Jesper Fich har været sognepræst i 25 år.

Sognepræst Jesper Fich, O.P.

Jesper Fich er katolsk præst på Frederiksberg og han er bl.a. kendt i katolske kredse for at have optaget rigtigt mange mennesker i Kirken. Det vil vi vi gerne tale med ham om - hvordan gør man?

Men vil vil også gerne tale med ham om hans baggrund, for han er selv konverteret til Den katolske Kirke - hvorfor gjorde han det?

Og så har han aflagt endelige løfter som munk i dominikanerordenens franske provins i Chalais, Grenoble. Dominikanerne har en slags tredieorden for verdenspræster og den har Jesper været tilknyttet til siden 2011 - hvorfor nu det?

Videosamtalen vil finde sted i den sogne- og klosterkirke på Frederiksberg hvor han er sognepræst, Sankt Mariæ Kirke, og KATOLSK LIV vil benytte lejlighed til at spørge ind til og filme klosterkirkens enestående smukke glasmosaikker udført af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Og så er pastor Jesper Fich også bispedømmets skolekonsulent og ansvarlig for de præstestuderende - så, der bliver nok at tale om engang efter efterårsferien.

%d bloggers like this: