Fmd. for tysk bispekonference svarer på brev, der advarer om risiko for skisma på Den synodale vej

Biskop Georg Bätzing ved de tyske biskoppers møde i februar 2021. Foto: Sascha Steinbach/epa pool.

Af CNA Staff
Limburg, Tyskland, 16. April 2022
Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen

Formanden for den tyske bispekonference, biskop Georg Bätzing af Limburg, svarede den 14. april på et brev, der advarede om, at landets Synodale vej kunne føre til et skisma ved at forsvare processen som en respons på misbrug i Kirken.

“Den synodale vej er vores forsøg her i Tyskland på at konfrontere de systemiske årsager til overgreb og tilsløringen af dem, som har voldt usigelig smerte for så mange mennesker i og gennem Kirken”, skrev biskop Bätzing til ærkebiskop Samuel Aquila af Denver. De tyske biskoppers brev blev offentliggjort den 16. april på den tyske bispekonferences hjemmeside.

Mere end 80 biskopper fra hele verden underskrev den 11. april et åbent brev, som advarede om, at de gennemgribende ændringer i Kirkens lære, som Den synodale vej advokerer for, kan lede til et skisma.

”Den synodale vej” en proces, der samler tyske lægfolk og katolske biskopper for at diskutere fire hovedemner: hvordan magt udøves i kirken, seksualmoral, præsteskabet og kvinders rolle i Kirken. Da de tyske biskopper satte processen I gang, sagde de i begyndelsen, at drøftelserne ville være ”bindende” for den tyske Kirke. Vatikanet afviste dette krav.

Den synodale forsamling har stemt for dokumenter, der opfordrer til ordination af kvindelige præster, velsignelser af forhold mellem to af samme køn og ændringer i Kirkens lære om homoseksualitet.

I sit svar på ærkebiskop Aquilas bekymringer om, at overgreb i Kirken har vanskeliggjort dens vidnesbyrd, skrev biskop Bätzing, at ”Den synodale vej er derfor også vores forsøg på at gøre en troværdig forkyndelse af evangeliet mulig igen.” ”Denne anledning og kontekst er særlig vigtig for os, men desværre er den overhovedet ikke nævnt i dit brev,” bebrejdede han.

Det åbne brev refererede til ærkebiskop Aquilas brev fra maj 2021, hvor han udtrykte bekymring over Den synodale vej og noterede sig, at den tyske synodale forsamling gør ret i at udtrykke sorg over skandalerne om gejstliges seksuelle overgreb og forsøgene på at dække over dem. Synodens grundlæggende tekst gør ret i at sige, at disse skandaler har affødt ”en sand troværdighedskrise for Kirken”, skrev ærkebiskop Aquila dengang.

Misbrugsskandalen må have konsekvenser for Kirkens ”strukturer”, fortsatte biskop Bätzing. Han karakteriserede det åbne brev fra den 11. april som brug af ”eufemistiske udsmykninger”, der ”ikke virkelig hjælper” på problemet.

Han kaldte "anklager" i brevet "overraskende" og hævdede, at der ikke blev givet nogen begrundelse for dem.

“Jeg kan berolige jer af et åbent hjerte: disse bekymringer med hensyn til Den synodale vej i Tyskland er ikke rigtige”, skrev biskop Bätzing, ”Den synodale vej undergraver på ingen måde Kirkens autoritet, heller ikke pave Frans’ autoritet, som I skriver.”
“Jeg har flere gange haft mulighed for at tale med Den hellige fader om Den synodale vej,” skrev biskop Bätzing. ”I sit brev til Guds pilgrimsfolk i Tyskland, bad han os udtrykkeligt om at gå vejen som en søgen efter ’et modigt svar på den nuværende situation’ og samtidig som en åndelig vej med bøn om Helligåndens vejledning.”

Pave Frans sendte et 19 sider langt brev til tyske katolikker den 19. juni 2019, hvor han opfordrede dem til at fokusere på evangelisering i lyset af en ”voksende erosion og forringelse af troen.”
Biskop Bätzing afviste bemærkningen om, at Den synodale vej er styret af "sociologisk analyse og nutidige politiske ideologier, herunder kønsideologier," og hævdede, at den snarere styres af Skriften, traditionen, læreembedet, teologi, de troendes fornemmelse for troen og tidens tegn fortolket i lyset af evangeliet."

“Da vi nu nærmer os påskehøjtiden sammen,” afsluttede den tyske biskop, ”forsikrer jeg jer om, at katolikkerne i Tyskland, mens de lytter til Vor Herre Jesu Kristi stemme, som også er historiens Herre, i fællesskab med Kirken verden over, som Guds pilgrimsfolk også vil følge deres vej gennem denne tid – forenet i påskens håb om, at han venter på dem ved tidernes ende.”


De nordiske biskopper

Biskop Georg Bätzing har tidligere svaret de nordiske biskopper. Læs det oversatte brev på KATOLSK LIV

%d bloggers like this: