Niels Steensen, biskop

Niels Steensen var oprindeligt naturvidenskabsmand. Han er stadig i dag anerkendt for sin banebrydende videnskabelige forskning i menneskets anatomi udført både i Danmark og store europæiske universitetsbyer. I 1666 kom han til Firenze, hvor han også blev optaget af geologiske undersøgelser. Oplevelsen af en procession på Kristi Legems- og Blods fest førte til, at han tog fat på teologiske studier. I 1667 konverterede han til den katolske kirke, blev præsteviet i 1675, i 1677 modtog han bispevielsen og blev udnævnt til apostolisk vikar for Nordeuropa. Han måtte kæmpe mod meget vanskelige forhold for katolikker efter reformationen og døde i største fattigdom.

Læs mere


Helgenårets kalender udvikles af Margot Johansen og Birgit Bidstrup Jørgensen fra TEAM Katolsk Liv