Dominikanernes årlige pilgrimstur til Lourdes

Brødre under uddannelse i provinsen Toulouse

Tekst og foto: Andreas Riis

Flere end 10.000 pilgrimme deltager i år i dominikanernes årlige pilgrimstur til Lourdes. Det er kun halvt så mange som før coronakrisen.

Deltagerne er inddelt i "unités de vie", hvor de syge eller handicappede pilgrimme følges tæt af frivillige: brancardiers til det praktiske, og hospitalières til plejen.

Der er også gymnasieklasser, som deltager i det frivillige arbejde. Broder Andreas er her sammen med "valmuerne", en gruppe unge med handicap, som samles fra hele Frankrig.

Et af ugens højdepunkter er når enkelte af pilgrimmene modtager de syges salvelse, under messen fredag.

Valfarten er også en anledning til at mødes i den dominikanske familie.

Læs mere

(højreklik i din google-browser og få en rimelig oversættelse)

Flere foto

%d bloggers like this: