Store skikkelser i Den katolske Kirkes historie

Da Kristus grundlagde sin Kirke på "klippen", på Peter, tilføjede han disse ord: "og helvedes porte skal ikke overvælde den."

Siden syndefaldet havde verden været i djævelens magt; nu var Frelseren kommet og havde brudt hans vælde og genoprettet Guds Rige på jorden, den hellige katolske Kirke. Nu skulle dette rige udbredes over hele verden og omfatte mennesker af alle nationer, folkeslag og racer, alle skulle de blive Guds børn og arvinger til Himlen.

Intet under, at helvede ville opbyde al sin magt for at tilintetgøre den hellige Kirke eller hindre dens vækst. I sig selv er djævelen magtesløs over for Guds værk; men han kan gøre mennesker til sine redskaber for sit ødelæggelsesværk.

Kirkens historie fortæller om denne kamp. Ydre fjender har prøvet at kvæle kristendommen i blod, hovmodige kristne har gjort oprør mod Kirkens guddommelige myndighed, vranglærere har forfalsket Kirkens lære, men farligst af alle fjender var den religiøse ligegyldighed. Djævelen har brugt sine våben godt, og gang på gang har mennesker spået Kirkens snarlige undergang. Men Kirkens Herre har bestandig opvækket store skikkelser, som ved deres ord, deres handling og deres eksempel har afværget den truende fare og givet Kirken ny styrke.

Riger er opstået og riger er gået til grunde i tidens løb; men Kirken står trods sine 2000 år usvækket som et tegn på Guds magt. Også i vore dage truer alvorlige farer Den katolske Kirke, men "helvedes porte skal ikke overvælde den," den bliver stående indtil tidernes ende, når Kirkens Herre kommer igen for at fuldende sit rige.

Oldtiden

Apostlen Simon Peter

Paulus, hedningernes apostel

Den hellige Ignatius af Antiokia

Den hellige Polykarp

Den hellige Perpetua

Konstantin den Store

Den hellige Ambrosius

Den hellige pave Leo den Store

Middelalderen

Den hellige Benedikt

Gregor den Store

Kejser Karl den Store

Pave Nikolaus I

Pave Gregor VII

Den hellige Bernard

Den hellige Frans af Assisi

Den hellige Thomas af Aquin

Den hellige Katarina af Siena

Den hellige Jeanne d'Arc

Nyere Tid

Den hellige Thomas More

Kardinal Karl Borromæus

Den hellige Frans Xaver

Den hellige Teresa af Avila

Den hellige Vincent af Paul

Niels Steensen

Pave Pius VII

Pave Pius IX

Den hellige Giovanni Bosco

Den hellige Thérèse af Lisieux

Pave Pius XI

Pave Johannes den 23

Pave Johannes Paul

%d bloggers like this: