Trosbekendelser

- vi har to trosbekendelser

Konsiliet i Nikæa år 787

Den apostolske TrosbekendelseDen nicea-konstantinopelske
Trosbekendelse
Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,

Himlens og jordens Skaber.

Jeg tror på Gud, den Almægtige Fader,

Himlens og jordens Skaber.

Jeg tror på Jesus Kristus,

hans énbårne Søn, vor Herre,

som er undfanget ved Helligånden

og født af Jomfru Maria,

har lidt under Pontius Pilatus,

blev korsfæstet, døde

og blev begravet,

nedfor til Dødsriget,

opstod på den tredje dag fra de døde,

opfor til Himlen,

sidder ved Gud, den Almægtige Faders højre hånd,

hvorfra han skal komme

for at dømme de levende og de døde.

Jeg tror på Helligånden,

den hellige katolske Kirke,

de helliges samfund,

syndernes forladelse,

kødets opstandelse,

og det evige liv.

Amen.
Jeg tror på én Gud,

den almægtige Fader,

Himlens og jordens,

alle synlige og usynlige tings skaber.

Og på én Herre, Jesus Kristus,

Guds enbårne Søn,

som er født af Faderen forud for alle tider.

Gud af Gud,

lys af lys,

sand Gud af sand Gud.

Født, ikke skabt,

af samme væsen som Faderen,

ved ham er alting skabt;

som for os mennesker

og for vor frelses skyld

er nedstegen fra Himlen

og har påtaget sig kød ved Helligånden

af Jomfru Maria

og er blevet menneske;

han blev også korsfæstet for os

under Pontius Pilatus,

har lidt og blev begravet,

opstod på den tredje dag

efter skrifterne

og opfor til Himlen;

han sidder ved Faderens højre hånd.

og han skal komme igen med herlighed

for at dømme de levende og de døde;

og på hans Rige skal der ikke være ende.

Og på Helligånden,

Herren og Levendegøreren,

som udgår fra Faderen og Sønnen,

og som tillige med Faderen og Sønnen

tilbedes og forherliges,

som har talt ved profeterne;

og én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke;

jeg bekender én dåb til syndernes forladelse,

og jeg venter de dødes opstandelse

og livet i den kommende verden.

Amen.