Husk på Guds barmhjertighed

Af: Dawn Eden
Anmeldelse af: Birgit Bidstrup Jørgensen

Forløs din fortid og bliv befriet fra dine smertefulde minder

Et første blik på Katolsk Forlags nye udgivelse, kunne få en til at tro, at man her har udgivet en selvhjælpsbog. Undertitlen, ”Forløs din fortid og bliv befriet fra dine smertefulde minder”, lyder i hvert fald derhenad. Men sådan forholder det sig ikke. Og så alligevel. Bogen indeholder langt fra en letkøbt, overfladisk opskrift på, hvordan man uden at anstrenge sig særligt, kan opnå det perfekte og lykkelige liv.

Bogen rummer i stedet en indføring i aktualiteten af den hellige Ignatius af Loyolas spiritualitet for mennesker i vor tid. Dens formål er at inspirere til at gå ind i smertefulde minder for at finde ny mening ved at undersøge dem i lyset af, hvordan Guds barmhjertighed har været med os gennem livet på måder, vi måske endnu ikke har forstået. I sidste ende er formålet at hjælpe mennesker til at finde Gud med ignatiansk spiritualitet som vejviser. Der er en seriøsitet og dybde i bogen, som inspirerer læseren til at spejle sit eget liv og minder i bogens budskaber.

Dawn Eden

Dawn Eden Goldstein │ Foto: Catholic Answers

Forfatteren, Dawn Eden (nu: Dawn Eden Goldstein) blev født i 1968 i en jødisk familie i New York og opdraget jødisk. Som teenager brød hun med al religion for at engagere sig i at skrive om populærmusikkens historie som journalist ved kendte musiktidsskrifter. Senere havde hun en succesfuld karriere som redaktør på store New York-aviser frem til 2008.

I 1999 havde Dawn Eden en religiøs oplevelse, der førte til, at hun blev døbt protestantisk. Men hendes søgen førte hende videre til optagelse i den katolske kirkes fulde fællesskab i 2006. Dette blev et brud med hendes hidtidige karriere, idet hun i 2007 begyndte at studere teologi. I 2010 fik hun en mastergrad i teologi; i 2014 en licentiatgrad og i 2016 blev hun den første kvinde i historien, der fik graden Doctor of Sacred Theology fra University of St. Mary of the Lake. Dawn Eden har 2017-2019 undervist som assistant professor i dogmatisk teologi på Holy Apostles College and Seminary i Connecticut og studerer nu kirkeret ved Catholic University of America i Washington D.C. Hun har udgivet flere bøger.

Forfatterens særlige indsigt i smertefulde minder skyldes hendes egne oplevelser af at blive seksuelt misbrugt som barn, og de konsekvenser, det har haft gennem hele hendes liv, i form af posttraumatisk stress. Hun bruger sit eget eksempel som et vidnesbyrd til at give forståelse af, hvor megen lidelse seksuelt misbrug påfører ofrene, hvilket er tankevækkende i forhold til andre ofre for seksuelt misbrug. Hun skriver dog ikke fra en offerrolle, men som et menneske, der ved at opdage Guds barmhjertighed ganske vist ikke er sluppet af med minderne, men dog med deres magt over hendes liv. Budskabet er, at dette også er muligt for andre.

”Husk på Guds barmhjertighed”, er faktisk blevet til på opfordring fra læserne af hendes tidligere bog, My Peace I Give You, Healing Sexual Woounds with the Help of the Saints. Læserne bad hende skrive mere generelt og for et bredere publikum om heling af smertefulde minder. Derfor indeholder denne bog også eksempler på andre smertefulde minder, som næsten enhver kan spejle sig i, hvorfor bogen kan have relevans for alle.

Da hun gik i gang med at skrive bogen, begyndte forfatteren at studere, hvordan pave Frans ofte i sine tekster og prædikener taler om at søge heling hos Gud for smertefulde minder. Pave Frans, der jo selv er jesuit og dybt inspireret af den hellige Ignatius af Loyola, gør i sin fortolkning Ignatius’ spiritualitet aktuel for menneskers hverdag i dag. Dermed følger han dén bevægelse, der har været gennem de seneste årtier fra at opfatte ignatiansk spiritualitet og de åndelige øvelser som noget, der kun retter sig mod præster og ordensfolk til noget, der har meget at give alle mennesker.

Den hellige Ignatius bar selv minder om svære traumer med sig gennem sit liv. Efter sin omvendelse, søgte han Guds hjælp til at heling. Snart fandt han ud af, at andre mennesker også fandt heling og omvendelse ved at følge de samme åndelige øvelser som han selv, og derfor skrev han dem ned i det, der siden blev et hovedværk inden for åndelig litteratur: Åndelige øvelser. Dette kan man læse mere om i den hellige Ignatius’ selvbiografi Pilgrimmens beretning, som Dawn Eden henviser til, og som Katolsk Forlag snart udgiver på dansk.

Dawn Eden overrækker et eksemplar af sin bog ”Husk på Guds barmhjertighed” i spansk oversættelse til pave Frans den 16. oktober 2019 │ Foto: The Down Patrol

En af de første, der gennemgik, Ignatius’ åndelige øvelser, var Pierre Favre, som senere blev det første medlem af Jesu Selskab, der modtog præstevielsen. Også han beskriver i sine erindringer den heling, de åndelige øvelser bragte ham, og derfor indgår også hans noter i Dawn Edens bog.

Udgangspunktet for helingsprocessen må være erkendelsen af Guds barmhjertighed. ”Vi finder helbredelse, når vi ser den nuværende situation i lyset af Guds frelsende magt”, citeres pave Frans for (s. 24), for vi defineres ikke af, hvad vi husker, men af at vi bliver husket af Gud. Pave Frans taler om, at Gud altid kommer os i forkøbet, han venter på os og møder os med sin barmhjertighed, når vi søger ham, giver ham vores erindring og beder ham erstatte den med sin kærlighed og nåde.

For mig som læser har Dawn Edens måde at løfte pave Frans’ fortolkning af ignatiansk spiritualitet frem i bogens sammenhæng været meget interessant, og bogen kan anbefales alene af den grund. Men bogen kan især anbefales til alle, som vil forsone sig med sine minder ved Guds hjælp.

Birgit Bidstrup Jørgensen


Bogens omslag viser Sandro Botticellis maleri Madonna del libro (Vor Frue med bogen) fra ca. 1480. Maria læser tidebønner med Jesusbarnet på skødet. Han ser kærligt på hende og bærer om højre håndled og i hånden tegnene på sin kommende lidelse: Tornekrone og nagler (fra bogens kolofon).

Af: Dawn Eden
Katolsk Forlag 2022
130 s., pris 150 kr.


Birgit Bidstrup Jørgensen er med i Team Katolsk Liv