Gud og verdenSmå, store tekster

Kristendommen som udviklingsrum for originalitet

Gud og verden │ At tro og leve i vor tid │ Kapitel 12: Om livet

Michelangelo gav i 1512 i sit overdådige freskomaleri i Det Sixtinske Kapel i Rom sin version af skabelsen.

(uddrag)

Tidligere ønskede mennesker ganske enkelt at være retskafne og forsøge at få lidt sikkerhed for deres overlevelse. Det var nok. Der var en tid til at arbejde i marken, en tid til at så og en tid til at høste. Og hvordan det hang sammen med livet, kunne man jo se i Bibelen. Åbenbart er alt blevet langt mere kompliceret i dag. I hvertfald er det blevet mere og mere vanskeligt at finde den røde tråd, livsplanen, som tidligere gav folk noget i retning af en identitet.

Jeg tror ikke, at nogen vil bestride, at livet i vores komplicerede samfund er blevet mere indviklet. Alligevel skal det ikke få os til at skylle barnet ud med badevandet, så vi nærmest betragter konstanterne som noget ikke-eksisterende. Vi har allerede grundet over de ti bud, som hver generation og hvert enkelt liv jo må skaffe sig vej ind i igen og igen, men som alligevel rummer et klart og uforanderligt budskab.

Vi må hellere gentage, at kristendommen ikke er svundet hen til noget formløst og ikke længere har sit budskab. Netop kristendommen har en kontur, som på den ene side er rummelig nok til at være udviklingsrum for originalitet, men som på den anden side også kan sætte de retningslinjer op, som gør udvikling mulig. Netop i en forvirret og kompliceret verden må og skal vi stole endnu mere på de store konstanter i Guds tale, så at vi også fremover kan finde den røde tråd. For når man ikke gør noget, bliver den enkeltes nihilistiske kreativitet i virkeligheden meget snart til en kopi, som underkaster sig de gængse normer og kun gør netop det, tiden og dennes muligheder byder på. Ved at se bort fra troens specifikke budskab bliver vi ikke mere originale, men synker blot dybere og dybere ned i uniformitet, alt efter tidens tilfældige luner. En ensretning, vi kan se meget klart i den moderne tilværelses uniformitet. Så jeg tror, at det er blevet vigtigere end nogensinde før at forstå, at åbenbaringens og troens konstanter også fremover er en vejviser, der giver mig de støttepunkter, jeg skal bruge for at kæmpe mig op, og som samtidig skænker mig den oplysning, jeg kan bruge for at udvikle mit helt personlige kald.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.


Gud og verden │ At tro og leve i vor tid - til 95 kr.


Samtalebogen: "Gud og verden │ At tro og leve i vor tid" koster 95 kr. og er udkommet på Katolsk Forlag.

Uddrag fra bogen bringes efter tilladelse fra forlaget. Den fremhævede tekst i oversigten er uddrag fra bogen

Foruden de to forord bringer KATOLSK LIV indholdsfortegnelsen:

PROLOG: TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

 • Et billede af Gud
 • Troens krise
 • Om tvivl
 • Klage sig som Job?
 • Om at flytte bjerge
 • Gud og forstanden
 • En modsætning
 • Mysteriet
 • Står alt skrevet på forhånd?
 • Er mirakler virkelige?
 • Gud, ja - Kirke, nej?

KAPITEL I: OM GUD

1. OM MENNESKET
 • Guds ånde
 • Om mænd og kvinder
 • Hinsides Eden - syndefaldet
 • Om sjælen
 • Om friheden
2. OM GUD
 • Er Gud mand eller kvinde?
 • Hvordan er Gud?
 • Hvor er Gud?
 • Hvad vil Gud?
3. OM SKABELSEN
 • I begyndelsen var Ordet
 • Skabelsens krone
 • Det såkaldt onde
 • Himmel og helvede
 • Livets træ
4. OM ORDENEN
 • Verdensaltets grundlæggende vidnesbyrd
5. OM TESTAMENTERNE
 • Den gamle pagt
 • Bøgernes bog
6. OM LOVEN
 • Om de fire love
 • De ti bud
7. OM KÆRLIGHEDEN
 • Om livets mening
 • Hvordan lærer man at elske?
 • Sider af kærligheden

KAPITEL II: OM JESUS KRISTUS

 • Jesus - en opdigtet skikkelse?
8. OM ÅBENBARINGEN
 • Profeter og forløbere
 • Har Gud rettet på sig selv?
9. OM LYSET
 • Historiens vigtigste øjeblik
 • Verdens lys
 • Hvad kom til jorden med Kristus?
 • Glædesbudskab?
10. OM VEJEN
 • Om evangelier og evangelister
 • Om vejen, sandheden og livet
 • Hvem var så den virkelige Jesus?
 • Miraklet om bespisningen på bjerget
 • Jesus og kvinderne
 • Om Mødet
 • Om ørkenen
 • Om magt og ejendom
11. OM SANDHEDEN
 • Guds Søn Om Treenigheden
 • Fadervor
 • Far-Søn-princippet
12. OM LIVET
 • Menneskelivet
 • Jesus-princippet
 • Om ægte og falske bekymringer
 • Om at dømme
 • Om de to veje
 • Om falske profeter
13. OM GUDS MOR
 • Hil dig, Maria
 • Om dogmerne
 • Om miraklerne
 • Om barmhjertighed
 • Om rosenkransen
14. OM KORSET
 • INRI - Herrens lidelseshistorie
 • Om opstandelsen

KAPITEL III: OM KIRKEN

15. OM ÅNDEN
 • Hvordan det hele begyndte
 • Om Kirkens væsen
 • Om Kirkens midtpunkt
 • Om Kirkens opgave
 • Gud og Kirken
16. OM KARISMA
 • Om urkirken
 • Paulus Mission
 • Paven
 • Om Kirkens opbygning
17. OM SAKRAMENTERNE
 • Livets byggeplan
 • Om oplysningen
 • Om modenhed
 • Om den helligste handling på det helligste sted
 • Om liturgien
 • Om skyld og soning
 • Om ægteskabet
 • Om præster
 • Om døden
18. OM FREMTIDEN
 • Folke- eller mindretalskirke?
 • Johannes Paul II
 • Fremtidens Verdenskirke
 • Enhed blandt kristne
 • Nye farer for troen
 • Spiritualitetens renæssance
Om sandfærdighed
Gengivet med tilladelse fra Katolsk Forlag