Spørg Katolsk Liv

Marguerita Hvid Spangsberg er cand.mag. i nordisk sprog & litteratur.
Har tilvalg i religionsvidenskab og journalistik.
Hun er konvertit, gift og bor i Randers.
Kristoffer Sloth-Kristensen er jurist.
Han er konvertit, gift og bor i Randers.
SKRIV DIT SPØRGSMÅL NEDERST PÅ SIDEN

Spørgsmål og svar

Spørgsmål: Hvordan er den danske oversættelse?
Hej KATOLSK LIV. Jeg har søgt rundt på forskellige hjemmesider, men jeg kan ikke finde den danske oversættelse af denne bøn. Jeg kan godt oversætte den, men jeg er ikke sikker på, om det er en "godkendt" version, som bruges under messen i den katolske kirke.
Memento etiam , Domine, famulorum, famulorumque tuarum , qui non praecesserunt cum signo fidei , et dormiunt in somno pacis -
Mon I kan hjælpe mig?

På forhånd mange tak
Tove Vejlgaard

Svar: Ihukom, Herre, også dine tjenere og tjenerinder
Hej Tove Vejlgaard,
Oversættelsen lyder "Ihukom, Herre, også dine tjenere og tjenerinder, som er gået forud for os beseglet med troens tegn og sover fredens søvn" taget fra Bønnebogen fra 2013. Den har en lidt anden ordlyd i de gamle oversættelser, men meningen er fuldt ud den samme.
Det er bønnen for de afdøde sådan som den findes i den romerske kanon. (1. nadverbøn)

Venlig hilsen
Kristoffer Sloth-Kristensen

Spørgsmål: Katolikker og Halloween
Kære Marguerita og Kristoffer,
Tak for denne mulighed for at spørge om katolsk tro og liv. Hvert år støder jeg som katolik og mor ind i følgende spørgsmål: Hvorfor fejrer vi katolikker ikke Halloween. Kan I forklare mig den rigtige sammenhæng?

Venlig hilsen
Maria - Hørsholm

Svar: Vi kan dog godt bruge populærkulturens fejring
Kære Maria,
Halloween er oprindelig en hedensk skik fra den keltiske folketro, hvor man ved indgangen til vinterhalvåret troede på, at dødsrigets porte stod åbne, og man kunne få kontakt til de afdøde. Senere kom traditionen til USA, hvor man sammen med inspiration fra mexicanske dødeskikke begyndte at fejre Halloween den 31.oktober.
I den katolske kirke fejrer vi derimod Allehelgensdag og Allesjælesdag hhv. den 1.og 2. november. På Allehelgensdag mindes og fejrer vi de helgener, dvs. dem som er hos Gud, men som ikke har deres egen helgendag i løbet af kirkeåret. Dagen efter fejrer vi Allesjælesdag, hvor vi beder for de afdøde sjæle i Skærsilden.
Som katolikker kan vi dog godt bruge populærkulturens fejring af Halloween til at sætte fokus på de afdøde helgener og sjæle (og martyrer!) sammen med vores børn. Vi skal ikke hylde eller dyrke det onde og okkulte, men børnene kan bruge Halloween til at øve sig i at møde det onde og uhyggelige i trygge omgivelser. Samtidig kan man fortælle børnene om, hvordan Gud har overvundet det onde – og om hvordan de afdøde i troen enten er på vej til at blive eller er helgener. Her kan børnene fx lave kreative helgenfigurer, klæde sig ud eller lave græskarhoveder med kristne motiver.

Med venlig hilsen
Marguerita Hvid Spangsberg