Skriftespejl 3 – Saligprisningerne

1. Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres

 • ønsker jeg at være ydmyg?
 • ønsker jeg altid at være i centrum?
 • taler jeg meget om mig selv?
 • ønsker jeg hele tiden anerkendelse?
 • fører jeg mig frem på bekostning af andre?
 • dominerer jeg andre?
 • ønsker jeg at marginalisere andre?
 • ydmyger jeg bevidst andre?
 • er jeg misundelig på andre?
 • udnytter jeg Guds gaver, eller er der nogle talenter, jeg har gravet ned?
 • husker jeg at takke Gud for hans gaver?

2. Salige er de som sørger, for de skal trøstes

 • tør jeg være selvkritisk og indrømme mine egne fejl?
 • angrer jeg mine fejl, eller forfalder jeg til selvmedlidenhed?
 • beder jeg om undskyldning, når jeg har gjort noget forkert?
 • lukker jeg øjnene for andres behov?
 • er jeg hårdhjertet overfor andre?
 • hvad gør jeg for at afhjælpe nød — rent konkret?
 • interesserer jeg mig for de forfulgte og de udstødte?
 • har jeg skriftet uden virkelig anger?

3. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden

 • accepterer jeg overhovedet mig selv?
 • er jeg tålmodig og overbærende med andre?
 • er jeg imødekommende overfor andre?
 • kan jeg styre min tunge?
 • stiller jeg urimelige krav til familie, venner, kolleger, kirkefællesskabet?
 • nærer jeg respekt overfor alle mennesker?
 • er jeg voldelig i tanke, ord og gerning?
 • skaber jeg splittelse?
 • hader jeg nogen?
 • har jeg en tilbøjelighed til at sladre og bagtale andre?
 • husker jeg at sige tak?

4. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes

 • søger jeg virkelig Guds vilje?
 • og tør jeg følge den?
 • beder jeg, og søger jeg vejledning, når jeg er i tvivl om Guds vilje?
 • mener jeg det, når jeg beder: Ske din vilje?
 • kæmper jeg mod tidens negative og onde tendenser?
 • værner jeg mig og min familie mod skadelig indflydelse?
 • har jeg tjent penge på uærlig vis?

5. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed

 • er jeg fordømmende
 • dømmer jeg andre?
 • er jeg overdreven mistænksom og tillægger andre skjulte motiver?
 • sætter jeg etiketter på folk?
 • er jeg fordomsfuld?
 • beder jeg for mine fjender?
 • søger jeg forsoning med dem?
 • husker jeg at fordrive ondt med godt?
 • kan jeg vende den anden kind til?

6. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud

 • er jeg ærlig overfor Gud?
 • i hvilke situationer plejer jeg at forfalde til hykleri?
 • har jeg hyklet, når jeg har været til skrifte — til kommunion?
 • er jeg overtroisk (horoskoper, spåkoner, mirakelmagere, okkulte spil ...)?
 • dyrker jeg afguder (penge, karriere, prestige, sex ...)?
 • er jeg min ægtefælles „vandringsstav" på vor fælles pilgrimsvandring?
 • overvejer jeg virkelig mit livskald sammen med min kæreste/forlovede?
 • dominerer det seksuelle min tilværelse?
 • er min kærlighed i virkeligheden selvcentreret?
 • er jeg tilstrækkelig hensynsfuld over for min ægtefælle?
 • har jeg intim kontakt med andre end min ægtefælle?
 • dyrker jeg sex alene?
 • er jeg i ægteskabet bevidst om kaldet til frugtbarhed?
 • overholder jeg Kirkens lære om forbud mod kunstig prævention?
 • har jeg et sundt og naturligt forhold til mad og drikke?
 • drikker jeg for meget alkohol, tager jeg stoffer, ryger jeg for meget?
 • søger jeg inspiration og vejledning i mit åndelige liv?
 • hvilke roller spiller bøn i mit og min families liv?

7. Salige er de som stifter fred, for de skal se Gud

 • sår jeg splittelse blandt mennesker?
 • søger jeg at sprede lys, glæde og håb?
 • skaber jeg enhed i familien, blandt kolleger, i menigheden?
 • forsøger jeg at råde bod, når jeg har skabt splittelse?
 • tænker jeg på, at andre opfatter mig som kristen og måske vil tage anstød af mig?
 • har jeg svært ved at tilgive — vil jeg ikke?

8. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres

 • viger jeg tilbage for ofre og afkald?
 • er jeg parat til at lide for Kristus?
 • hvad gør jeg for at udbrede Guds rige?
 • tør jeg bekende mig som kristen overfor nogen, som ikke er det?
 • har jeg nogensinde skammet mig over Kristus?
 • er jeg blokeret, når talen falder på den katolske Kirke?

 

Kilde:

Bønnebog
- for Den katolske Kirke

%d bloggers like this: