Artikler og artikelserier

Det er stadig muligt at opnå fuldstændig aflad i fastetiden


Af Francesca Pollio Fenton – 31. marts 2022
Oversat af Birgit Bidstrup Jørgensen

VIDSTE DU, at fuldstændig aflad kan opnås på flere måder i fastetiden? Det er sandt! Der findes faktisk fire måder at opnå den på. Selvom fastetiden næsten er ovre, er der stadig masser af tid til, at du også kan opnå aflad på en af disse måder eller dem alle.

Men først og fremmest: hvad er fuldstændig aflad?

[restrict paid=true message="Du skal oprette abonnement for at læse videre det tager kun 2 minutter og kan gøres for 20 kr. - KLIK HER"]

Fuldstændig aflad er en nåde, som Den katolske Kirke kan give gennem de fortjenester, som Jesus, Jomfru Maria og alle helgener har opnået, og afladen tjener til at ophæve den timelige straf for vores synd. Afladen renser en person for al timelig straf for synd. Men den må altid ledsages af fuldstændig afstandtagen fra synd.

Når vi nu ved, hvad fuldstændig aflad er, hvordan kan vi så modtage den i fastetiden?

Den første måde er at deltage i mindst 30 minutters tilbedelse af Alterets sakramente. Gennem hele året er det vigtigt at tilbede Alterets sakramente, så hvorfor ikke deltage i denne smukke praksis i fastetiden og modtage nådegaver i tilgift?

Hvis du aldrig har deltaget i tilbedelse – eller hvis du kæmper for at holde dig vågen (det skal du ikke være urolig for, for det har vi alle prøvet) – så prøv at læse et par kapitler af evangelierne, bed rosenkransen eller forsøg virkelig at koncentrere dig om Kristi nærvær i hostien i monstransen.

Den næste måde er at deltage i Korsvejsandagter, altså den andagt, hvor vi mediterer over Herrens lidelse og død. Enhver katolik burde bede nogle af stationerne i korsvejsandagten, ligegyldigt hvilke!

Dog er der et par ting, vi skal være opmærksomme på. Vatikanets manual over aflad, 4. udgave, fastslår, at der skal være 14 stationer, ”som repræsenterer de 14 stationer i Jerusalem.”

Manualen minder os også om, at det er nødvendigt at bevæge sig fremad fra den ene station til den næste. ”Hvis der er for mange mennesker, så det ville være til gene at bevæge sig rundt, er det tilstrækkeligt, hvis den, der leder korsvejsandagten, bevæger sig fra station til station. Hvis du med andre ord deltager i en Korsvejsandagt med mange deltagere, som alle forbliver i deres bænke, mens kun præsten bevæger sig fra station til station, er det stadig gyldigt.

Denne specifikke aflad kan endda opnås en gang dagligt for dem, som kan komme i kirken hver dag og ønsker at gennemføre Korsvejsandagten selv.

Den tredje måde at opnå fuldstændig aflad er at bede rosenkransen ”i en kirke eller et kapel, i familien, et religiøst samfund eller en sammenslutning for de troende”.

Den sidste måde er at læse eller lytte til Bibelen. Hvis du blot sikrer dig at bruge mindst en halv time med Guds ord, tæller det.

Hvis du så har deltaget i en eller alle fire af disse måder, har du så virkelig modtaget en fuldstændig aflad? Nej; der er nogle betingelser – på samme måde som det, ”der står med små bogstaver” – der sikrer, at du modtager afladen.

For det første må du tage fuldstændig afstand fra al synd, også mindre, tilgivelige synder.

Derpå må du modtage tilgivelsen i forsoningens sakramente, skriftemålet, modtage den hellige kommunion og bede for pavens intentioner. Det sakramentale skriftemål og modtagelsen af eukaristien kan ske op til 20 dage før eller efter den handling, du vælger for at modtage den fuldstændige aflad.

Det ville være passende, hvis kommunionen og bønnen finder sted den samme dag, hvor du udfører disse handlinger. Et enkelt sakramentalt skriftemål er nok til at opnå fuldstændig aflad flere gange. Men for hver fuldstændig aflad, man ønsker at opnå, må man hver gang modtage eukaristien og hver gang bede for den hellige Faders intentioner.

Når du har fulgt disse trin, kan du være sikker på, at du har modtaget fuldstændig aflad.

 

Francesca Pollio Fenton er Social Media Manager for Catholic News Agency. Hun har en akademisk grad i kommunikation med focus på digitale medier fra Univesitetet I Colorado, Denver.

[/restrict]