Tilbagetrækning: Eksperter udarbejder forslag til lov om status for en pensioneret pave

Pave Frans i samtale med pave emeritus Benedikt XVI i pave emeritus’ hjem i Mater Ecclesiae-klostret i Vatikanet den 30. juni 2015 (CNS/L'Osservatore Romano).

National Catholic Reporter, Vatikanet 12. August 2022
Ad Carol Glatz, Catholic News Service


Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen  - TEAM Katolsk Liv


Pave Frans' planer om at besøge den centrale italienske by L'Aquila og dens basilika den 28. august har givet anledning til spekulationer om en mulig meddelelse om hans tilbagetrækning. Det har han bestemt afvist.

L'Aquilas basilika er stedet, hvor pave Skt. Celestin V, er begravet. Han udstedte et dekret, der gav en pave ret til frivilligt at træde tilbage, og derpå gjorde han det selv i 1294. Samme sted, oven på pave Celestins glaskiste, efterlod pave Benedikt XVI sit uldne pallium, som han bar under sin indsætningsmesse. Dengang undrede mange sig over, om denne gestus kunne være et tegn på hans tilbagetræden, som så kom fire år senere.

I de mere end 700 år, der er gået, siden pave Skt. Celestin indførte denne juridiske præcedens, er en paves ret til at træde tilbage forblevet sikret i Kirkens lov.

Loven er ikke særlig detaljeret og siger kun, at beslutningen skal træffes frit og "behørigt manifesteret", og at ingen behøver formelt at acceptere en paves tilbagetræden, for at beslutningen er gyldig.

Det betyder, at intet i kanonisk ret dækker den juridiske status for biskoppen af Rom, når han fratræder sit embede: Hvad er hans titel, navn, bopæl og forsørgelsesmidler? Hvad er hans forhold til sin efterfølger, hans rolle, ansvar og beføjelser i kirken? Og hvordan skal hans begravelse og bisættelse gennemføres? Det er blot nogle af de spørgsmål, som jurister inden for kanonisk lov gerne vil have svar på som en del af deres opgave med at undgå forvirring, fremme sammenhold og beskytte en pensioneret paves værdighed og rettigheder.

En advokat i kanonisk ret og konsulent fra Det Pavelige Råd for Lovtekster sagde, at den "åbenlyse symbolik" i at besøge L'Aquila ville være den perfekte mulighed for paven til endelig at bekendtgøre den lovgivning, der er nødvendig for at udfylde mange huller vedrørende en pave, der træder tilbage.

Professor i kanonisk ret Geraldina Boni sagde til Catholic News Service: "Det er ikke længere utænkeligt for en pave at træde tilbage, da denne dør er blevet 'åbnet', som Frans selv har sagt flere gange."

Men "denne situation må reguleres" i tillæg til, hvad man skal gøre, hvis en pave ikke er i stand til at lede den universelle kirke, når han er fuldstændig, permanent og irreversibelt hæmmet eller svækket på grund af en invaliderende sygdom eller andre forhold, sagde hun i et e-mailsvar på spørgsmål herom i begyndelsen af august.

Boni er professor i kanonisk ret ved Universitetet i Bolognas prestigefyldte "Alma Mater Studiorum". Hun og andre kanonister lancerede et projekt i 2021 om at udarbejde lovforslag, der kunne studeres og diskuteres på en online platform med det formål at præsentere forslagene til "den øverste lovgivers," pavens, overvejelse.

De foreslåede normer kan findes på progettocanonicosederomana.com med en foreslået "apostolisk forfatning" til at regulere en fuldstændig hindret pavestol og én om den juridiske status eller "kanoniske tilstand for en biskop af Rom, der er fratrådt sit embede."

Pave Benedikt XVI læser dokumentet om sin tilbagetræden op på latin under et møde for kardinaler i Vatikanet (arkivfoto den 11. februar 2013). Mens pavelig afsked er fastsat i kanonisk lov, er den ikke specifikt reguleret. Nogle advokater i kanonisk lov har iværksat et forsøg på at udarbejde forslag til at regulere det. (CNS/L'Osservatore Romano)

Kirken er den hyrde enorm taknemmelighed skyldig, som "bevæget af tro og kærlighed til Jesus Kristus besluttede at acceptere og bære det romerske pontifikats hårde og vanskelige byrde, måske i mange år," hedder det i forslaget om fratrædelser.

Derfor, hedder det, "frem for bindende forskrifter, der er trukket ud af den kanoniske lovgivning, omfatter disse bestemmelser hovedsageligt nogle passende retningslinjer, som må anvendes med forsigtighed," og de er beregnet til at være "især med respekt for den personlige værdighed" for en pave, der er trådt tilbage.

Mange af forslagene afspejler de tilgange, Benedikt oftest tog, da han måtte bane vejen frem ved sin fratræden.

For eksempel siger forslaget, at "udmeldingen af tilbagetrækningen skal helst sættes på skrift og sædvanligvis præsenteres i et konsistorium af kardinalkollegiet eller på en anden måde, der gør den offentligt kendt."

Videre: "Navnet på den, der trækker sig tilbage, kan være det samme, som han brugte under sit embede," han "kan bruge den hvide dragt, som romerske paver normalt bærer", og han kan bo, hvor han vil, herunder i Vatikanstaten. Den pavelige "fiskerring" skal destrueres, og ligeledes seglet, der blev brugt til at udstede pavelige dokumenter, lyder forslaget.

Men den største afvigelse i forslaget fra, hvad pave Benedikt har gjort, vedrører den fratrådte paves titel.

I stedet for "pave emeritus", siger forslaget, at den pensionerede pave "modtager titlen som biskop emeritus af Rom", og at han "bruger den ring, som enhver biskop skal bære." Nogle billeder af den pensionerede pave viser ham iført sin guldkardinalring.

"Man kan ikke sige, at det ikke kan skabe forvirring i den offentlige mening, hvis man har to personer med titlen 'pave', selv hvis den ene tilføjede 'emeritus'."
— Gianfranco Ghirlanda, udpeget som kardinal

"Biskop emeritus af Rom opnår eller genvinder ikke kardinalværdigheden eller de funktioner, der er knyttet til den," siger forslaget og tilføjer, "men i liturgiske og kanoniske spørgsmål har biskop emeritus af Rom de privilegier og evner [faculties], der tildeles kardinaler."

Titlen "pave emeritus" har været et diskussionspunkt for nogle eksperter i kanonisk lov, herunder Gianfranco Ghirlanda, en jesuitisk teolog og advokat i kanonisk lov, som er udpeget til kardinal, og som vil være en af fire nye kardinaler på 80 år eller derover, som pave Frans den 27. august vil ophøje til denne værdighed som en symbolsk ære for at takke ham for hans tjeneste for Kirken.

Ved en kongres af to dages varighed om de historiske og kanoniske aspekter af en paves fratræden, afholdt i L'Aquila i december sidste år, sagde Ghirlanda: "Man kan ikke sige, at det ikke kan skabe forvirring i den offentlige mening, hvis man har to personer med titlen 'pave', selv hvis den ene tilføjede 'emeritus'."

Ideen om mere end én pave ad gangen "blander på en farlig måde den præcise betydning af Peters-tjenesten, som er at være et tegn på enhed i Kirken; derfor ét tegn på enhed i Kirken," sagde han i sin tale.

Benedikt har en "dybt åndelig og mystisk" forståelse af sit valg til pave, idet man kan træde tilbage fra embedet og fortsætte med at "udføre en funktion, der også er en del af Peters tjeneste, så som en dedikation til bøn,” sagde Ghirlanda.

Selv om han mener, at den fratrådte pave ikke havde til hensigt at bringe en form for "dogmatisk eller kanonisk" erklæring med sin titel, sagde Ghirlanda, at en kanonisk advokat er nødt til at se på "de praktiske konsekvenser af en teoretisk erklæring: Hvad rummer dette? Hvad medfører det egentlig?"

Teoretiske påstande "kan ikke være gyldige," sagde han, hvis de modsiger "det formål, hvortil man har en institution i Kirken, især institutioner med guddommelig ret," sagde han. Sådanne påstande "må korrigeres eller i det mindste fortolkes på en sådan måde, at de ikke skaber misforståelser og fejlfortolkninger med alvorlige følger for Kirkens liv."

"Titlen 'tidligere romersk pave' eller 'tidligere øverste pave' kunne også være givet" for at indikere, at den person, der trak sig tilbage, ikke længere er pave, sagde han.

Boni sagde til CNS: "Vi må se, om det arbejde, vi professorer ved universitetet har udført, er blevet taget op til overvejelse af dem, der i sidste ende udarbejder enhver pavelig lovgivning – om det så bare er ved at kritisere det eller afvige fra det."

"Den brede debat, der har rejst sig om spørgsmålet, har helt sikkert været med til at afmontere et tabu, der ikke havde nogen grund til at eksistere," sagde hun.