VIDEO: Den ekstraordinære messe

Søndag, den 3. februar 2008, blev der for første gang i mere end 35 år holdt messe efter den traditionelle ritus, også kaldet den tridentinske messe, i Jesu Hjerte Kirke på Vesterbro i København.

Året efter, den 18. januar 2009 blev det så endnu en milepæl for Summorum Pontificum i Danmark, da Petersbroderskabets generalsuperior p. Berg fejrede messe i samme kirke.

Jesu hjerte Kirke, "... hvis skønhed og storhed vidner om ambitionerne for den katolske mission i Danmark. Messen var den, som vore katolske forfædre fejrede hver dag i kirken, og i al sin pragt og skønhed, med gregoriansk kor under ledelse af E. Schwartz" - skrev "Borromæusposten" i februar 2009.

Pave Benedikt skrev om Motu Propriet

Umiddelbart efter Andet Vatikankoncil antog man, at anmodninger om at benytte 1962-missalet ville være begrænset til den ældre generation, som var vokset op med det; men i mellemtiden er det blevet klart, at også yngre mennesker har fået øje for denne liturgiske form, har følt sig tiltrukket af den og i den har fundet en måde, som i særlig grad passede dem, og hvorpå de kunne møde Den allerhelligste Eukaristis mysterium. (…)

Der er ingen modsigelse mellem de to udgaver af Det romerske Missale. I liturgiens historie er der vækst og fremskridt, ingen brud. Hvad tidligere generationer har anset for helligt, forbliver også helligt og storslået for os og kan ikke pludseligt være helt forbudt eller endnu værre: betragtes som skadeligt.

Det påhviler os alle at bevare de rigdomme, der er kommet til udvikling i Kirkens tro og bøn, og at lade dem få deres rette plads.

Pave Benedikt XVI,
Brev til Verdens biskopper,
Ledsagende Motu Propriet af 7. juli 2007

Du kan også se den tridentinske messe på YouTube

%d bloggers like this: