Skriftespejl 2 – Kærlighed til Gud og næsten

Vi er her på jorden for at elske Gud og gøre hans vilje ved at efterfølge Kristus, for ved hans fortjenester at opnå det evige liv.

Du skal elske Herren din Gud

 • Hvad har jeg gjort (eller forsømt) for at styrke min tro?
 • Sørger jeg for at vedligeholde og uddybe min tro på samme måde, som jeg uddyber min indsigt på andre områder?
 • Giver jeg efter for modløshed i stedet for at bede og stole på Guds kærlighed?
 • Mister jeg modet på grund af min svaghed, andres svigten eller de kirkelige organisationers mangler - i stedet for at stole på Guds kraft?
 • Takker jeg Gud? Giver jeg ham æren?
 • Søger jeg Gud i alle livets situationer?

Elsk hinanden som jeg har elsket jer

Vi tænker på dem, vi omgås til daglig: familie, venner, kolleger, og spørger os selv:

 • Har jeg gjort noget ondt mod dem, med eller uden deres vidende?
 • Ønsker jeg, at der skal ske nogen noget ondt?
 • Undlader jeg af fejhed eller dovenskab at udvise omsorg?
 • Lader jeg egne interesser gå forud for hensynet til andres vel?
 • Har nogen lidt på grund af min egoisme, mine krav?
 • Har jeg været hensynsløs, i pengesager, i seksuelle forhold, i trafikken, eller i andre sammenhænge?
 • Gør jeg livet tungt for mine omgivelser?

I kan ikke tjene både Gud og mammon

Der findes en sammenhæng mellem verdens nød og vort begær efter unødvendige ting, vor uærlighed og vor egoisme. Det er umuligt at leve som kristen uden at give afkald.

 • Har lysten til at eje ting været vigtigere for mig end mit forhold til andre mennesker?
 • Er penge og status vigtigere for mig end andres behov, vigtigere end min egen sjæl?

Elsk jeres fjender — salige er de, som stifter fred

Sommetider bliver vi sat på vanskelige prøver, for at vi skal vokse og modnes som mennesker.

 • Har jeg valgt den nemmeste løsning fremfor at være Jesu discipel?
 • Stiller jeg højere krav til andre end til mig selv?
 • Ruger jeg over krænkelser, både virkelige og indbildte?
 • Har jeg været uforsonlig?
 • Har jeg tilgivet?
 • Har jeg selv bedt om tilgivelse?

Vær fuldkomne

Gud har skabt os med legeme og sjæl og givet os ansvar for vort og andres ve og vel.

 • Har jeg vanrøgtet eller skadet mig selv eller andre på legeme og sjæl?
 • På hvilke områder trænger jeg til at arbejde med mig selv?
 • Har jeg gjort mig afhængig af nikotin, alkohol eller andre stimulanser?
 • Er jeg sur, stivsindet, trættekær, uvillig, uærlig eller ondskabsfuld?
 • Har jeg hengivet mig til urene tanker eller handlinger?
 • Har jeg glemt, at mit legeme er Helligåndens tempel?
 • Har jeg givet bønnen og det åndelige liv tilstrækkelig plads i mit liv?

Døm ikke, for at I ikke skal blive dømt

 • Føler jeg mig bedre end andre?
 • Forsøger jeg at forstå og undskylde, så vidt det er muligt?
 • Har jeg talt ondt om andre?
 • Har jeg undladt at tage andre i forsvar, som jeg selv gerne ville forsvares?
 • Har jeg taget modet fra nogen i stedet for at opmuntre dem?
 • Dømmer jeg mennesker, alene ud fra det jeg ser eller hører?

Elsk din næste som dig selv

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1 Kor 13,4-7)

I er jordens salt!

Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal da kunne give det kraften tilbage? At protestere mod uretfærdighed, at støtte alle gode kræfter i samfundet, loyalt udføre sit arbejde og sine samfundspligter, hører med til et kristent liv. Også de internationale spørgsmål angår os, som bekender, at alle er brødre, og at Gud er alles Far.

 • Tager jeg Herrens dag alvorligt?
 • Forsømmer jeg min menighed?
 • Kommer min tro til udtryk i hverdagen, i samfundet?
 • Eller begrænser jeg den til uforpligtende ord uden handling?
 • Har jeg bidraget til splid i stedet for at søge at forene?
 • Har jeg accepteret holdninger, som skaber afstand?
 • Er jeg en god repræsentant i mine omgivelser for Kirken og kristendommen?
 • Har jeg tilpasset mig denne verden, i stedet for at leve sådan som troen forpligter os til?
 • Har jeg i det hele taget gjort noget for at udbrede Kristi rige, som er „sandhedens og livets rige, hellighedens og nådens rige, retfærdighedens, kærlighedens og fredens rige"?

 

Kilde:

Bønnebog
- for Den katolske Kirke

%d bloggers like this: