Synode

Kirken tilhører Jesus Kristus – Synode om Synodalitet

Ærkebiskop Chaput giver råd til Synoden om Synodalitet. “Kirken tilhører Jesus Kristus,” understregede han.

Ærkebiskop emeritus Charles Chaput │ Foto: Daniel Ibáñez / EWTN)

Af: Eduardo Berdejo/ACI Prensa/CNAVatican
9. Oktober 2023
Oversat af: Birgit Bidstrup Jørgensen

Ærkebiskop emeritus Charles Chaput fra Philadelphia har skrevet nogle korte overvejelser rettet til deltagerne i Synoden om Synodalitet. Han bemærker, at de vanskeligste problemer for Kirken i dag ikke har at gøre med strukturer, men med "hvad et menneske virkelig er."

Prælaten skrev for First Things en artikel, der blev udsendt den 6. oktober, og svarede på spørgsmålet om, hvad han ville sige til synodens delegerede, hvis han havde været der.

Den tidligere ærkebiskop af Denver påpegede over for de 450 deltagere, at "de vanskeligste problemer, som Kirken står over for i dag, ikke er spørgsmål om kirkelig struktur og proces. De er tæt knyttet til Salme 8 og spørgsmålet om, hvem og hvad et menneske egentlig er. Er menneskets natur skabt? Er vores kroppe blot redskaber for vores appetit og vilje?"

Han advarede om, at "en synodalitet, der ignorerer disse spørgsmål, som kunne underordne kristen tro under en tvetydig samfundsvidenskab og 'paradigmeskift', der fjerner fokus fra Kirkens forløsende, overnaturlige mission, ikke kan tjene Kirkens behov eller Kirkens Herre."

"Synodalitet må som et minimum aldrig opdele de troende yderligere i en tid med intern forvirring og alvorligt ydre pres," bemærkede han.

I sine overvejelser mindede den amerikanske prælat også de delegerede om, at alt deres arbejde skal fokusere på "troskab mod Jesus Kristus, mod Kirken og mod Den Hellige Fader - i denne prioriterede rækkefølge."

"Troskab mod Jesus Kristus indebærer lydighed mod hans vidnesbyrd og hans ord. Troskab mod Kirken indebærer dybtfølt støtte til dens lære. Troskab mod Den Hellige Fader indebærer at tale sandheden i kærlighed til hinanden og til ham (Ef 4,11-16) i alle jeres synodale diskussioner,” skrev ærkebiskop Chaput, som ved tidligere lejligheder deltog i tre synoder.

"For den kristne," skrev han, "kan der ikke være nogen ægte kærlighed uden grundlag i Guds ords sandhed, som er nedskrevet i Det Nye Testamente og bevaret af Kirken gennem tiden."

Efter at have bemærket, at hver synode har "internt pres mod somme tider forudbestemte og ikke særlig gavnlige mål," skrev ærkebiskop Chaput til de delegerede: "Det er den delegeredes opgave at huske, at Kirken tilhører Jesus Kristus; hun er først hans Kirke", og de troende er børn af Kirken, "ikke hendes arkitekter."

Med henvisning til temaet for samlingen i Rom, "For en synodal Kirke: Fællesskab, deltagelse og mission", forklarede ærkebiskop emeritus, at ’fællesskab’ ikke er et spørgsmål om at dele den samme mening, men om fælles troskab mod den modtagne sandhed."

"'Deltagelse' er opgaven med at bøje vores egne viljer mod denne sandhed. Og ’mission’ er forfølgelsen af Vor Herres store befaling (Matt 28,16-20): ikke blot at være surdej i verden, så vitalt det end er, men at gøre alle nationer til disciple,” skrev han.

I sin refleksion bemærkede ærkebiskop emeritus, at Kirken kalder de troende til at forankre deres følelse af fællesskab i Herren og ikke falde i verdens fejltagelser, som udelukker Gud fra ethvert forhold.

At tilpasse Kirken til verden, påpegede han, "har aldrig virket for Kirken. Det fungerede ikke i Europa. Det virker ikke i mit land. Det vil ikke fungere i Kina. Kirken handler først og sidst om omvendelse.”
"Jesus blev korsfæstet, netop fordi han ikke tilpassede sig, men i stedet vidnede om sin Fader," sagde han og bemærkede, at da han "ledsagede disciplene på vejen til Emmaus, ledte han dem til Skrifterne og sandheden ... ... og det var først da, de genkendte ham.”

Han afsluttede: "Må Gud give jer visdom og modet til at tjene ham trofast i jeres arbejde ved synoden."

Denne artikel blev først udgivet af ACI Prensa, CNAs spansksprogede nyhedspartner. Den er oversat og tilpasset af CNA.

Du kan være med til at holde liv i det frivillige projekt KATOLSK LIV, som er uden betalingsmure og annoncer. Et projekt der vil ud til hele Danmark - uden for megen støj.

Vælg et årsabonnenemt på
200 kr. - 500 kr. eller 1.000 kr.

Læs mere om abonnement - HER

Er du ikke til abonnement, kan du
overføre et beløb på MobilePay 235 629

Læs om formålet med KATOLSK LIV - HER