Den katolske Kirke – oversigt

Forberedelse til firmelse - Udgivelse fra Katolsk Forlag
 • Bind 1 -  Udgivelsen "Jeg tror" bringer tekster om katolsk tro omkring frelseshistorien som den”den røde tråd”.
 • Bind 2 - Handler Den katolske Kirkes historie fra Jesu tid til i dag i korte træk med vægt på de lange linjer, åndshistorien og den moderne verdens udfordringer.
 • Bind 3 - Handler om helgener. Fra Jomfru Maria til Moder Teresa, fra Josef til pater Pio.

Bind I: Jeg tror - din bog om at være katolik

 1. Hvad er kristendom?
 2. Hvem er gud
 3. Syndefaldet
 4. Jesus Kristus
 5. Helligånden og Kirken
 6. Hvem er Jomfru Maria
 7. Englene - findes de?
 8. Sakramenterne
  • Dåben
  • Firmelsen
  • Eukaristien
  • Boden sSakramente
  • De syges salvelse
  • Ordinationen
  • Ægteskabet
 9. Kirkens morallære
 10. Bønnen - den direkty evej til Gud
 11. Kirken og verden, Kirken i verden

Bind II: Den katolske Kirke i 2000 år - din kirkehistorie

 1. Romerriget på Jesu tid
 2. Den første martyr
 3. Kirkefædrene
 4. Bibelen - hvor har vi den fra?
 5. De store forfølgelser
 6. Konstantin sejrer i slaget ved den milviske bro og indfører religionsfrihed
 7. Middelalderen
 8. Det kristne ridderideal
 9. Kvinden i middelalderen
 10. Karl den Stores rige
 11. Universiteterne
 12. Tro og viden i middelalderen
 13. Korstogene
 14. Ludvig 9. - konge, korsfarer og helgen
 15. Det store skisma mellem Øst og Vest
 16. Slaget ved Lepanto 1571
 17. Den italienske renæssance
 18. Reformationen, som udviklede sig til en revolution
 19. Den engelske reformation
 20. Modreformationen -Tridentinerkoncilet 1545-63
 21. Inkvisitionen
 22. Galilei og Kirken
 23. Oplysningstiden
 24. Den franske Revolution
 25. Nyere tid, 1800- og 1900-tallet
 26. 1800-tallet en brydningstid
 27. Charles Darwin og evolutionsteorien
 28. Det 1. Vatikankoncil 1869-70
 29. 1900-tallet - da verden for alvor blev moderne
 30. 1. Verdenskrig
 31. Budskabet fra Fatima
 32. Den russiske revolution
 33. Sigmund Freud og psykoanalysen
 34. Modernismen
 35. 2. Verdenskrig 1939-1945
 36. Det Andet Vatikankoncil 1962-1965
 37. Pave Johannes Paul 2. "den store"
 38. Tiden efter Johannes Paul 2.

Bind III: Guds venner - din bog om helgener

 1. Hvem er helgenerne?
 2. Jomfru Maria, Guds Moder
 3. Josef, Jesu plejefar
 4. Apostlen Peter
 5. Apostlen Paulus
 6. Nicolaus af Myra
 7. Santa Lucia
 8. Benedikt af Nursia
 9. Ansgar
 10. Hildegard af Bingen
 11. Frans af Assisi
 12. Antonius af Padua
 13. Elisabeth af Thüringen
 14. Birgitta af Vadstena
 15. Jeanne d'Arc
 16. Niels Steensen
 17. Jean-Marie Vianney
 18. Bernadette af Lourdes
 19. Thérèse af Lisieux
 20. Francesco fra Fatima
 21. Maximillian Kolde
 22. Pater Pio
 23. Moder Teresa