Tre skriftespejl

- en vej til forsoning og åndelig vækst

Skriftemålet - en vej til forsoning og åndelig vækst

Et skriftespejl er en hjælp til at foretage den samvittighedsransagelse, der er nødvendig forud for modtagelsen af Bodens Sakramente *.

Før man går til skrifte og bekender sine synder må man naturligvis have overvejet og gjort sig klart, på hvilke områder man har forbrudt sig over for Guds bud. De ti Bud er meget anvendt som skriftespejl, dvs., at man så at sige holder dem op foran sig som et spejl, hvori man hjælpes til at erkende, hvor man har i tanke, ord og gerning har gjort det onde eller undladt det gode. De ti Bud er formuleret klart og kort, men mange mennesker har problemer med at forstå de enkelte buds rækkevidde og konsekvenser i deres liv. Derfor kan det være nyttigt at bruge en „udfoldet" udgave af De ti Bud, som giver en række eksempler, både på det mere negative, hvor man har fejlet, men også det positive, om man har forsøgt at leve op til Guds kald. Et skriftespejl er dog ikke nogen definitiv check-liste, som man blot kan gennemgå, især fordi det aldrig vil kunne være fuldstændigt dækkende for den enkelte. Der findes derfor mange skriftespejle. Nedenfor får du tre muligheder at vælge mellem.

David Vincent Nielsen skriver bl.a.:

"Som pædagogisk instrument er skriftespejlet for så vidt udmærket, men dets anvendelse indebærer en risiko. Spørgsmålet er nemlig, om samvittighedsransagelse ved hjælp af skriftespejlet ikke alt for ofte leder til skyldfølelse snarere end til den syndserkendelse og anger, som er en fundamental forudsætning for et frugtbart skriftemål? Skyldfølelse opstår, når jeg indser afstanden mellem den, jeg er, og den, jeg burde være eller gerne ville være. Skyldfølelsen kommer altså af ikke at have levet op til et ideal. Syndserken-delsen opstår derimod, når jeg indser, at jeg har lagt afstand til Ham, som elsker mig med en helt ubetinget og fuldkommen ubegrænset kærlighed. Skyldfølelsen kommer, når jeg spejler mig i en lov, mens syndserkendelsen opstår, når jeg spejler mig i et Ansigt."

Skriftespejl 1 — De ti Bud (5 Mos 5,6)

Skriftespejl 2 — Kærlighed til Gud og næsten

Skriftespejl 3 — Saligprisningerne (Matt 5,1-1o)

Kilde:
Skriftemålet - en vej til forsoning og åndelig vækst
Wilfrid Stinissen og David Vincent Nielsen
Katolsk Forlag 2005


* Bodens sakramente, et af den katolske kirkes syv sakramenter. Bodens sakramente modtages siden middelalderen i forbindelse med et skriftemål. Den angrende modtager absolution og pålægges en bod af en præst, som repræsenterer Kristus. Den pålagte bod er oftest en bøn, evt. skriftlæsning.

%d bloggers like this: