen handler om troens univers og det overnaturlige liv, nådegaverne, der følger med. Med henblik på hvad?

Med henblik på Kirken. Bygge den op. Ikke som institution, for så kommer al det med talenterne i en forkert betydning; vi stoler på vore egneog gør det vi kan. - Nej, det er vore overnaturlige evner vi skal bruge til at opbygge Kirken; nådegaverne og karisma.

Det er Kristus der giver disse nådegaver til hver enkelt. Hver enkelt kristen har fået én eller måske mange nådegaver. Det er dem man skal bruge for at Guds Rige kan komme i Verden. Hvis ikke vi bruger vores nådegaver, ikke talenter i naturlig forstand, men de overnaturlige, så kommer Guds Rige ikke ind i verden dér hvor vi er; for Guds Rige er overnaturligt.

Rent teologisk skelner man mellem det naturlige niveau, Skabelsen, og det overnaturlige niveau, den nye skabelse, den nye verden, og den er allerede til stede - hvordan?  - Gennem os, gennem de nådegaver som Gud giver os hver især, ikke for vor egen skyld, men for at vi i fællesskab kan bygge Guds Rige her på jorden.

Og det handler ikke om at være dygtig, men vores modtagelighed. Enhver af os må spørge os selv og Gud: Hvilke overnaturlige naver, nådegaver, har du givet mig? Han har givet os dem, så vi skal bruge dem. Så står Kirken op af jorden, rejser sig og bliver et alternativ til denne verden. Vi skal ikke være en kopi, men et alternativ.

Lyt til hele præst Lars Messerschmidt prædiken på Vor Frue Kloster i Høsterkøb.

1 læsning: 1. Thess 4,9-11 │ Evangelium: Matt 25,14-30