Små, store tekster

Et møde

- mennesket genkender sig selv i og gennem andre

Jesus tilbyder den samaritanske kvinde ved Jacobs brønd livets vand │ Af Carls Bloch

Peter Seewald:

Deres Eminence, De talte engang om, at troen på Jesus Kristus også åbner verden for mennesket. Den viser os, hvordan alt er bygget op, hvordan tingene forholder sig til hinanden. Kan man også lære at leve bedre på den måde? De afgørende øjeblikke i vores liv ligger jo ikke i vores egne hænder. Vi bestemmer hverken vores fødsel eller død. Men det er en af vores livsopgaver at finde ud af, hvem vi er, og hvilket kald vi har; hvilken vej vi skal følge. Kan den kristne tro virkelig hjælpe det enkelte menneske på gled?

Pave Benedikt:

Naturligvis erstatter troen ikke ens egen tankevirksomhed. Eller det at lære sammen med og gennem andre i hele historiens løb. Gud fritager os ikke for den personlige indsats. Tro har ikke noget med tryllekunster at gøre. Men den giver os nøglen til selv at lære. Så vi kan granske os selv og finde ud af, hvem vi er.

I almindelighed er det jo sådan, at et menneske altid først genkender sig selv i andre og gennem andre. Ingen kan finde frem til sig selv ved kun at kigge ind i sig selv og ved at ville gruble sig frem og konstruere sig selv på grundlag af sig selv. Mennesket er et væsen så indrettet på at have forhold til andre, at det først bliver til gennem andre. At det er gennem mødet med de andre, at dets mening, dets livsopgave, dets krav og muligheder i livet lukker sig op.

Og ud fra denne grundstruktur i den menneskelige eksistens kan vi så også forstå troen og mødet med Jesus. Tro er ikke bare et system af viden, af informationer, men i sin kerne først og fremmest mødet med Kristus. Med ham som udgangspunkt lukker også hans ord sig op. Og hvad jeg dengang forsøgte at udtrykke, er, at dette møde med Jesus er det afgørende, det egentlig åbnende blandt alle de møder, vi trænger til. Ingen andre forhold kan, når det kommer til stykket, give et svar på, hvor vi kommer fra, og hvor vi går hen. I mødet med ham går det grundlæggende lys op for mig, så jeg kan forstå Gud, mennesker, verden, kaldet og meningen - og dermed også skaber orden på alle andre møder.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.


Gud og verden │ At tro og leve i vor tid - til 95 kr.


Samtalebogen: "Gud og verden │ At tro og leve i vor tid" koster 95 kr. og er udkommet på Katolsk Forlag.

Uddrag fra bogen bringes efter tilladelse fra forlaget. Den fremhævede tekst i oversigten er uddrag fra bogen

Foruden de to forord bringer KATOLSK LIV indholdsfortegnelsen:

PROLOG: TRO, HÅB OG KÆRLIGHED

 • Et billede af Gud
 • Troens krise
 • Om tvivl
 • Klage sig som Job?
 • Om at flytte bjerge
 • Gud og forstanden
 • En modsætning
 • Mysteriet
 • Står alt skrevet på forhånd?
 • Er mirakler virkelige?
 • Gud, ja - Kirke, nej?

KAPITEL I: OM GUD

1. OM MENNESKET
 • Guds ånde
 • Om mænd og kvinder
 • Hinsides Eden - syndefaldet
 • Om sjælen
 • Om friheden
2. OM GUD
 • Er Gud mand eller kvinde?
 • Hvordan er Gud?
 • Hvor er Gud?
 • Hvad vil Gud?
3. OM SKABELSEN
 • I begyndelsen var Ordet
 • Skabelsens krone
 • Det såkaldt onde
 • Himmel og helvede
 • Livets træ
4. OM ORDENEN
 • Verdensaltets grundlæggende vidnesbyrd
5. OM TESTAMENTERNE
 • Den gamle pagt
 • Bøgernes bog
6. OM LOVEN
 • Om de fire love
 • De ti bud
7. OM KÆRLIGHEDEN
 • Om livets mening
 • Hvordan lærer man at elske?
 • Sider af kærligheden

KAPITEL II: OM JESUS KRISTUS

 • Jesus - en opdigtet skikkelse?
8. OM ÅBENBARINGEN
 • Profeter og forløbere
 • Har Gud rettet på sig selv?
9. OM LYSET
 • Historiens vigtigste øjeblik
 • Verdens lys
 • Hvad kom til jorden med Kristus?
 • Glædesbudskab?
10. OM VEJEN
 • Om evangelier og evangelister
 • Om vejen, sandheden og livet
 • Hvem var så den virkelige Jesus?
 • Miraklet om bespisningen på bjerget
 • Jesus og kvinderne
 • Om Mødet
 • Om ørkenen
 • Om magt og ejendom
11. OM SANDHEDEN
 • Guds Søn Om Treenigheden
 • Fadervor
 • Far-Søn-princippet
12. OM LIVET
 • Menneskelivet
 • Jesus-princippet
 • Om ægte og falske bekymringer
 • Om at dømme
 • Om de to veje
 • Om falske profeter
13. OM GUDS MOR
 • Hil dig, Maria
 • Om dogmerne
 • Om miraklerne
 • Om barmhjertighed
 • Om rosenkransen
14. OM KORSET
 • INRI - Herrens lidelseshistorie
 • Om opstandelsen

KAPITEL III: OM KIRKEN

15. OM ÅNDEN
 • Hvordan det hele begyndte
 • Om Kirkens væsen
 • Om Kirkens midtpunkt
 • Om Kirkens opgave
 • Gud og Kirken
16. OM KARISMA
 • Om urkirken
 • Paulus Mission
 • Paven
 • Om Kirkens opbygning
17. OM SAKRAMENTERNE
 • Livets byggeplan
 • Om oplysningen
 • Om modenhed
 • Om den helligste handling på det helligste sted
 • Om liturgien
 • Om skyld og soning
 • Om ægteskabet
 • Om præster
 • Om døden
18. OM FREMTIDEN
 • Folke- eller mindretalskirke?
 • Johannes Paul II
 • Fremtidens Verdenskirke
 • Enhed blandt kristne
 • Nye farer for troen
 • Spiritualitetens renæssance
Om sandfærdighed
Gengivet med tilladelse fra Katolsk Forlag