Prædikener

Kirken opbygges nedefra

Lyt til prædiken:

Pastor Lars Messerschmidt tager udgangspunkt i Paulus 1. brev til menigheden i Korinth. Paulus finder ud af, at mange i menigheden ikke er konverteret rigtigt. Ikke fuldstændigt har taget afstand fra afguder og afgudsdyrkelsen. Formelt, jo - men ikke reelt. Det medførte, at de ubevidst indførte den i deres kristne tro og i menighedslivet. Hvad skyldes det at disse afguder har den store kraft til at præge menneske og samfundet? Det er djævle og dæmoner. Bag afguderne var der dæmoner, som har taget magten i mange forskellige sammenhænge uden at man identificerede dem.

Paulus går videre og siger, at vi ikke må glemme, at den eneste sande gudsdyrkelse er, når vi samles om Herrens bord - messen. Når I går til messe, siger Paulus, giver Kristus sig selv til Jer, og I bliver ét legeme fordi I spiser det samme brød. Det gør at I bliver en organisme - et legeme.

En meget vigtig teologisk erkendelse, fordi det betyder, at vi som sidder her bliver én organisme. Nemlig Kristi Legeme - Kirken. Kirken bliver til, når vi samles til messe og modtager kommunionen. Så bliver Kristi Kirke til og bliver opbygget nedefra. Det er denne vision Paulus ønskede at fortælle Korintherne, og den kan vi også bruge, for at vi forstår vores identitet som kristne.

Læsning: 1. Kor 10, 14-22 │ Evangeliet Lukas 6, 39-42