KirkenSynode

Pave Frans til biskop Bätzing: Vi har ikke brug for to evangeliske kirker i Tyskland

Formanden for den tyske bispekonference, biskop Georg Bätzing, mødes med pave Frans i Vatikanet den 24. juni 2021│Vatican Media.

Af CNA Staff  Vatikanet, den 14. Juni 2022


Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen fra TEAM Katolsk Liv

Vi beklager den lidt sene offentliggørelse. Der er mange gode henvisninger til opsamling og uddybning i denne artikel. Klik på blå tekst.


I et interview, som blev offentliggjort 14. juni sagde pave Frans, at han har fortalt lederen af Tysklands katolske biskopper, at landet allerede har "en meget god evangelisk kirke", og "vi har ikke brug for to."

Paven henviste til sin bemærkning til biskop Georg Bätzing under en samtale med redaktørerne af jesuitiske tidsskrifter. Biskop Bätzing er formand for den tyske bispekonference.

Dialogen, som også berørte krigen i Ukraine og modstanden mod II. Vatikankoncil, blev offentliggjort i La Civiltà Cattolica den 14. juni, men blev gennemført den 19. maj 2022.

Paven blev spurgt, hvad han mente om den tyske "Synodale Vej", en kontroversiel samling af biskopper og lægfolk gennem flere år for at diskutere fire hovedemner: måden magt udøves på i kirken, præstedømmet, kvinders rolle og seksualmoral.

Deltagerne har stemt for udkast til dokumenter, der opfordrer til ordination af kvindelige præster, velsignelser af forhold mellem to af samme køn og ændringer i kirkens lære om homoseksuelle handlinger, hvilket har givet anledning til anklager om kætteri og frygt for skisma.

Den Evangeliske Kirke i Tyskland, en sammenslutning af 20 lutherske, reformerte og forenede regionale kirker, ordinerer kvinder til præster og biskopper og tillader velsignelse af forhold mellem to af samme køn.

Både den katolske og den evangeliske kirke i Tyskland oplever medlemsflugt.

Pave Frans sagde til redaktørerne [af jesuitiske tidsskrifter]: "Til præsidenten for den tyske bispekonference, biskop Bätzing, sagde jeg: I Tyskland er der en meget god evangelisk kirke. Vi har ikke brug for to."

”Problemet opstår, når den synodale vej kommer fra den intellektuelle, teologiske elite og er meget påvirket af ydre pres. Der findes nogle bispedømmer, hvor den synodale vej udvikles med de troende, med folket, langsomt."

Den synodale vejs kritikere

Bätzing, der har ledet den tyske bispekonference siden marts 2020, udtrykte skuffelse over pave Frans i et interview offentliggjort i maj: "Selv i den katolske kirke, selv med alle de beføjelser, der er tillagt ham, er paven ikke én, der kunne vende kirken på hovedet, hvilket er, hvad vi gerne vil," sagde biskop Bätzing af Limburg.

Bätzing har afvist bekymringer – udtrykt af kirkeledere fra Polen, de nordiske lande og rundt om i verden – om, at Den synodale vej kunne føre til et skisma.

Pave Frans skrev i 2019 et omfattende brev til katolikker i Tyskland. Heri adresserede han det, han kaldte "erosionen" og "tilbagegangen af troen" i landet, og opfordrede de troende til at konvertere, bede og faste, samt udbrede evangeliet.

Paven henviste til dette brev i sin samtale med redaktørerne: ”Jeg skrev det selv, og det tog mig en måned at skrive det. Jeg ønskede ikke at involvere kurien. Jeg skrev det selv.”

“Originalen er på spansk, og brevet på tysk er en oversættelse. Der kan man finde mine tanker,” sagde han.

Fremtiden for ærkebispedømmet Köln

Pave Frans diskuterede også fremtiden for den trængte tyske kardinal Rainer Maria Woelki, som har været udsat for et intenst pres for at træde tilbage som leder af ærkebispedømmet Köln.

I september 2021 bekræftede paven Woelki i posten efter et apostolisk besøg af ærkebispedømmet og tillod ham at tage en orlovsperiode. Da den 65-årige kardinal i marts i år vendte tilbage fra sin orlov, meddelte ærkebispedømmet, at han havde indgivet sin opsigelse.

Paven sagde: "Da situationen var meget turbulent, bad jeg ærkebiskoppen om at holde orlov i seks måneder, så tingene kunne falde til ro, og jeg kunne se klart. For du kan ikke se klart midt i uroen."

»Da han vendte tilbage, bad jeg ham om at skrive et opsigelsesbrev. Det gjorde han, og han gav det til mig. Og han skrev et undskyldningsbrev til stiftet. Jeg lod ham blive i sit embede for at se, hvad der ville ske, men jeg har hans opsigelse i hånden."

Pave Frans fortsatte: ”Det, der sker, er, at der er mange pressionsgrupper, og det er ikke muligt at skelne under pres. Så er der et økonomisk spørgsmål, som jeg overvejer at udsende et hold økonomer til. For at kunne skelne venter jeg, indtil der ikke er noget pres.”

”Det er fint, at der er forskellige synspunkter. Problemet er, når der er pres. Det hjælper ikke. Jeg tror dog ikke, at Køln er det eneste stift i verden, hvor der er konflikter. Jeg behandler det som ethvert andet bispedømme i verden, der oplever konflikt. Jeg kan komme i tanke om et, hvor konflikten endnu ikke er afsluttet: Arecibo i Puerto Rico har været i konflikt i årevis. Sådanne bispedømmer er der mange af.”

Pave Frans fjernede biskop Daniel Fernández Torres af Arecibo fra embedet i marts. Biskoppen, der havde ledet bispedømmet siden 2010, beskrev beslutningen som "fuldstændig uretfærdig."