KATOLSK LIV til Rom

Europæisk manager for EWTN, Iwo Bender, Pål Johannes Nes fra Norge, Kuno Arnkilde fra Danmark og Ulf Silfverling fra Sverige

KATOLSK LIV har været i Rom inviteret af EWTN Vatican Bureau. Sammen med kollegaer fra Sverige og Norge mødtes vi med vore nye europæiske samarbejdspartnere. Lærte hinanden bedre at kende, og indhentede erfaringer for at koordinere fælles bestræbelser - teknisk og formidlingsmæssigt.

I de kommende år vil vi bl.a. have fokus på at etablere en katolsk tv-kanal i Norden, samt dele information mellem nordiske lande, Europa og resten af Verden.

I Danmark vil vi indenfor en kortere periode oprette en ny katolsk medieplatform som vi vil kalde EWTN Danmark. På den nye platform vil vi bringe et mix af dansk produceret indhold fra KATOLSK LIV og de øvrige nordiske katolske platforme. Vi vil endvidere bringe det bedste EWTN-produceret indhold, tilpasset et dansk publikum. Danske undertekster og tale i det omfang det resourcemæssigt er muligt.

Vi behøver tilgang af ressourcer for at lykkes med dette nye katolske medieprojekt, og hvis vore læsere, seere og lyttere kan hjælpe os, økonomisk eller ved frivillig arbejdskraft, vil det fremme en naturlig udvikling for Den katolske Kirke i Danmark og Norden.

FOTO: EWTN optog det nordiske team, Ulf, Pål og Kuno til en indslag på EWTN Nightly, som bringes den 9. december - worldwide.