Præste- og ordensliv

Præstestuderende i Rom

PÅ DAGEN FOR MARIA BEBUDELSE mødte KATOLSK LIV præstestuderende Lukas Macko i Rom. Vi optog en video med ham på det engelske præsteseminarium hvor han bor.

Her fortæller han om sit kald, sin uddannelse og vi møder ham i hans dagligdag. Vi taler om vejen fra ung langhåret på Nørrebro til katolsk præstestuderende i Rom. Vi taler om kærlighed og den frie vilje. Om kærlighed i familien og den kompromisløse præstegerning. Vi taler om en moderne tid med mange sandheder. Vi taler om Bibelen og hvordan man opnår en relation til Jesus.

Vi møder hans venner der varmer op til sang i en passage over for den kirke hvor Lukas hjælper til, og vi besøger nogle af de steder i Rom der står hans hjerte meget nært.


Du kan være med til at gøre KATOLSK LIV til en relevant del af danske medier. Skabe balance i et medielandskab, hvor formidling af religiøs tro, liv og overbevisning er udfordret.

Hjælp os med at holde projektet fri af annnoncer og betalingsmure; så når vi også dem af os der ikke kender til katolsk tro, liv og overbevisning.