Gud og verdenSmå, store tekster

Forord af pave Benedikt

Gud og verden │ At tro og leve i vor tid │ Forord af pave Benedikt

"Tro og fomuft er de to vinger, hvormed mennesket hæver sig til betragtning af sandheden”, siger pave Johannes Paul II i begyndelsen af sin rundskrivelse Fides et ratio (Tro og fornuft). Når han taler om "betragtning af sandheden", så tænker han i den forbindelse på menneskehedens store spørgsmål, som rejser sig i alle kulturer og i enhver historisk periode, fordi de udspringer af hjertet på ethvert menneske.

Forord

Han nævner dem på følgende måde: "Hvem er jeg? Hvorfra kommer jeg, og hvor går jeg hen? Hvorfor findes det onde? Hvad sker der efter dette liv?” l dag kapituleres der stadig oftere over for spørgsmålet om de grundlæggende sandheder om det at være menneske. Disse spørgsmål synes at overstige mennesket; man siger, at det ikke længere kan dreje sig om ortodoksi - om den rette tro, den rette erkendelse - for troen skaber splittelse og intolerance; det bør i stedet blot handle om den rette handlemåde - ortopraksis - for handlinger forener. Fejlslutningen i dette ræsonnement er åbenbar: Hvordan skulle han kunne handle ret, hvis man ikke kan erkende, hvad der er ret? Hvordan kan ret praksis eksistere uden ret erkendelse? Marxismen gav grundlæggende afkald på sandheden og satte praksis i højsædet (ikke betragte verden, men ændre den, hed det) - hvor det fører hen, har vi i mellemtiden set.

Man bliver nødt til at forsøge at "hæve" sig til betragtning af sandheden, fordi mennesket har brug for sandhed om det væsentlige í dets liv, hvis det vil leve ret, og hvis det ønsker at finde frem til sand fred og en retfærdig måde at leve sammen på. Måske er grunden til, at det ikke længere lykkes at hæve sig op, lige netop, at man har brækket den ene vinge, troen, af. Den anden vinge, fornuften, kan ganske vist klare meget, men formår alligevel ikke alene at svinge os op til de bærende erkendelser om det at være menneske. I den forbindelse kommer jeg til at tænke på et ord fra en af den gamle Kirkes helt store teologer, Origenes (død ca. 254). Det lyder således: ”Der findes en bestemt tunghørhed, som rammer menneskets sjæl...  Synden kaldes i Skriften tung. Derfor sagde en, der mærkede sin synd: ”som en tung byrde hviler den på mig." Hvad er det, som gør hørelsen let og ikke tung? Det er Ordets (Logos') vinger, dydens vinger ..." (in Isaiam homiliae 6,6). Udtrykket ”Logos” betyder den evige fornuft, Guds Søn, der i Kristus er blevet menneske. Denne evige fornuft, som i Kristus taler til os, tager os gennem sit ord med og bliver til den vinge, som hæver os op.

Hvad har det alt sammen med den foreliggende bog at gøre? Ja, journalisten Peter Seewald, der som søgende agnostiker i dialog med mig havde skabt bogen Salz der Erde (]ordens salt, udkom 1996), var i mellemtiden vendt tilbage til Den katolske Kirke, som han som ung havde været medlem af. Nu ville han tale med mig om troen - ikke mere udefra spørgende ind til troen, sådan som det var tilfældet i Salz der Erde, men som en troende, der søger efter troens forståelse: fides quarens intellectum, troen, der søger indsigt, som Augustin formulerede det. Det var det, det handlede om. Også for dagens troende menneske, præget af den moderne tænkning, er troen i vid udstrækning dunkel, ligesom en uregelmæssig sten, der ikke vil indordne sig i vores moderne verdensbillede. Vi ønskede at flyve lidt med begge vinger og se, hvordan tro og fornuft også i dag går i spænd, for de stammer jo begge fra det ene Logos, den evige fornuft, som skænker os troen og af hvem vores egen fornuft er en afglans. På den måde opstod af denne samtale en slags introduktion til kristendommen eller, om man vil: en slags katekismus bestående af vor tids spørgsmål og de svar, som den troende fornuft i al sin utilstrækkelighed også i dag kan finde frem til.

Seewald havde som mødested valgt benediktinerordenens moderkloster, Monte Cassino, hvor den hellige Benedikt gav det vesterlandske munkevæsen sit midtpunkt og sin blivende form. Om dette særlige sted har pave Gregor den Store (død 604) overleveret en særpræget historie. Den hellige Benedikt vågede en nat i et af klosterets tårne og var steget helt til tops, hvor han midt om natten stående ved et vindue bad til den almægtige Gud. Mens han så ud, viste der sig et lys, som overgik dagslyset. Og der skete noget vidunderligt: Hele verden viste sig for ham som samlet i en enkelt solstråle. Da pavens ven, diakonen Peter, spurgte, hvordan et menneske dog kunne se hele skabelsen, når nu dets sjæl var alt for snæver til det, svarede paven: Når Benedikt så hele jorden for sig som en enhed, så var det ikke himmel og jord, der blev snæver, men den skuendes sjæl, der udvidede sig (Dialoger II, 35,7). Nuvel, i vort indre kunne vi ikke stige lige så højt op som Benedikt, og vores sjæl åbnede sig ikke så vidt, at vi i Guds lys kunne omfatte hele universet med vores blik. Men alligevel forsøgte vi en opstigning, en udvidelse af sjælen, for dog at modtage en gnist af lys og forstå en smule mere, end hverdagen normalt tillader, om Guds mysterium, om vores bestemmelse og vores mål. Jeg håber, at denne bog i al sin utilstrækkelighed vil være i stand til at hjælpe læserne til at udvide deres sjæl, til en dybere forståelse af troen og dermed af os selv og vores verden i Guds lys.

Rom, på festen for Peters stol (22. februar) 2002
Kardinal Joseph Ratzinger - blev pave Benedikt XVI i 2005 og han valgte at abdicerede i 2013. 


Gud og verden │ At tro og leve i vor tid - til 95 kr.


Samtalebogen: "Gud og verden │ At tro og leve i vor tid" koster 95 kr. og er udkommet på Katolsk Forlag.

Uddrag fra bogen bringes efter tilladelse fra forlaget. Den fremhævede tekst i oversigten er uddrag fra bogen

Foruden de to forord bringer KATOLSK LIV indholdsfortegnelsen:

PROLOG: TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

 • Et billede af Gud
 • Troens krise
 • Om tvivl
 • Klage sig som Job?
 • Om at flytte bjerge
 • Gud og forstanden
 • En modsætning
 • Mysteriet
 • Står alt skrevet på forhånd?
 • Er mirakler virkelige?
 • Gud, ja - Kirke, nej?

KAPITEL I: OM GUD

1. OM MENNESKET
 • Guds ånde
 • Om mænd og kvinder
 • Hinsides Eden - syndefaldet
 • Om sjælen
 • Om friheden
2. OM GUD
 • Er Gud mand eller kvinde?
 • Hvordan er Gud?
 • Hvor er Gud?
 • Hvad vil Gud?
3. OM SKABELSEN
 • I begyndelsen var Ordet
 • Skabelsens krone
 • Det såkaldt onde
 • Himmel og helvede
 • Livets træ
4. OM ORDENEN
 • Verdensaltets grundlæggende vidnesbyrd
5. OM TESTAMENTERNE
 • Den gamle pagt
 • Bøgernes bog
6. OM LOVEN
 • Om de fire love
 • De ti bud
7. OM KÆRLIGHEDEN
 • Om livets mening
 • Hvordan lærer man at elske?
 • Sider af kærligheden

KAPITEL II: OM JESUS KRISTUS

 • Jesus - en opdigtet skikkelse?
8. OM ÅBENBARINGEN
 • Profeter og forløbere
 • Har Gud rettet på sig selv?
9. OM LYSET
 • Historiens vigtigste øjeblik
 • Verdens lys
 • Hvad kom til jorden med Kristus?
 • Glædesbudskab?
10. OM VEJEN
 • Om evangelier og evangelister
 • Om vejen, sandheden og livet
 • Hvem var så den virkelige Jesus?
 • Miraklet om bespisningen på bjerget
 • Jesus og kvinderne
 • Om Mødet
 • Om ørkenen
 • Om magt og ejendom
11. OM SANDHEDEN
 • Guds Søn Om Treenigheden
 • Fadervor
 • Far-Søn-princippet
12. OM LIVET
 • Menneskelivet
 • Jesus-princippet
 • Om ægte og falske bekymringer
 • Om at dømme
 • Om de to veje
 • Om falske profeter
13. OM GUDS MOR
 • Hil dig, Maria
 • Om dogmerne
 • Om miraklerne
 • Om barmhjertighed
 • Om rosenkransen
14. OM KORSET
 • INRI - Herrens lidelseshistorie
 • Om opstandelsen

KAPITEL III: OM KIRKEN

15. OM ÅNDEN
 • Hvordan det hele begyndte
 • Om Kirkens væsen
 • Om Kirkens midtpunkt
 • Om Kirkens opgave
 • Gud og Kirken
16. OM KARISMA
 • Om urkirken
 • Paulus Mission
 • Paven
 • Om Kirkens opbygning
17. OM SAKRAMENTERNE
 • Livets byggeplan
 • Om oplysningen
 • Om modenhed
 • Om den helligste handling på det helligste sted
 • Om liturgien
 • Om skyld og soning
 • Om ægteskabet
 • Om præster
 • Om døden
18. OM FREMTIDEN
 • Folke- eller mindretalskirke?
 • Johannes Paul II
 • Fremtidens Verdenskirke
 • Enhed blandt kristne
 • Nye farer for troen
 • Spiritualitetens renæssance
Om sandfærdighed
Gengivet med tilladelse fra Katolsk Forlag

To link og fakta

I forordet henviser kardinal Ratzinger til en rundskrivelse som hedder "Fides et ratio" (Tro og fornuft). Den skrivelse henvender sig især til katolske biskopper og er derfor teologisk udfordrende. Du kan læse rundskrivelse på dansk: HER

KATOLSK LIV har tidligere offentliggjort en tekst af pave Benedikt med et lignede emne. Den hedder, ligesom rundskrivelse, "Tro og fornuft", men er overskriften på en tale ved Angelusbønnen på Peterspladsen i Rom. 28. januar 2007:  HER

FAKTA

Benedikt XVI er pave emeritus og tjente som pave nr. 265 i paverækken. Den 19. april 2005 blev han valgt til pave af konklavet og den 24. april afholdtes den pavelige indvielsesmesse. Benedikt 16. valgte at abdicere den 28. februar 2013.