OrdensLiv

Benediktinerklosteret Nütschau

Munkene i Kloster Sankt Ansgar i Nütschau

Kloster Sankt Ansgar i Nütschau ligger 48 km fra nord-øst for Hamburg og besøges årligt af mange gæster som ønsker mulighed for rekreationsophold, deltage i foredrag o.a. Også mange familier med børn og unge arrangerer ophold og samvær på klosteret der i vidt omfang foregår sammen med munkene.

Her kan du læse mere om Kloster Sankt Ansgar i Nütschau

KATOLSK LIV kom forbi ...

Munkenes dag på Kloster Sankt Ansgar i Nütschau

Klokken 6:00

Munkene står op

Munkenes dag er præget af skift mellem bøn og arbejde. Dette liv i rytmen af "Ora et Labora" betragtes som typisk benediktinsk og begynder hver dag kl. 06.00.

Den stille tid før den fælles bøn bruges af nogle af vores medbrødre til meditation og "lectio divina", skriftstudier.

Klokken 6:30

Matutin

Sammen med nogle af klosterets gæster samles de i klosterkirken til morgenbøn. Matutin begynder med bønnen: ”Herre, åbn mine læber, så skal min mund forkynde din ære”.

Sammen synger og beder de salmer og lytter derefter til en læsning. I en efterfølgende tavshed søger munkene at internalisere det, de har hørt.

Klokken 7:00

Laudes (Morgenbøn)

Kl. 7.00 finder tidebønnen Laudes sted i kapellet. Bønstiderne har deres navne efter teksterne i Salmernes bog, der altid hylder Guds ære. Den nye dags komme minder munkene om Herrens opstandelse, som hilses med den stigende sol.
Efter at have afsluttet lovordene, samles munkene i sakristiet for en kort orientering og for at diskutere arbejdet og spørgsmål til dagen. Bagefter spiser nogle brødre deres morgenmad i stilhed, andre har personlig bøn, tavs meditation eller åndelig læsning i husets kapel eller celle.

Dette efterfølges af arbejde i huset St. Ansgar, evt. i selskab med besøgende og i forberedelse af kurser og reflektionsdage. Endvidere i "Youth House St. Benedict", og i samarbejde med individuelle gæster i "Stille området". klosteret, i administrationen, i husarbejdet, i frugtplantagen, i skoven, i plejen af det store klosterområde osv.

Klokken 11:45

Middagsbøn

Middagsbønnen afbryder arbejdet. De 15 minutters bøn sammen tillader munkene at holde pause og giver dem muligheden for at træde tilbage fra deres forskellige aktiviteter og se på dem igen med troens øjne. Derefter er der frokost som indtages under tavshed i refektoriet.

Der læses et afsnit fra Skriften, derefter læses der højt fra en aktuel bog, ofte fra en biografi. På søndage og helligdage har samtalen sin plads.

Efter en pause er det tid til at arbejde igen.

Klokken 17:30

Vesper og fejring af eukaristi

Tidligt om aftenen mødes munkene igen med gæsterne i kirken til vesper og fejring af eukaristi. Ligesom morgenbønnen tillader den, i en hel time, at takke Gud for alt det, dagen har bragt dem, og at komme i kontakt med Kristus under den eukaristiske fest.

Klokken 18:30

Aftensmad

Vesper efterfølges af aftenmåltidet ledsaget af bordlæsning og stilhed i refektoriet. Efter middagen har brødrene, der har pligter i forhold til klosterets gæster, tid til at vie sig til grupperne eller den enkelte gæst.

Munke der "har fri", bruger gerne denne tid til læsning.

Klokken 20:15

Rekreation

Under aftenens rekreation fra 20:15 - 21:00 ur befinder vi os i pejsestuen til afslappet samtale og udveksling. En aften om ugen er reserveret til at øve liturgiske sang, en anden til skriftforberedelse til forberedelse søndag eller til diskussion af et afsnit af benedikts regel.

Klokken 21:00

Komplet

Vi samles en sidste gang i kirken for at bede Komplet. Vi beder om tilgivelse for dagens eventuelle fejl og mangler og giver os til Guds beskyttelse og omsorg. Efter Komplet begynder den natlige Silentium, tidspunktet for stilhed og søvn.

%d bloggers like this: