Kvinden

Jesu og den samaritanske kvinde ved brønden (Joh. kap.4)

Bogen "Over Håbets Tærskel" indeholder et meget lille afsnit om kvinden, men på KATOLSK LIV har vi valgt at bringe det centrale synspunkt. Vi  anbefaler at læse det apostolske brev "Kvindens værdighed og kald" (Mulieris Dignitatem), som kan lånes på Sankt Andreas Bibliotek og folkebibibliotekerne.

Den hellige pave Johannaes Paul II havde klare synspunkter om kvinden. Teologisk velbeskrevet i det apostolske brev "Kvindens værdighed og kald" (Mulieris Dignitatem) og her i et lille hjørne af udgivelsen "Over Håbets Tærskel".

Redaktøren af bogen, Vittorio Messori, spørger Johannes Paul II:

I det apostolske brev: ”Mulieris Dignitatem” (”Kvindens værdighed og kald ”) har De bl.a. vist, hvor vigtigt katolikkers forhold til Maria er for dagens kvindespørgsmål.

Pave Johannes Paul II svarer:

I FORSÆTTELSE af mine tidligere udredninger ville jeg gerne sætte fokus på et andet aspekt af Maria-hengivenheden. Den er ikke kun fromhed; den er også en holdning til kvinden som kvinde.

Hvis vort århundrede er karakteriseret ved en voksende feminisme i de liberale samfund, må det siges, at denne tendens er en reaktion på manglende ægte respekt for den enkelte kvinde. Alt, hvad jeg har skrevet om dette emne i ”Mulieris Dignitatem”, har jeg følt, siden jeg var helt ung. På en vis måde endda helt fra barndommen. Måske var det også under indflydelse af den tids ånd, som jeg voksede op i en tid, hvor man nærede stor respekt for kvinder, især for dem, der var mødre.

Derfor tror jeg, at en vis form for feminisme i vor tid har sin rod i den manglende ægte respekt for kvinden. Den åbenbarede sandhed lærer os noget andet. Respekt for kvinden, forundring over kvindelighedens mysterium og endelig Guds egen og Kristi ægteskabelige kærlighed, som den kommer til udtryk i forløsningen, har altid været tilstede i Kirkens tro og liv. Det kan ses i den rige tradition af skik og brug, som desværre er ved at gå tabt i dag. I vores civilisation er kvinden først og fremmest blevet til en genstand for nydelse.

Det er på den anden side bemærkelsesværdigt, at midt i denne situation bliver kvindens autentiske teologi genfødt. Man opdager igen hendes åndelige skønhed og særlige begavelse. Man definerer påny grundlaget for en konsolidering af hendes egentlige plads, både i familielivet og i det sociale og kulturelle liv.

Med dette for øje må vi vende tilbage til Maria. Maria selv og hengivenheden for hende kan blive en stærk og kreativ inspiration, hvis den leves helt ud.

Kilde: Over Håbets Tærskel
Forlaget Scandinavia og Katolsk Forlag
1995

Kan købes på Amazon. Vi undersøger i øjeblikket om den er udgivet på dansk.