Gud og verdenSmå, store tekster

Pave Benedikt om Kirkens væsen

Gud & Verden │ At tro og leve i vor tid │ Kapitel 15: Om ånden

Afdøde pave Benedikt XVI da han ankom til audiens på Peterspladsen i 2012 │ Foto: Paul Haring/ CNA

Om Kirkens væsen

Peter Seewald spørger:

Lad os blive ved denne fødsel. Hvad er hensigten med Kirken? Hvordan skal den være? Dens væsen bliver altid betegnet som apostolisk og katolsk. Hvad betyder det? "

"Apostolisk" står for Kirkens horisontale forbindelse gennem alle tider. Først af alt er den bundet til det historiske udspring i de elleve mænd valgt af Jesus (der var jo elleve tilbage plus Matthias, der blev valgt til det). Det er ikke en eller anden mytologi, en opfunden ideologi, men virkelig forankret i Jesu Kristi historiske omstændigheder og kan altid løfte sig på ny fra sit apostoliske udspring. Samtidig udtrykkes der ikke blot troskab over for vidnesbyrdet, apostlenes tro, men også det sakramentale. Således kan man ikke selv nytænke Kirken, bare fordi man har lyst, for den står i fast forbindelse med sit udspring, i bestandig kontinuitet. Præstevielsens sakramente udtrykker denne forbindelse til det, vi ikke selv har fundet på, og henviser samtidig til Helligånden som garant for kontinuiteten.

Katolsk betyder oversat: "altomfattende"; altså henvendt til helheden. Det er et udtryk for, at Kirken tilhører hele verden, alle kulturer og alle tider. Det er meget væsentligt. For Kirken må aldrig indskrænke sig til at blive en snæver nationalkirke.

Den er altid til for, at grænser bliver overskredet.

Og katolsk?

Katolsk betyder oversat: "altomfattende"; altså henvendt til helheden. Det er et udtryk for, at Kirken tilhører hele verden, alle kulturer og alle tider. Det er meget væsentligt. For Kirken må aldrig indskrænke sig til at blive en snæver nationalkirke. Den er altid til for, at grænser bliver overskredet. Den skal forhindre, at Babylon kommer til. Kirken er her for at forhindre, at modsætningernes forvirring kommer til at beherske menneskeheden. I stedet skal den føre alverdens menneskers hele rigdom på alles sprog til Gud - og dermed også selv være menneskehedens forsonende kraft.

Der findes et helt specielt katolsk tankesæt. En særlig måde at betragte begivenheder og mennesker på - alt i alt hvad som helst, der sker på denne verdens scene. Kan man give en slags definition af tanken?

Det er vanskeligt at sige. Det katolske nærer sig ganske vist ved troshistorien i dens helhed, men har især udviklet sig i den vestlige Kirke i sin særlige form. Af den grund er meget af det, vi i dag kalder katolsk tænkning, ikke noget uforanderligt, ikke hævet over tid. Når nye folk træder ind, og vi alle træder ind i nye tider, kan den også komme ud for ændringer, uddybninger og fornyelser.

Jeg har en fornemmelse at, at protestanterne nærmest har den hårde opstilling af enten-eller i deres tro, mens det bløde både-og dominerer blandt katolikker, at det vigtige er det, der forbinder. Det handler altså i begge tilfælde om Skrift og tradition, om myndighed og frihed, tro og gerning. Hvad er den specifikke forskel på katolsk og protestantisk?

Det tror jeg ikke er så let at sige, og man kan helt afgjort ikke hænge det op på et enkelt punkt. Skønt protestantismens beslutsomme opdeling i enten-eller virkelig har slået dyb rod. I den lutherske tanke fremhæves solus Christus - Kristus alene - i hvert fald meget stærkt, mens forsøget på at skabe synteser virkelig har karakteriseret den katolske tanke. Alligevel bør man vogte sig mod skematiske formuleringer af forskellen; især da protestantismen har en stor mængde forskellige former, og fordi også den katolske Kirke i sidste ende kender til et væld af former - og oveni har slet ikke udtømte historiemæssige muligheder foran sig.

Sikkert er det, at den katolske Kirke altid har afvist bestemte sola-udtryk - for eksempel, at kun Skriften tæller. Den katolske Kirke tror netop, at Skriften og den levende overlevering hører sammen, for overleveringen er jo det skriftbærende subjekt, såvel som Kirkens udlæggende subjekt. Et andet punkt er, at den også kun lader "sola fides" gælde i begrænset omfang. Nemlig i den forstand, at troen for det første er den eneste dør, som nåden træder ind til os igennem, men også, at denne tro, som Galaterbrevet siger, virker i kærlighed. Det kristne livs retfærdiggørende kraft ligger således i en sammensmeltning af tro og kærlighed. Altså skal sola'et også sprænges her.

