KirkenPave Frans

Pave Frans opfordrer til ”paradigmeskift” i teologien for verden af i dag

Pave Frans vinker til pilgrimme på Allehelgensdag på Peterspladsen, 1. november| Vatikanets medier

Af: Jonathan Liedl
CNA, Catholic News Agency, Vatikanet den 1. november 2023
Oversat af: Birgit Bidstrup Jørgensen

Pave Frans har opfordret til et "paradigmeskift" i katolsk teologi, der tager et udbredt engagement i nutidig videnskab, kultur og menneskers levede erfaringer som et væsentligt udgangspunkt.

Med henvisning til behovet for at håndtere "dybtgående kulturelle transformationer" præsenterede paven sin dramatiske vision af fremtiden for katolsk teologi i et nyt motu proprio udgivet den 1. november.

​Med titlen Ad Theologiam Promovendam, eller "at fremme teologien", reviderer dokumentet vedtægterne for Det Pavelige Akademi for Teologi (PATH) "for at gøre dem mere egnede til den mission, som vor tid pålægger teologien."

"Teologi kan kun udvikle sig i en kultur af dialog og møde mellem forskellige traditioner og forskellig viden, mellem forskellige kristne konfessioner og forskellige religioner, åbent engageret med alle, troende og ikke-troende," skrev paven i det apostoliske brev.

“Grundlæggende kontekstuel”

Pave Frans skrev, at katolsk teologi skal opleve en "modig kulturel revolution" for at blive en "grundlæggende kontekstuel teologi." Ledes af Kristi inkarnation i tid og rum må denne tilgang til teologi være i stand til at læse og fortolke "evangeliet under de forhold, som mænd og kvinder lever under til daglig, i forskellige geografiske, sociale og kulturelle miljøer," skrev paven.

Paven kontrasterede denne tilgang med en teologi, der er begrænset til "abstrakt genfremsættelse af formler og skemaer fra fortiden" og gentog sin mangeårige kritik af "skrivebordsteologi." I stedet understregede han, at teologiske studier skal være åbne for verden, ikke som en "taktisk" holdning", men som et dybtgående "vendepunkt" i deres metode, som han sagde må være "induktiv."

Pave Frans understregede, at denne nedefra og op-vision af teologien er nødvendig for bedre at hjælpe Kirkens med evangelisering.

"En synodal, missionær og 'udgående' Kirke kan kun svare til en 'udgående' teologi," skrev paven.

I den forbindelse, sagde paven, kan denne dialogiske tilgang tillade teologien at "udvide grænserne" for videnskabelige ræsonnementer, så den kan overvinde dehumaniserende tendenser.

“Tværfaglig” og pastoral

For at opnå denne "'udgående' teologi" skrev pave Frans, at teologien må blive "tværfaglig", del af et "net af relationer, først og fremmest med andre discipliner og anden viden." Dette engagement, skrev han, fører til "den anstrengende opgave" at teologer gør brug af "nye kategorier udviklet fra anden viden" for at "gennemtrænge og kommunikere troens sandheder og overføre Jesu lære til nutidens sprog, med originalitet og kritisk bevidsthed.”

Pave Frans skrev også, at man må prioritere "kendskabet til folks 'sunde fornuft'", som han beskrev som en "teologisk kilde, hvori der lever mange billeder af Gud, som ofte ikke svarer til Guds kristne ansigt, som kun og altid er kærlighed."

​Paven skrev, at dette "pastorale stempel" skal sættes på hele den katolske teologi. Beskrevet som "populær teologi", ved at tage udgangspunkt i "de forskellige kontekster og konkrete situationer, mennesker er sat ind i" og lade sig "for alvor udfordre af virkeligheden", kan teologisk refleksion hjælpe med at skelne mellem "tidens tegn.”

”Teologien stiller sig til tjeneste for Kirkens evangelisering og trosformidling, så troen bliver til kultur; det vil sige Guds folks kloge etos, et forslag om menneskelig og menneskeliggørende skønhed for alle,” skrev paven.

Nye vedtægter

Pavens ændring af vægtlægningen i katolsk teologi blev afspejlet i de nye vedtægter udstedt for Det Pavelige Teologiske Akademi. Ad Theologiam Promovendam flyttede det 200 år gamle instituts fokus fra at "fremme dialogen mellem fornuft og tro" til at fremme "tværfaglig dialog med filosofier, videnskaber, kunstarter og al anden viden." De nye vedtægter stiller PATH "til tjeneste for akademiske institutioner dedikeret til teologi og centre for udvikling af kultur og viden, der er interesseret i at nå den menneskelige person i hans kontekst af liv og tanker."

Ændringen blev hilst velkommen af PATHs præsident, biskop Antonio Staglianò.
"Pave Frans overlader en ny mission til vores Pavelige Akademi: at fremme diskussion og dialog på alle vidensområder for at nå ud til og involvere hele Guds folk i teologisk forskning, så folks liv bliver teologisk. liv,” sagde den italienske prælat i en pressemeddelelse.

De nye vedtægter opfordrer PATH til at facilitere samarbejdet mellem katolske teologer og "dem med andre kristne konfessioner eller religioner." Akademiet vil også "netværke" med universiteter og centre for produktion af kultur og tanke" og udforske "kulturelt kvalificerede" måder at foreslå evangeliet som en livsvejviser selv for ateister, en proces beskrevet i PATH-pressemeddelelsen som "visdomsformidling ."

I harmoni med "pave Frans’ læreembede" vil PATH i henhold til de nye vedtægter også udøve en forpligtelse til "intellektuel velgørenhed" ved at fokusere på spørgsmåle og behove hos dem "i de eksistentielle periferier."

Du kan være med til at holde liv i det frivillige projekt KATOLSK LIV, som er uden betalingsmure og annoncer. Et projekt der vil ud til hele Danmark - uden for megen støj.

Vælg et årsabonnenemt på
200 kr. - 500 kr. eller 1.000 kr.

Læs mere om abonnement - HER

Er du ikke til abonnement, kan du
overføre et beløb på MobilePay 235 629

Læs om formålet med KATOLSK LIV - HER