Jacob Thomsen

Jacob Thomsen

Thomsen, Hans Jacob (16/8 1930 — 22/6 2017) Førstebibliotekar. Han blev født i København som søn af departementschef i Kirkeministeriet Jacob Theodor Reimer Thomsen (23/11 1888 — 12/2 1961) og hustru Inger Marie f. Overgaard (5/5 1900 — 1990). JT blev student i 1949 fra Østersøgades Gymnasium og cand.mag. i 1957 i dansk og latin fra Københavns Universitet. JT konverterede til Den katolske Kirke i 1960. Den 7/9 1961 giftede han sig i Ordrup med Jette (→ Thomsen f. Ascanius Pedersen, **21/4 1937), med hvem han havde syv børn. Efter at være blevet uddannet som bibliotekar på Danmarks Biblioteksskole i 1959 blev JT den 1/8 1959 ansat som aspirant ved Det Kongelige Bibliotek, som bibliotekar smst. 1/8 1961 og førstebibliotekar ved Rigsbibliotekarembedet 1/2 1967. Fra 1989 til pensioneringen i 2000 var JT bibliotekskonsulent ved Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling. Han har været medlem af flere faglige råd, kommissioner og udvalg, bl.a. Fællesudvalget for folke- og forskningsbiblioteker (1967—1986), Forskningsbibliotekernes Fællesråd (1971-1986) og sekretær for Bibliotekskommissionen (1979); han redigerede Biblioteksvejviseren (1970—1990) og Biblioteksårbogen (1967-1990). JT bidrog væsentligt til udgivelsen af en bearbejdet udgave på dansk af Breviarium Romanum (Tidebog, 1987, 1.885 s.). Kirkefaderlæsningerne til Læsningemes tidebøn har han alene oversat (4 bd.). I årene 1983-1993 oversatte han alene Missale Romanum til dansk (ca. 1.200 3.) og har senere deltaget i arbejdet med de rettelser, der fra Roms side kom i 2002. JT var 1990-1998 og 2002-2006 medlem af Pastoralrådet og dets Forretningsudvalg, samt i mange år af Liturgikommissionen. JT støttede biskop Hans L. →Martensen i studiet af dansk litteratur på Universitetet og redigerede hans to bøger: Dåb og kristenliv (1980, 464 s.) og Dåb og Gudstro (1982, 395 s.). JT har været medlem af redaktionen af det trykte tidsskrift Catbolica og var i 2004 sammen med sin hustru Vivian og Erling → Tiedemann medstifter af nettidsskriftet www.catholica.dk. JT har også været medlem af bestyrelserne for *Academicum Catholicum og Katolsk Forlag. Han har i årenes løb holdt talrige foredrag om bl.a. teologiske emner særligt i økumeniske sammenhænge og de danske salmedigtere. JT var i mange år *benediktineroblat ved Vor Frue Kloster, *Aasebakken. Den 28/3 2014 blev JT udnævnt til kommandør af 1. klasse af Sankt Gregor den Stores Orden. Jacob Thomsen døde efter længere tids svagelighed og blev begravet på den katolske afdeling af Ordrup Kirkegård.

393 katolikker i Danmark

Kilder: MS (1968. s. 600). DDB (1963, s. 263-264). Interne meddelelser, Det Kongelige Bibliotek zooo,36(9),555-578). St. Ansgar (2005, 5. 1.12; 2011, s. 37). KO 2010,36(13),3. Krak (2016-2017, 5. 11450). https://www.katolsk.dk/aktu- elt/ (nyhed, 2014-04-02). KO 2017,q3(10).7.

%d bloggers like this: