Trosliv

Martha og Maria i os alle

Foto: The Lumo Project

Jesus irettesætter Martha, fordi hun er bekymret og urolig, og fordi hun irettesætter sin søster (Luk 10,40-42).

Evangeliet beretter ikke, hvordan Martha reagerede, men vi kan forestille os, at hun ydmygt tog imod bebrejdelsen og satte sig ved siden af sin søster for i stilhed at Iytte til Jesu ord. Efter et stykke tid har de så måske rejst sig og tilberedt måltidet i fællesskab.

Da Jesus sagde, at Maria havde valgt det bedste, mente han ikke, at hun ikke skulle hjælpe Martha med arbejdet. Hun kunne jo få Martha til at arbejde roligere, og midt i forberedelserne kunne hun have været en påmindelse om det eneste nødvendige.

I Kirken bliver nogle kaldet til et stille og bedende liv, medens andre bliver kaldet til større aktivitet og udadvendt virke. Men egentlig er der en Martha og en Maria i os alle. Martha er den del i os, der vil præstere noget og se et resultat. Maria er det dybeste i os, hvor vi er åbne for Gud og længes efter ham.

Martha og Maria må finde hinanden, forsones, gå hånd i hånd. Da kan aktiviteten vælde frem af dybet, af kontakten med Gud. Arbejdet får en kvalitet, en varme, en helhed, der stammer fra Gud og leder tilbage til ham.

Martha er tilstrækkelig udviklet hos de fleste af os - det vigtige består i, at vi fremelsker Maria og lader hende vokse frem i os.

Wilfrid Stinissen, O.C.D.

Fra " I dag er Guds dag" - 14. oktober: Bøn og handling
Køb bogen og/eller app hos Pastoral-Centret