Helgener og kirkelærere

Biskopper udtrykker støtte til forslag om udnævnelse af Newman til kirkelærer *

Foto: John Henry Newman af Sir John Everett Millais public domain CNA

CNA 16. november 2023
Af Jonah McKeown
Oversættelse: Kuno Arnkilde

Robert Barron, biskop i Winona-Rochester, Minnesota, var en af flere amerikanske biskopper, der i denne uge talte lidenskabeligt til støtte for et forslag om at udnævne den engelske 1800-tals kardinal John Henry Newman til kirkelærer.

De amerikanske biskoppers doktrinudvalg spurgte landets biskopper den 15. november under deres årlige efterårsmøde i Baltimore, om de støttede en anmodning fra bispekonferencen i England og Wales, der bad Vatikanet om at udnævne Newman til kirkelærer.

De amerikanske biskopper stemte med overvældende flertal - kun to biskopper stemte nej - for at sende et brev til pave Frans, hvori de udtrykker deres støtte til de britiske biskoppers forslag. Newman, der blev født i 1801, var berømt for at konvertere til den katolske tro fra anglikanismen og blev udsat for modreaktioner og fordomme fra sit samfund og sin familie.

"Hvis det sker, at Newman bliver udnævnt som kirkelærer, bør vi virkelig drage fordel af det og studere hans skrifter grundigt. Jeg tror, det kan være med til at hele nogle af splittelserne i vores kirke," sagde Barron, da han talte til sine biskopsbrødre forud for afstemningen.

Før sin konversion skabte Newman sig et navn som en velkendt og bredt respekteret akademiker, prædikant og offentlig intellektuel i Oxford. Hans konvertering til den katolske tro i 1845 resulterede i tabet af mange venner - inklusive hans egen søster, som aldrig talte med ham igen.

Han blev præst i 1847 og grundlagde Oratory of St. Philip Neri i England. Han var særligt dedikeret til uddannelse og grundlagde to skoler for drenge og Catholic University of Ireland. Newmans "Idea of a University" blev en grundlæggende tekst om katolsk videregående uddannelse. Han var en produktiv forfatter og brevskriver og døde i Birmingham i 1890 i en alder af 89 år.

Newman vil slutte sig til rækken af lidt over tre dusin helgener - herunder Antonius af Padua, Hieronymus og Thérèse af Lisieux - hvis han i sidste ende bliver udnævnt til kirkelærer. Pave Frans kanoniserede ham i 2019.

Traditionelt er titlen som kirkelærer blevet tildelt på baggrund af tre krav: en kandidats åbenlyse hellighed bekræftet af hans eller hendes kanonisering som helgen; personens fremtrædende doktrin demonstreret ved efterladelsen af et læresæt, der ydede betydelige og varige bidrag til Kirkens liv; og en formel erklæring fra Kirken, normalt af en pave.

(artiklen er forkortet af redaktionen)

 * KATOLSK LIV er i tvivl om forskellene på begreberne kirkefædre og kirkelærere, og vi har derfor spurgt historiker Sebastian Olden-Jørgensen. Han skriver til redaktionen, og henviser i øvrigt til Gorys "423 helgener i troen og kunsten"

Sprogbrugen er hverken på dansk eller udenlandsk helt konsekvent. Det almindelige er dog, at man anvender kirkefædre om en ret snæver gruppe af autoritative kirkelige forfattere fra oldtiden: de fire latinske Ambrosius, Augustin, Hieronymus og Gregor den Store og de tre græske Basilius den Store, Gregor den Yngre af Nazians og Johannes Chrysostomos, hvortil man kan lægge Athanasius den Store. Denne kreds har ligget fast siden middelalderen.

Mens kredsen af kirkefædre således er en lukket klub for de største oldkirkelige teologer, så er kirkelærere en åben klub, hvor paven med mellemrum tilføjer nye medlemmer. Ud over de førnævnte kirkefædre omfatter den Thomas Aquinas, Bonaventura, Anselm af Canterbury, Bernhard af Clairveau, Frans af Sales og en del flere, heriblandt fra de seneste årtier bl.a. Theresa af Avila (1970), Katarina af Siena (1970), Therese af Liseiux (1997), Hildegard af Bingen (2012), men også Gregor af Narek (2015) og senest Irenæus af Lyon (2022).

En opdateret liste kan findes HER

Man bør i øvrigt være opmærksom på at kirkefædre, på de europæiske hovedsprog bare fædre, også kan bruges i en videre betydning om en noget større og ikke klart afgrænset gruppe oldkirkelige forfattere som omfatter de apostoliske fædre (de ældste oldkirkelige forfattere), ørkenfædre og -mødre (monastiske forfattere fra Egypten, Plæstina og Syrien) osv.

Så der findes kort sagt kirkefædre i snæver betydning (den lukkede klub på 7 eller 8 autoritative oldkirkelige teologer), men også kirkefædre eller blot fædre i bredere betydningen (en større gruppe oldkirkelige teologiske og spirituelle forfattere), og så er der kirkelærere, som er en pavelig liste på pt. 37 autoritative teologer og sprirituelle forfattere fra alle epoker.

Sebastian

Læs mere om John Henry Newmann på KATOLSK LIV - HER