Så tendensen til at lukke op, til at afvise eksklusivitet - hvis omfang man ikke må undervurdere - som noget netop ensidigt, er et af de væsentlige kendetegn på forskellen.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.


Gud og verden │ At tro og leve i vor tid - til 95 kr.


Samtalebogen: "Gud og verden │ At tro og leve i vor tid" koster 95 kr. og er udkommet på Katolsk Forlag.

Uddrag fra bogen bringes efter tilladelse fra forlaget. Den fremhævede tekst i oversigten er uddrag fra bogen

Foruden de to forord bringer KATOLSK LIV indholdsfortegnelsen:

PROLOG: TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

 • Et billede af Gud
 • Troens krise
 • Om tvivl
 • Klage sig som Job?
 • Om at flytte bjerge
 • Gud og forstanden
 • En modsætning
 • Mysteriet
 • Står alt skrevet på forhånd?
 • Er mirakler virkelige?
 • Gud, ja - Kirke, nej?

KAPITEL I: OM GUD

1. OM MENNESKET
 • Guds ånde
 • Om mænd og kvinder
 • Hinsides Eden - syndefaldet
 • Om sjælen
 • Om friheden
2. OM GUD
 • Er Gud mand eller kvinde?
 • Hvordan er Gud?
 • Hvor er Gud?
 • Hvad vil Gud?
3. OM SKABELSEN
 • I begyndelsen var Ordet
 • Skabelsens krone
 • Det såkaldt onde
 • Himmel og helvede
 • Livets træ
4. OM ORDENEN
 • Verdensaltets grundlæggende vidnesbyrd
5. OM TESTAMENTERNE
 • Den gamle pagt
 • Bøgernes bog
6. OM LOVEN
 • Om de fire love
 • De ti bud
7. OM KÆRLIGHEDEN
 • Om livets mening
 • Hvordan lærer man at elske?
 • Sider af kærligheden

KAPITEL II: OM JESUS KRISTUS

 • Jesus - en opdigtet skikkelse?
8. OM ÅBENBARINGEN
 • Profeter og forløbere
 • Har Gud rettet på sig selv?
9. OM LYSET
 • Historiens vigtigste øjeblik
 • Verdens lys
 • Hvad kom til jorden med Kristus?
 • Glædesbudskab?
10. OM VEJEN
 • Om evangelier og evangelister
 • Om vejen, sandheden og livet
 • Hvem var så den virkelige Jesus?
 • Miraklet om bespisningen på bjerget
 • Jesus og kvinderne
 • Om Mødet
 • Om ørkenen
 • Om magt og ejendom
11. OM SANDHEDEN
 • Guds Søn Om Treenigheden
 • Fadervor
 • Far-Søn-princippet
12. OM LIVET
 • Menneskelivet
 • Jesus-princippet
 • Om ægte og falske bekymringer
 • Om at dømme
 • Om de to veje
 • Om falske profeter
13. OM GUDS MOR
 • Hil dig, Maria
 • Om dogmerne
 • Om miraklerne
 • Om barmhjertighed
 • Om rosenkransen
14. OM KORSET
 • INRI - Herrens lidelseshistorie
 • Om opstandelsen

KAPITEL III: OM KIRKEN

15. OM ÅNDEN
 • Hvordan det hele begyndte
 • Om Kirkens væsen
 • Om Kirkens midtpunkt
 • Om Kirkens opgave
 • Gud og Kirken
16. OM KARISMA
 • Om urkirken
 • Paulus Mission
 • Paven
 • Om Kirkens opbygning
17. OM SAKRAMENTERNE
 • Livets byggeplan
 • Om oplysningen
 • Om modenhed
 • Om den helligste handling på det helligste sted
 • Om liturgien
 • Om skyld og soning
 • Om ægteskabet
 • Om præster
 • Om døden
18. OM FREMTIDEN
 • Folke- eller mindretalskirke?
 • Johannes Paul II
 • Fremtidens Verdenskirke
 • Enhed blandt kristne
 • Nye farer for troen
 • Spiritualitetens renæssance
Om sandfærdighed
Gengivet med tilladelse fra Katolsk Forlag