Skal Jesu opstandelse tages bogstaveligt?

Glasmaleri i St. Franziskus Xaverius Kirke i Burg på Fehmern

Spørgsmål

Kære Katolsk Liv, jeg har jo lært, at man i folkekirken tror på opstandelsen. Jeg går ud fra, at det ikke skal forstås helt bogstaveligt? Men hvad mener Den katolske Kirke om den sag?

Venlig hilsen Victor

Svar

Kære Victor,

Folkekirken og Den katolske Kirke har grundlæggende den samme tro – også på opstandelsen. Den katolske tro er den oprindelige kristendom, hvorfra alle andre kristne kirkesamfund i løbet af århundrederne har hentet deres trossandheder.

Det, som alle kristne er enige om, er formuleret i trosbekendelsen (både den apostoliske og den nikæno-konstantinopolitanske). Her bekender vi, at vi tror, at Jesus på tredje dagen ”opstod fra de døde, opfór til Himlen, sidder ved Faderens højre hånd, hvorfra Han skal komme igen for at dømme de levende og døde”.

Jesu opstandelse fra de døde er helt unik for kristendommen. Der findes ikke noget tilsvarende i andre religioner: Gud blev menneske i Jesus, for at guddommelige os. Frivilligt gav Han sit liv og døde på korset, for at vi skulle leve. Han opstod påskemorgen fra de døde, for at også vi skal opstå med legeme og sjæl til det evige liv. Derfor siger vi også trosbekendelsen: ”Jeg tror på kødets opstandelse og det evige liv” – og i den nikænske trosbekendelse: “Jeg tror på den dødes opstandelse og livet i den kommende verden“. Jesus opstod fra de døde, ikke kun med Ånd og sjæl, men også med sit legeme.

Han levede sammen med disciplene i 40 dage efter opstandelsen. Han spiste sammen med dem, og Han viste dem sine sårmærker, fordi det også for dem var svært at tro deres egne øjne, da de så Ham lyslevende. Hundredvis af mennesker så Ham gå rundt og er vidner om, at Jesu opstandelse er en historisk kendsgerning. De vigtigste øjenvidner var Hans apostle, som senere skrev deres vidnesbyrd ned i de skrifter, som senere kom til at indgå i Det Nye Testamente.

Som Han opstod med sjæl og legeme, skal også vi opstå i kød og blod, men i forklaret, forvandlet skikkelse, lige som Jesus. Derfor udtrykket ”kødets opstandelse”. Her er ikke plads til nogen tanke om reinkarnation, for menneskets legeme og sjæl er skabt som en enhed, der også i evigheden udgør vores personlige identitet.

Opstandelsen er den katolske (kristne) tros kerne og hjerte. Hvis ikke man tror på Kristi opstandelse, ja så er ens tro jo tom, eller ”forgæves”, som Paulus siger. 1 Kor 15,14: ”Men når det prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan så nogle af jer sige, at der ikke findes nogen opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid: Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de, som hører Kristus til.”

Så vi tror altså, at Jesus er opstået med legeme og sjæl – et forklaret legeme, som også vi skal få, når Han kalder os til opstandelse fra de døde. Han døde og opstod, for at også vi skal opstå med Ham til evigt liv i Himlens herlighed. Frelsen formidles gennem Kirken og dens sakramenter, især dåbens sakramente. Paulus siger i Kol 2,12:

”I blev begravet sammen med ham i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde”.

 

Med venlig hilsen
Kirsten Kjærulff

%d bloggers like this: