Til Jesus ved Maria

KATOLSK LIV har besøgt Montfortkommunitetet i Sorø og talt med pastor Stephen Holm og medbrødre.

Vi har deltaget i en hverdagsmesse i det smukke kapel og efterfølgende spist frokost med kommunitetet.

Efter frokosten var det tid til det planlagte interview og vi kom godt omkring emnerne. Vi fik talt om Jesus ved Maria, og ikke mindst den montfortanske spiritualitet og glød.